Oświadczenie o ochronie danych

Ochrona danych jest dla nas ważnym instrumentem zwiększającym bezpieczeństwo i przejrzystość, jeśli chodzi o wykorzystywanie danych osobowych użytkowników (zwanych dalej w skrócie „danymi”). W dalszej części przedstawiamy zatem informacje o danych, które pobieramy, gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe i korzysta z zamieszczonych tam ofert, o sposobach przetwarzania lub wykorzystywania przez nas tych danych oraz o stosowanych przez nas technicznych i organizacyjnych środkach zabezpieczających.

 

1. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest spółka TIMOCOM GmbH, por. nasze impressum.

 

2. Inspektor ochrony danych

Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie i stosowanie ochrony danych jest nasz inspektor ochrony danych. Oto jego dane kontaktowe:

TIMOCOM Sp. z o.o.

-Inspektor ds. ochrony danych-

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath

E-mail: datenschutz@timocom.com

 

3. Zbieranie i wykorzystywanie danych

Zakres i sposób zbierania oraz wykorzystywania Twoich danych różni się w zależności, czy odwiedzasz naszą stronę tylko w celu zapoznania się z informacjami czy też korzystasz z oferowanych przez nas usług.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe użytkownika przekazujemy podmiotom trzecim tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla wykonania umowy lub opracowania zlecenia, lub gdy uzyskamy wcześniejszą zgodę użytkownika.

Danych osobowych użytkowników nie sprzedajemy żadnym podmiotom trzecim. Przekazanie danych instytucjom państwowym i urzędom jest możliwe jedynie wtedy, gdy są one do tego uprawnione na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.

 

5. Wykorzystanie w celach informacyjnych

W celach informacyjnych zapisujemy wyłącznie takie dane osobowe użytkownika, które automatycznie udostępnia nam jego przeglądarka internetowa. Są to: adres IP, data i godzina zapytania serwerowego, treść żądania (konkretna strona), ilość przesłanych danych i stan dostępu, strona internetowa, z której pochodzi żądanie, typ i wersja przeglądarki internetowej, język, system operacyjny. Dane te są wymagane ze względów technicznych w celu wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa.

 

6. Formularze kontaktowe

Na różnych podstronach można skontaktować się z nami za pomocą formularzy kontaktowych. Dane wprowadzone przez użytkownika do formularza kontaktowego oraz przesłaną przez niego wiadomość wykorzystujemy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Po opracowaniu zapytania dane są usuwane w trybie obowiązujących przepisów prawa. 

Dane użytkownika pozostaną jednak zapisane, jeśli użytkownik w rezultacie pierwszego kontaktu podpisze z nami umowę, a przetwarzanie danych będzie niezbędne do wykonania tej umowy lub do przeprowadzenia działań przedumownych. Dane użytkownika usuwamy, gdy po wykonaniu umowy przestaną być niezbędne, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych.

6.1. Rejestracja

W celu korzystania z usług dostępnych na podstronach naszego serwisu wymagana jest rejestracja. Dane wpisane do formularza rejestracyjnego przechowujemy przez okres korzystania przez użytkownika z naszych usług. W tym przypadku przetwarzanie danych jest wymagane do wykonania umowy lub do przeprowadzenia działań przedkontraktowych. Dane użytkownika usuwamy, gdy przestaną być niezbędne do wykonania umowy, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych.

6.2. Skontaktowanie się przez wysłanie wiadomości e-mail do pracownika

Skontaktować się z nami można, wysyłając nam wiadomość e-mail. Wiadomości należy kierować np. na następujące adresy: info.pl@timocom.cominkasso@timocom.comjobs@timocom.com lub na indywidualne adresy mailowe naszych pracowników. Dane otrzymane od użytkownika w wiadomości wykorzystujemy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Po opracowaniu zapytania dane są usuwane w trybie obowiązujących przepisów prawa.

 

7. Przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacji

Dane osobowe kandydatów i kandydatek do pracy pobieramy i zapisujemy zarówno w przypadku podań dotyczących konkretnego ogłoszenia o pracę, jak również w przypadku aplikacji spontanicznych.

Zapisujemy i przetwarzamy wszystkie dane zawarte w aplikacji, by móc wyłonić kandydatów i kandydatki odpowiednie do pracy na danym stanowisku. Użytkownik sam określa zakres przetwarzanych przez nas danych, ponieważ przesyła je nam z własnej inicjatywy. W procesie podejmowania decyzji przesyłamy dane kandydatów i kandydatek także do innych przedsiębiorstw naszej grupy.

 

8. Wykorzystywanie serwisów XING i LinkedIn

W ramach poszukiwania odpowiednich kandydatów i kandydatek korzystamy z serwisów XING i LinkedIn; wykorzystujemy wówczas dane potencjalnych kandydatów i kandydatek opublikowane w tych serwisach, by ustalić, czy dana osoba do nas pasuje, i by ewentualnie nawiązać z nią kontakt. Podstawą tych poszukiwań jest nasz uzasadniony interes w zatrudnianiu w naszym przedsiębiorstwie odpowiednich osób. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Tego rodzaju danych nie wykorzystujemy poza ww. platformami, chyba że otrzymamy zgodę użytkownika na przetwarzanie danych i przejdziemy do procesu rekrutacji.

