skip navigation

Leksykon transportowy

Wpisy do leksykonu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
 • Ocena zdolności kredytowej

  to ocena, czy kredytobiorca (np. przedsiębiorstwo) jest zdolny do terminowego regulowania swoich zobowiązań kredytowych. Ocena ta polega na przedsięwzięciu środków, które pozwolą na zidentyfikowanie [...]

 • OCP

  to ubezpieczenie przewoźnika drogowego, wykonującego odpłatnie przewozy przesyłek towarowych. Jest ono zawierane na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń najczęściej na okres 12 miesięcy. Polisa [...]

 • OCS

  to ochrona ubezpieczeniowa za powstałe szkody, za które ponosi odpowiedzialność spedytor. OCS jest przeznaczone dla spedytorów, którzy chcą zabezpieczyć się przed skutkami swoich błędów i [...]

 • Odbiorca

  to osoba (lub przedsiębiorstwo), u której następuje rozładunek lub przyjęcie towarów, tzn. że znajduje się tam punkt dostawy towaru. Podstawowe uprawnienia odbiorcy wynikają z Konwencji CMR, w [...]

 • Odpowiedzialność spedytora

  to przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o powierzony towar, odpowiedzialność za cały przebieg zleconego procesu oraz obowiązek odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny (tj. podwykonawców). [...]

 • Odprawa celna

  to dopełnienie wszystkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego, związanych z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej. [...]

 • Oferty frachtu / Oferty ładunku

  to oferty dotyczące różnych rodzajów towarów do przewiezienia (krajowych i międzynarodowych). Zleceniodawcy (zazwyczaj spedytorzy) udostępniają takie oferty najczęściej w giełdzie transportowej. [...]

 • Oferty transportowe

  to zarówno oferty na wolne ładunki jak i na przestrzenie transportowe (krajowe i międzynarodowe) wystawiane przez przewoźników i spedytorów najczęściej w giełdzie transportowej. Proponowane klientom [...]

 • Okrągła niecka (Coilmulde)

  Zamocowanie do zwoi na [...]

 • Opakowania transportowe

  to opakowania, których głównym zadaniem jest ułatwienie, a często umożliwienie transportu, magazynowania i składowania produktów. Zapewniają one ochronę zawartości przed narażeniami mechanicznymi, [...]

 • Operacja TIR

  to przewóz towarów z wyjściowego urzędu celnego do docelowego urzędu celnego zgodnie z procedurą zwaną „procedurą TIR”, ustaloną przez Konwencję Celną Dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Towarów z [...]

 • Operator logistyczny

  to przedsiębiorstwo świadczące szeroki zakres usług logistycznych na rzecz swoich klientów m.in. usługi związane z przewozem, obsługą terminalową, dystrybucją, organizacją zaopatrzenia dla klienta, [...]

 • Operator transportu kombinowanego (CTO)

  to osoba lub przedsiębiorstwo, które podejmuje się organizacji przewozów kombinowanych tj. przewozów towarów za pomocą różnych rodzajów transportu (szczególnie transport kolejowy oraz drogowy). [...]

 • OPWS

  to Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne. Mają one zastosowanie w stosunkach pomiędzy spedytorem, a jego zleceniodawcą; w przypadku porozumienia się stron. Nie są one jednak przepisem prawnym i nie [...]

 • Opłacający fracht

  to strona umowy, która odpowiada za wniesienie opłat za fracht na rzecz przewoźnika. Może nim być właściciel ładunku lub dostarczający ładunek. Opłata ta zazwyczaj uiszczania jest przewoźnikowi po [...]

 • Opłata drogowa (myto)

  to świadczenie za prawo użytkowania dróg, autostrad, tunelów oraz mostów. Obowiązek poboru opłaty drogowej nakłada na wszystkie kraje członkowskie Dyrektywa nr 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i [...]

 • Opłaty i podatki przywozowe i wywozowe

  to należności celne i podatkowe (cła oraz wszelkie inne opłaty, podatki, należności i inne obciążenia finansowe), które są pobierane przy przywozie lub wywozie bądź w związku z przywozem lub wywozem [...]

 • Organizacja transportu drogowego

  to proces polegający na dokonaniu wyboru odpowiedniej technologii transportu. Technologię transportu można zdefiniować jako zbiór odpowiednich operacji, metod oraz czynności, które mają na celu [...]

 • Organizacja transportu kolejowego

  to proces przewozowy, który jest zbiorem wyspecjalizowanych czynności, wzajemnie ze sobą powiązanych, występujących w określonej kolejności czasowej. Jego zadaniem jest przewóz pasażerów z [...]

 • Organizator transportu przejazdu pojazdu nienormatywnego

  to kierownik komórki lub jednostki organizacyjnej Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura [...]

 • Outsourcing usług logistycznych

  to zlecanie czynności związanych z logistyką, do realizacji przez wyspecjalizowane podmioty na zewnątrz przedsiębiorstwa. Zakres funkcji logistycznych przekazywanych w outsourcing może być różny i [...]

Warto być zawsze na bieżąco

Tutaj możecie Państwo zapisać się do bezpłatnego newslettera.

Rejestracja do newslettera

Wszystkie pola oznaczone '*' są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione.

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na naszą politykę ochrony danych.

Rejestracja do newslettera:


Twoje dane osobowe (adres e-mail, nazwisko i imię) zostaną przez firmę TIMOCOM GmbH przekazane do bazy danych firmy SC-Networks GmbH (Sąd prowdzący rejestr: Enzianstr. 2, 82319 Starnber, wpisanej do KRS pod nr. HRB 14 65 73, przy sądzie okręgowym w Monachium). Firma SC-Networks GmbH działa w ramach prawa o ochronie danych osobowych na podstawie informacji przesyłanych przez firmę TIMOCOM GmbH.

Do góry