W przypadku nawiązania przez nas stosunku zatrudnienia możemy kontynuować przetwarzanie danych przekazanych nam przez użytkownika. Wówczas przetwarzanie ma na celu realizację stosunku zatrudnienia. 

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik udostępnił nam te dane, byśmy mogli uwzględnić jego aplikację, lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa. Informacji tych nie uwzględniamy w procesie rekrutacji, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa. 

 

9. Wykorzystywanie systemu zarządzania rekrutacją „Smart Recruiters”

W naszym serwisie internetowym wykorzystujemy system do zarządzania rekrutacją spółki Smart Recruiters GmbH, za pośrednictwem którego użytkownik może wygodnie złożyć przez internet aplikację na interesujące go stanowisko. Dane obowiązkowe są wyraźnie zaznaczone, pozostałe informacje można podać dobrowolnie.

Użytkownik może ubiegać się o stanowisko z ogłoszenia, złożyć aplikację spontaniczną lub ustawić job alert. Po dokończeniu składania aplikacji lub ustawieniu job alertu użytkownik otrzyma potwierdzenie mailowe. 

 

Aplikacja zostanie skierowana bezpośrednio do właściwej osoby kontaktowej ze spółki TIMOCOM NG GmbH lub z odpowiedniej spółki zależnej, odpowiedzialnej za dane stanowisko pracy. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w optymalnym rozdysponowaniu aplikacji wśród właściwych osób kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Dostęp do danych użytkownika mają wyłącznie osoby, które potrzebują ich dla zapewnienia prawidłowego przebiegu rekrutacji.

Jeśli proces rekrutacji zakończy się bez podpisania umowy o pracę, dane użytkownika zostaną usunięte najpóźniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia decyzji. Podstawą prawną jest w tym przypadku nasz inny uzasadniony interes, np. polegający na gromadzeniu dokumentacji, by uczynić zadość obowiązkom dowodowym w ewentualnym postępowaniu na podstawie niemieckiej ogólnej ustawy o równym traktowaniu, art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Jeśli mimo odrzucenia kandydata w procesie rekrutacji stwierdzimy możliwość uwzględnienia go w przypadku innych stanowisk w naszym przedsiębiorstwie, zwrócimy się do użytkownika z prośbą o zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych. Udostępnione nam wówczas dane usuniemy po upływie 1 roku od otrzymania zgody, chyba że użytkownik wcześniej wycofa zgodę. Powyższe obowiązuje także w przypadku aplikacji spontanicznych.

 

10. Chatbot tawk.to

W naszej witrynie internetowej dostępna jest funkcja czatu, która umożliwia odwiedzającym skontaktowanie się z nami przed i w związku z zawarciem umowy. Dane osobowe użytkownika wraz z jego numerem IP, udostępnione nam w ramach konwersacji z chatbotem, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Oprócz czatu nadal dostępne są nasze pozostałe kanały komunikacji – formularz kontaktowy, telefon oraz poczta elektroniczna. Po opracowaniu zapytania dane są usuwane. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przepisy prawa nakazują archiwizację danych.

Aby udostępnić użytkownikom ten kanał komunikacji, korzystamy z usług spółki tawk.to inc., 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV, 89119 (USA). 

Dane osobowe podane nam przez użytkownika oraz informacje o jego zleceniu przekazujemy firmie tawk.to tylko pod warunkiem, że użytkownik wyrazi na to zgodę w okienku czatu. 

Więcej informacji o sposobie, zakresie i celach przetwarzania lub usuwania danych przez firmę tawk.to jest dostępnych w polityce prywatności firmy tawk.to. Dodatkowe informacje można znaleźć pod poniższymi adresami:

Pod adresem Ustawienia plików cookie użytkownik może w dowolnej chwili samodzielnie zmienić swe ustawienia lub wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Użytkownik może w każdym momencie wycofać udzieloną nam wcześniej zgodę. W takim wypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie dane osobowe udostępnione nam w zapytaniu. Aby cofnąć zgodę, należy wysłać wiadomość na adres: datenschutz@timocom.com.

 

11. Newsletter

Abyś mógł zapisać się na listę odbiorców naszego newslettera, potrzebujemy, obok Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, Twojego nazwiska i imienia oraz adresu e-mail, na który ma być przesyłany newsletter. Wszelkie inne informacje wykorzystujemy do tego, by móc zwracać się do użytkownika w spersonalizowany sposób, kształtować treści newslettera oraz odpowiadać na pytania.

W przypadku rejestracji do newslettera korzystamy z tzw. procedury double opt-in: newsletter wysyłamy użytkownikowi dopiero po potwierdzeniu przez niego rejestracji przez kliknięcie linku zawartego w specjalnym e-mailu potwierdzającym. W ten sposób chcielibyśmy zapewnić, byś tylko Ty sam jako właściciel podanego adresu e-mail mógł zapisać się na listę odbiorców newslettera. 

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania od nas newslettera, klikając w odpowiedni link na końcu newslettera.

 

12. HubSpot

Na naszych stronach internetowych korzystamy z serwisu HubSpot w celach marketingowych. Firma HubSpot to producent oprogramowania z USA, którego irlandzki oddział, HubSpot Ireland Limited, ma siedzibę pod adresem: 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.

Zintegrowane rozwiązanie informatyczne firmy HubSpot wykorzystujemy do własnych celów marketingowych, do generowania leadów oraz do obsługi klientów. Rozwiązanie to obejmuje między innymi marketing e-mailowy, czyli wysyłkę newsletterów i automatyczny mailing, publikowanie treści w mediach społecznościowych i sporządzanie raportów, zarządzanie kontaktami, w tym segmentację użytkowników i CRM, strony docelowe (landing pages) i formularze kontaktowe.

Serwis HubSpot używa plików cookie. Zapisane informacje (np. adres IP, lokalizację geograficzną, rodzaj przeglądarki internetowej, czas trwania wizyty oraz wyświetlone strony) serwis HubSpot przetwarza na nasze zlecenie, umożliwiając nam generowanie raportów o wizycie użytkownika oraz o obejrzanych przez niego stronach.

Informacje zgromadzone przez serwis HubSpot oraz treści naszej witryny internetowej są zapisywane na serwerach serwisu HubSpot. Jeśli użytkownik udzielił nam zgody, przetwarzanie danych w tej witrynie internetowej ma na celu analizę stron internetowych.

Dane osobowe są usuwane, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

Użytkownik może trwale sprzeciwić się stosowaniu plików cookie i zapisywaniu jego danych osobowych przez serwis HubSpot. W tym celu należy zmodyfikować ustawienia przeglądarki internetowej, by uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

 

13. Wykorzystywanie plików cookies

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologię plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które w ramach Twojej wizyty na naszych stronach internetowych są wysyłane przez nasz serwer internetowy do Twojej przeglądarki i przechowywane przez nią na Twoim komputerze w celu późniejszego wykorzystania.

Ta strona internetowa używa plików cookies w następującym zakresie:

 • transiente cookies (użycie tymczasowe)

 • persistente cookies (użycie ograniczone czasowo)

 • third-party cookies (osób trzecich)

 • flash cookies (użycie trwałe)

Pliki transiente cookies są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności pliki cookies sesyjne. Zapisują one tzw. ID sesji, za pomocą którego można przyporządkować różne zapytania z Twojej przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu Twój komputer może zostać rozpoznany po powrocie na stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki.

Pliki persistente cookies są usuwane automatycznie po wyznaczonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku. W każdej chwili można usunąć pliki cookies w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Ustawienia przeglądarki można skonfigurować zgodnie z własnymi życzeniami, np. odrzucając third party cookie lub wszystkie pliki cookie. Zwracamy jednak uwagę na to, że korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być wtedy możliwe.

Wykorzystywane pliki flash cookies nie są pobierane przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę Flash. Zapisują one niezbędne dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają daty automatycznego wygaśnięcia. Jeżeli nie chcesz przetwarzania plików flash cookie, musisz zainstalować odpowiednią wtyczkę, np. Better Privacy dla przeglądarki Mozilla Firefox lub Adobe Flash Killer Cookie dla Google Chrome.

Nie gromadzimy ani nie zapisujemy w tym kontekście danych osobowych w plikach cookies. Nie stosujemy również technik łączących informacje generowane przez pliki cookies z danymi użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookie jest dostępnych na portalu Uniwersytetu Technicznego w Berlinie: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

14. Analityka internetowa

Jest dla nas ważne, aby nasze strony internetowe były zaprojektowane jak najbardziej optymalnie i aby były atrakcyjne dla odwiedzających je. W tym celu konieczne jest, abyśmy wiedzieli, które ich części cieszą się jakim powodzeniem wśród odwiedzających je. Używamy do tego poniższych uznanych technologii.

14.1. Śledzenie konwersji

Dzięki śledzeniu konwersji („conversion tracking”) możemy sprawić, że nasze ogłoszenia reklamowe w serwisach Google, Facebook, Microsoft i LinkedIn wyświetlają się odpowiednim grupom docelowym. W ten sposób kierujemy na nasze oferty uwagę zdefiniowanych użytkowników mediów społecznościowych.

Dla celów śledzenia konwersji udostępniamy operatorom poszczególnych serwisów zaszyfrowane dane użytkowników (np. nazwisko, adres mailowy, adres zamieszkania, oznaczenia użytkownika). W związku z tym tworzymy listy posiadanych kontaktów i udostępniamy je operatorom serwisów za pośrednictwem naszych kont w tych serwisach. Przed udostępnieniem takiej listy haszujemy ją lokalnie w przeglądarce internetowej.

Jeśli użytkownik zarejestruje się w naszym serwisie internetowym, podczas gdy plik cookie jest aktywny, operatorzy danej platformy (i my również) widzą, że użytkownik kliknął reklamę i w efekcie został przekierowany na tę stronę. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, które umożliwiałyby zidentyfikowanie indywidualnego użytkownika. Od operatora platformy otrzymujemy jedynie analizy statystyczne dotyczące skuteczności naszych reklam.

Zgodę na przetwarzanie danych użytkownik może w dowolnej chwili wycofać, korzystając z narzędzia do zarządzania zgodami. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania danych, które było prowadzone na podstawie udzielonej zgody do momentu jej cofnięcia. Na stronie dezaktywującej przeznaczonej dla konsumentów z UE możesz sprawdzić, czy w twojej przeglądarce internetowej są aktywne reklamowe pliki cookie pochodzące od operatora danej platformy; możesz je również dezaktywować.

Dalsze informacje na temat usług świadczonych przez operatorów platform są dostępne tutaj:

(1) Konwersje rozszerzone i konwersje offline w Google Ads

Operatorem jest spółka Google Ireland Limited.

(2) Konwersje offline w serwisie Facebook

Operatorem jest spółka Facebook Inc.

(3) Microsoft Ads

Operatorem jest spółka Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Informacje na temat ochrony danych w firmie Microsoft znajduje się powyżej.

(4) Konwersje offline w serwisie LinkedIn Ads

Operatorem jest spółka LinkedIn Corporation.

(5) Śledzenie konwersji Google AdWords

Jako klient usługi Google AdWords korzystamy także ze środków śledzenia konwersji firmy Google. Jeśli trafiłeś do naszego sklepu internetowego za pośrednictwem reklamy w Google (reklamy AdWords widocznej nad listą wyników w Google lub obok niej), Google zainstalował na twoim komputerze dodatkowy plik cookie przeznaczony do śledzenia konwersji. Ten plik cookie nie służy do osobistej identyfikacji użytkownika, lecz umożliwia nam zestawienie przekierowań do naszej strony internetowej poprzez ogłoszenia reklamowe Google i wynikające z nich decyzje zakupowe dotyczące oferowanych przez nas produktów.

Dla tych plików cookies Google nie oferuje obecnie opcji rezygnacji z plików cookies (opt-out). Zapisywanie pliku cookie konwersji można również dezaktywować przez odpowiednie ustawienie przeglądarki lub użycie dodatkowych wtyczek do przeglądarki.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji w Google AdWords znajduje się na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl

(6) Google Tag Manager

Google Tag Manager jest narzędziem do osadzania i wywoływania tagów, które z kolei mogą zbierać dane, przy czym nie ma dostępu do tych danych. Jeśli został wyłączony na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostanie on wyłączony dla wszystkich znaczników śledzenia zaimplementowanych w Google Tag Manager.

(7) Google Analytics

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają nam analizę korzystania ze stron internetowych. Generowane przez pliki cookies informacje na temat korzystania z naszych stron internetowych są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Na naszych stronach internetowych aktywowaliśmy anonimizację IP. Dzięki temu w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Twój adres IP jest skracany przez Google przed przesłaniem. W celu dokonania analizy korzystania z naszych stron internetowych, Google wykorzystuje te informacje na nasze zlecenie, aby sporządzać raporty na temat aktywności na stronach internetowych i aby świadczyć na naszą rzecz inne usługi związane z użytkowaniem stron internetowych i internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Można uniemożliwić zapisywanie plików cookies przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Ponadto można uniemożliwić zapisywanie danych generowanych przez pliki cookie (w tym twojego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Użycie alternatywnych wtyczek lub dezaktywacja wszystkich plików cookies w ustawieniach przeglądarki zapobiega również analizie aktywności użytkownika.

Alternatywnie przy użyciu poniższego linku można nie zgodzić się na wykorzystanie swoich danych przez Google. Ustawiany jest plik cookie opt-out zapobiegający przyszłemu zbieraniu Twoich danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych: Dezaktywacja Google Analytics.

Uwaga: Usunięcie plików cookies skutkuje tym, że również plik cookie opt-out jest usuwany i ewentualnie musi zostać ponownie aktywowany przez Ciebie.

14.2. Sistrix 

W naszej witrynie internetowej używamy narzędzi analitycznych spółki SISTRIX GmbH. Narzędzia te służą do zwiększania widoczności naszej witryny w wyszukiwarkach internetowych. W tym celu gromadzą one i zapisują wyłącznie informacje dotyczące słów kluczowych, domen i wyszukiwania. Narzędzia te nie gromadzą, nie zapisują ani nie przetwarzają żadnych danych osobowych. Bliższe informacje na temat pobierania i wykorzystywania danych znajdziesz pod adresem: http://sistrix.de/sistrix/datenschutz.

14.3. Mouseflow

W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy narzędzia analityczne spółki Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga (Dania), które analizują przypadkowo wybrane wizyty w witrynie (wyłącznie po anonimizacji adresu IP). Urządzenie tworzy protokół ruchów kursora myszy, kliknięć i poleceń z klawiatury, aby dla wybranych wyrywkowo wizyt w naszej witrynie utworzyć tzw. powtórki sesji i heat maps; celem tego rodzaju analiz jest pozyskanie informacji umożliwiających ulepszanie witryny. Dane zapisywane przez Mouseflow nie są danymi osobowymi i nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim. Zapisywanie i przetwarzanie tych danych ma miejsce na terenie UE.

Jeśli nie życzysz sobie zapisywania danych przez Mouseflow, pod poniższym linkiem możesz je wyłączyć na wszystkich stronach internetowych, które wykorzystują Mouseflow:https://mouseflow.com/opt-out/.

15. Zintegrowane usługi


Do projektowania naszej strony internetowej i udostępniania funkcji dodatkowych integrujemy poniższe zewnętrzne usługi.

15.1. YouTube

Niektóre artykuły na naszych stronach internetowych zawierają również klipy wideo z naszego kanału w serwisie YouTube. Zasadniczo klipy wideo YouTube są zamieszczane na naszych stronach internetowych w rozszerzonym trybie ochrony danych (funkcja wewnętrzna serwisu YouTube), w związku z czym początkowo żadne pliki cookies nie są przesyłane przez YouTube do Twojej przeglądarki, a zatem żadne informacje o Tobie nie są przechowywane w serwisie YouTube. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy nie oglądasz klipów wideo. Niezależnie od tego, czy obejrzysz wideo czy też nie, Twój adres IP jest przesyłany do YouTube i sieci reklamowej Google Doubleclick. Jeżeli jednak podczas odwiedzania naszych stron internetowych jesteś zalogowany jednocześnie w serwisie YouTube przy użyciu istniejącego konta użytkownika, YouTube może również przyporządkować odwiedziny na naszych stronach internetowych do Twojej aktywności. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca naszych stron internetowych nie poznajemy treści przesłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez serwis YouTube oraz nie mamy możliwości dalszego ograniczenia przesyłania danych do tego serwisu i jego partnerów.

Operatorem jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Więcej informacji na temat ochrony danych w spółce YouTube Inc. znajduje się na stronie:https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

15.2. Vimeo

W naszym serwisie internetowym udostępniamy filmy zapisane i dostępne do obejrzenia na platformie Vimeo . Filmy utworzone przez nas i zintegrowane z naszym serwisem są wyposażone w opcję „do not track” (nie śledź). Oznacza to, że dane użytkownika, o których mowa w ustępie 2, są wysyłane przez przeglądarkę/wtyczkę Vimeo do USA dopiero, gdy użytkownik rzeczywiście wyświetli dany film (np. przez kliknięcie przycisku „start”). Kliknięcie filmu i jego odtworzenie jest równoznaczne z udzieleniem w formie elektronicznej zgody w rozumieniu art. 7 w zw. z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę, korzystając z naszych ustawień plików cookie: https://www.timocom.pl/#uc-central-modal-show.

W momencie wejścia użytkownika na naszą stronę serwis Vimeo otrzymuje informację o wyświetleniu przez użytkownika danej podstrony oraz dane, o których mowa w punkcie „Wykorzystywanie danych do celów informacyjnych”. Jest to niezależne od tego, czy użytkownik posiada konto na platformie Vimeo. Jeśli użytkownik posiadający konto na platformie Vimeo w momencie wejścia na naszą stronę internetową jest do niego zalogowany, powyższe dane zostaną przypisane do jego konta na platformie Vimeo. Aby nie dopuścić do połączenia danych z kontem użytkownika, przed naciśnięciem przycisku należy się wylogować z konta.

Platforma Vimeo wykorzystuje powyższe dane do tworzenia profili użytkowników, a także do celów reklamowych, do badania rynku oraz w celu dostosowywania serwisu do potrzeb użytkowników. Również platforma Vimeo przekazuje dane użytkowników kolejnym podmiotom trzecim. Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec tworzenia profili użytkowników, Sprzeciw należy jednak zgłosić bezpośrednio do serwisu Vimeo (Vimeo, Inc., Attention: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011; Privacy@vimeo.com).

Vimeo przestrzega wymogów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, jeśli chodzi o rejestrowanie, wykorzystywanie, przekazywanie, zapisywanie i innego rodzaju przetwarzanie danych osobowych pochodzących z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub do organizacji międzynarodowych wymaga gwarancji, o których mowa w art. 46 RODO.

Więcej informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych jest zawartych w polityce prywatności platformy Vimeo. Bliższe informacje o prawach użytkownika, dostępnych ustawieniach i ochronie danych znajdują się na stronie:https://vimeo.com/privacy.

 

16. Linki do mediów społecznościowych

Na naszych stronach internetowych znajdują się linki do platform Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn i Instagram. Nie chodzi przy tym o wtyczki do mediów społecznościowych, lecz jedynie o połączenie z naszymi ofertami w tych mediach. Kliknięcie takiego linku powoduje przesłanie adresu IP użytkownika operatorowi danej platformy. Jeżeli odwiedzisz jeden z tych serwisów, będąc zalogowanym na swoim koncie, operatorzy mediów społecznościowych mogą również zapisać dane dotyczące Twojej aktywności podczas surfowania po internecie. Przesłanie adresu IP użytkownika operatorom przeglądanych stron internetowych jest konieczne ze względów technicznych i dotyczy wszystkich stron internetowych.

 

17. Wtyczki do mediów społecznościowych

Obecnie używamy następujących wtyczek do mediów społecznościowych:

17.1. Wtyczki do Facebooka

Wtyczki do Facebooka rozpoznaje się po jego logo lub po przycisku „Like” („Lubię to!”) na naszej stronie. Lista wtyczek do Facebooka znajduje się tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzania naszych stron za pomocą wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje dzięki temu informację, że używając swojego adresu IP odwiedziłeś nasze strony internetowe. Jeżeli, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, klikniesz przycisk „Lubię to!”, „Lubię tę stronę” lub „Udostępnij”, możesz podlinkować treści naszych stron facebookowych na swoim profilu w tym portalu lub udostępnić je innym jego użytkownikom. Dzięki temu Facebook może przyporządkować odwiedzanie naszych stron internetowych do Twojego konta w tym portalu. Poza tym kolejne pliki cookies mogą zostać wysłane przez Facebooka do Twojej przeglądarki. Zwracamy uwagę na to, że jako administrator naszych stron internetowych nie poznajemy treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez serwis Facebook. Jeżeli nie chcesz, by Facebook mógł przyporządkować odwiedzanie naszych stron internetowych do Twojego konta użytkownika w tym portalu, wyloguj się najpierw z Facebooka.

17.2. Instagram

Jeśli użytkownik wyświetli jedną ze stron naszej witryny internetowej, która zawiera wtyczkę serwisu Instagram, przeglądarka internetowa użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Instagram. Instagram otrzymuje przez to informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła odpowiednią stronę naszej witryny internetowej, nawet jeśli nie posiadasz profilu na Instagramie lub nie jesteś akurat zalogowany w tym serwisie. Informacja ta (wraz z Twoim adresem IP) jest przesyłana przez Twoją przeglądarkę bezpośrednio do serwera Instagrama w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywana. Jeżeli jesteś zalogowany na Instagramie, serwis ten może przyporządkować odwiedzanie naszej strony internetowej do Twojego konta na Instagramie. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. przez kliknięcie przycisku „Instagram”, informacja ta jest również bezpośrednio przesyłana do serwera Instagrama i tam przechowywana. Informacje te są również publikowane na Twoim koncie na Instagramie i pokazywane tam osobom z Twojej listy kontaktów. 

Jeżeli nie chcesz, by Instagram przyporządkował dane zebrane poprzez naszą witrynę internetową bezpośrednio do Twojego konta w tym serwisie, przed odwiedzeniem naszej strony internetowej musisz wylogować się z Instagrama. Przy pomocy dodatków do Twojej przeglądarki, np. tak zwanych blokerów skryptów, możesz całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek Instagrama .

17.3. Twitter

Poprzez korzystanie z Twittera oraz funkcji „Re-Tweet” strony internetowe, które odwiedzasz zostają powiązane z Twoim kontem na Twitterze i podane do wiadomości innych użytkowników. Do Twittera przesyłane są przy tym również dane. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca naszych stron internetowych nie poznajemy treści przesłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez serwis Twitter. 

17.4. XING (przycisk „Udostępnij”)

Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron internetowych zawierających funkcje portalu Xing nawiązywane jest połączenie z serwerami tego portalu. Zgodnie z naszą wiedzą nie następuje przy tym zapisywanie danych osobowych. Adres IP nie jest zapisywany, a aktywność użytkownika nie jest analizowana.

17.5. LinkedIn

Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron internetowych zawierających funkcje portalu LinkedIn nawiązywane jest połączenie z serwerami tego portalu. LinkedIn dowiaduje się przez to, że używając swojego adresu IP odwiedziłeś nasze strony internetowe. Jeżeli klikniesz przycisk „Udostępnij” serwisu LinkedIn, będąc zalogowanym na swoim koncie w tym serwisie, LinkedIn ma możliwość przyporządkowania odwiedzenia naszej strony internetowej do Ciebie i Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca naszych stron internetowych nie poznajemy treści przesłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.

17.6. YouTube

Jeśli użytkownik wyświetli jedną ze stron naszej witryny internetowej, która zawiera wtyczkę serwisu YouTube, nawiązane zostanie bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu YouTube. Operator platformy YouTube jest zatem informowany o tym, które z naszych stron internetowych odwiedziłeś.

Jeżeli jednocześnie jesteś zalogowany na YouTube, operator tej platformy dowiaduje się przez to więcej o Twojej aktywności podczas surfowania po internecie. Jeżeli sobie tego nie życzysz, wyloguj się wcześniej z serwisu YouTube. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca naszych stron internetowych nie poznajemy treści przesłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez serwis YouTube.

Dostawcą jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie YouTube Inc. znajduje się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

18. Obecność online w mediach społecznościowych

Posiadamy własne strony w następujących serwisach i na platformach społecznościowych: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn i Xing. Za przetwarzanie danych w tych serwisach i na tych platformach odpowiedzialni są wspólnie operatorzy tych serwisów/platform oraz firma TIMOCOM.

Dajemy Ci możliwość komentowania naszych artykułów, dokonywania ocen lub kontaktowania się z nami poprzez media społecznościowe. W każdej chwili możesz też sam usunąć swoje wpisy z naszego fanpage'a na Facebooku i z innych platform.

Facebook i inne platformy zapisują Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystują je do celów reklamy, badań rynkowych i/lub dopasowanego do potrzeb projektowania swoich stron internetowych. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklamy dopasowanej do potrzeb i informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o Twojej aktywności na naszych stronach internetowych. Przysługuje Ci prawo do niewyrażenia zgody na tworzenie tych profili użytkowania i aby go z niego skorzystać musisz zwrócić się do Facebooka, patrz Zasady dotyczące danych Facebooka.

 

19. Ubermetrics

Ubermetrics jest rozwiązaniem typu content intelligence, które w pełni automatycznie analizuje i filtruje duże ilości tekstów.

Ubermetrics Delta przetwarza wyłącznie informacje ogólnodostępne. W aktualnościach Ubermetrics wyświetlają się istotne dla firmy TIMOCOM publikacje, wyselekcjonowane na podstawie wprowadzonych słów kluczowych. W związku z tym przetwarzane są nazwiska lub pseudonimy osób, które opublikowały dany tekst.

Specjalnie na potrzeby użycia tego narzędzia w firmie TIMOCOM wprowadziliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. 

Ponadto przetwarzanie danych jest ograniczone do czasu niezbędnego, by je sensownie wykorzystać i przeanalizować – usuwamy je najpóźniej na koniec pierwszego kwartału następnego roku.

Nie przesyłamy danych do krajów trzecich ani nie prowadzimy ich hostingu w takich krajach.

 

20. Bazująca na korzystaniu ze stron reklama online

20.1 Facebook remarketing/retargeting

Nasza witryna internetowa wykorzystuje serwis Custom Audiences w ramach sieci społecznościowej Facebook. Ten piksel Facebooka oznacza użytkownika w formie anonimowej jako osobę odwiedzającą naszą stronę internetową. Po zalogowaniu użytkownika na Facebooku możemy wykorzystać tę informację w celu udostępnienia na Facebooku ogłoszeń reklamowych skierowanych do grup docelowych. Jako operator niniejszej witryny internetowej nie uzyskujemy żadnych danych osobowych użytkowników odwiedzających naszą stronę ani danych z Facebooka. Osoby odwiedzające naszą witrynę internetową mogą wyłączyć funkcję Facebook Custom Audiences, klikając tutaj.

20.2. LinkedIn

Na naszej stronie internetowej używamy technologii analizy i śledzenia konwersji platformy LinkedIn. Dzięki tej technologii LinkedIn może wyświetlać trafniejsze reklamy oparte na Twoich zainteresowaniach. Poza tym otrzymujemy z serwisu LinkedIn zbiorcze i anonimowe raporty na temat aktywności związanej z wyświetlaniem oraz informacje o Twojej interakcji z naszą stroną internetową. Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie LinkedIn znajduje się tutaj:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Możesz nie zgodzić się na analizowanie swojej aktywności internetowej przez LinkedIn oraz na wyświetlanie rekomendacji opartych na zainteresowaniach („opt-out”); w tym celu pod podanym niżej linkiem kliknij w pole „Odrzuć na LinkedIn” (w przypadku członków serwisu LinkedIn) lub „Odrzuć” (w przypadku pozostałych użytkowników):https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

21. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w państwach spoza UE i EOG

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem aplikacji mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, LinkedIn i Instagram.

 

22. Podstawy prawne przetwarzania danych

Tutaj znajdą Państwo przegląd podstaw prawnych przetwarzania danych określonych prawem o ochronie danych.

22.1 Wykorzystywanie w celach informacyjnych

By móc w ogóle pokazywać Ci strony internetowe, przetwarzanie Twoich danych, które automatycznie podaje nam Twoja przeglądarka, odbywa się w ramach naszego interesu.

 • Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

22.2. Formularz kontaktowy i rejestracja

Przetwarzanie danych jest wymagane do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do przeprowadzenia działań przedkontraktowych mających miejsce na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 • Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

22.3. Newsletter

Przesyłanie naszego newslettera odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

22.4. Analityka internetowa, reklama online bazująca na korzystaniu ze stron i integrowanie usług zewnętrznych

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę, rezygnując w ten sposób z otrzymywania newslettera.

Do celów reklamowych, badań rynkowych lub dopasowanego do potrzeb projektowania stron internetowych analizujemy we własnym interesie aktywność odwiedzających nasze strony.

 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

22.5. Obecność online w mediach społecznościowych

Ta podstawa prawna odnosi się do następujących serwisów: Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, analityka LinkedIn (reklamy online bazujące na korzystaniu ze stron).

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy związane z efektywnym informowaniem użytkowników i komunikacją z użytkownikami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli użytkownicy są proszeni przez odnośnych dostawców o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (np. przez zaznaczenie pola wyboru lub potwierdzenie przyciskiem), podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO.

22.6. Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony gromadzonych lub zgromadzonych już danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed ingerencją nieupoważnionych osób, stosujemy również techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Nasze środki bezpieczeństwa są sukcesywnie udoskonalane wraz z rozwojem technologicznym.

W celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym przesyłanie danych osobowych za pomocą formularzy kontaktowych jest szyfrowane technologią SSL (https).

22.7. Usługa inkaso / informacje o zdolności finansowej/ wywiadownie gospodarcze

(1) W naszym Marketplace oferujemy naszym klientom serwis inkaso. Jest to usługa dodatkowa oferowana bezpośrednio przez firmę TIMOCOM wszystkim jej klientom.

(2) Aby można było zrealizować zgłoszenie i przeprowadzić usługę windykacyjną, firmie TIMOCOM poprzez formularz zgłoszenia przekazywane są dane wierzyciela (nazwa firmy, TIMOCOM ID), dane dłużnika (nazwa firmy, TIMOCOM ID (jeśli istnieje)), adres wraz z krajem (jeśli nie podano TIMOCOM ID), numer faktury, data faktury, zaległa kwota, waluta, oznaczenie jako kwota do zapłaty (tylko jeśli dostępne) i powód roszczenia. Firma TIMOCOM występuje do dalszych agencji informacji gospodarczej o wydanie świadectw wiarygodności finansowej oraz ustala adresy, aby skontaktować się z dłużnikiem i zabezpieczyć wierzyciela przed stratą finansową. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) i lit. f) RODO (przetwarzanie danych w celu wykonania umowy, przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wierzyciela).

Wyżej wymienione dane przechowujemy do chwili zakończenia postępowania inkaso, tzn. do momentu, gdy wierzytelność będąca przedmiotem usługi inkaso zostanie spłacona. Następnie blokujemy dane, a po upływie wymaganych przepisami prawa terminów przechowywania – usuwamy je. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 17 ust. 3 lit. b) RODO w zw. z § 35 Abs. 3 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

(3) Jeśli otrzymamy dane od agencji informacji gospodarczej lub firmy inkaso, w razie potrzeby dodatkowo skorzystamy ze scoringu. Chodzi o obliczenie prawdopodobieństwa, z jakim dany klient ureguluje swoje wynikające z umowy zobowiązania płatnicze. Scoring opiera się na uznanej i wypróbowanej metodzie matematyczno-statystycznej.

Współpracujemy z następującymi agencjami informacji gospodarczej i firmami inkaso:

Bisnode; Creditreform; companycheck; Confidas; Creditsafe; Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.; Fonceta OY; Informa; Innolva; KRD; KSV1870 Holding AG; Proff Aksjeselskap; Proff Aktiebolag; Schufa; Virk; Wáberer Hungária Biztosító Zrt. Wyniki badania wypłacalności przechowujemy przez 1 rok. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku artykuł 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.

(4) Ponadto przekazujemy spółce SCHUFA Holding AG lub firmie Creditreform Düsseldorf dane zebrane przez nas w związku z zawartą umową, dotyczące wniosku o zawarcie tejże umowy oraz jej realizacji i zakończenia, a także informacje o naruszeniach umowy lub oszustwach. Podstawę prawną przekazywania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) i lit. f) RODO.

SCHUFA oraz Creditreform Düsseldorf przetwarzają otrzymane dane i wykorzystują je do przeprowadzania scoringów, by móc przekazywać swym kontrahentom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz ewentualnie innych krajów trzecich (jeśli Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony) informacji służących m.in. do oceny zdolności kredytowej osób fizycznych. Oprócz wykonywania scoringów kredytowych SCHUFA wspiera swych kontrahentów także poprzez tworzenie profili na podstawie wykrytych nieprawidłowości (np. w celu zapobiegania oszustwom w handlu wysyłkowym). W celu wykrycia nieprawidłowości SCHUFA przeprowadza analizy zapytań swoich kontrahentów. Przedmiotem takiej analizy, wykonywanej indywidualnie dla konkretnego kontrahenta, mogą być także dane adresowe, informacje o tym, czy w ogólnie dostępnych źródłach figuruje wpis o osobie życia publicznego o pasujących danych osobowych, oraz jakiej funkcji taki wpis dotyczy, a także zagregowane informacje statystyczne pochodzące z bazy danych SCHUFA. Procedura ta nie ma wpływu na ocenę zdolności kredytowej lub na scoring wypłacalności. Bliższe informacje na temat organizacji SCHUFA i Creditreform Düsseldorf są dostępne pod adresami: www.schufa.de/datenschutz oraz www.creditreform.de/duesseldorf/datenschutz.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

 

23. Twoje prawa: informacja, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie

W dowolnym momencie masz prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec niemu oraz prawo do przenoszenia danych, o ile spełnione są odnośne warunki określone prawem o ochronie danych. W razie pytań na temat swoich praw możesz w każdej chwili zwrócić się do nas lub drogą elektroniczną do naszego zewnętrznego inspektora ochrony danych (dane kontaktowe – patrz wyżej).

Jednocześnie masz prawo wniesienia skargi do właściwego dla nas organu nadzorczego. Jest nim Krajowy Inspektor ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii:https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie określonych danych, możesz w każdej chwili ją cofnąć. Zasadniczo potrzebujemy zgody tylko w szczególnych przypadkach, np. do wysyłania newslettera.

23.1. Możliwości zgłoszenia sprzeciwu i zakończenia śledzenia

Na podstawie art. 21 ust. 1 RODO w każdym czasie możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Aby złożyć sprzeciw wobec zapisywania Twoich danych w formie raportów, wyślij nam wiadomość na podane dane adresowe.

Cofnięcie zgody nie narusza zgodności z prawem czynności przetwarzania danych, których dokonaliśmy na podstawie zgody do chwili jej wycofania.

Podkreślamy, że firma TIMOCOM nie ma niestety wpływu na metody śledzenia użytkowników stosowane przez serwisy społecznościowe poza naszą witryną internetową. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w politykach prywatności operatorów poszczególnych serwisów. Aby skorzystać ze swojego prawa do zakończenia śledzenia w internecie, możesz złożyć oświadczenie bezpośrednio do operatorów serwisów społecznościowych. Jeśli zechcesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, firma TIMOCOM prześle zapytania bezpośrednio do operatów serwisów.

W odniesieniu do twoich danych osobowych przysługują ci, wobec nas oraz wobec platform internetowych, następujące prawa:

 • prawo do informacji,

 • prawo do sprostowania lub usunięcia,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru ochrony danych.

W celu uzyskania szczegółowego opisu odnośnego przetwarzania i możliwości niewyrażenia zgody (opt-out) wskazujemy na podlinkowane poniżej informacje dostawców.

W większości przypadków przydatne będzie jednak bezpośrednie skontaktowanie się ze spółką Facebook Ireland Ltd. bądź z innymi platformami, ponieważ nie mamy dostępu do wszystkich danych, a także nie możemy wpływać na przetwarzanie wszystkich danych przez Facebooka i jego partnerów. Chętnie udzielimy Ci jednak pomocy przy korzystaniu z Twoich praw względem Facebooka i jego partnerów.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland)

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy)

Do góry