Oświadczenie o ochronie danych

Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą.

Ochrona danych jest dla nas nie tylko obowiązkiem prawnym, lecz również ważnym instrumentem służącym do zwiększenia przejrzystości naszego codziennego obchodzenia się z Twoimi danymi osobowymi. Ochrona Twoich danych osobowych (poniżej w skrócie „danych”) jest dla nas ważną sprawą. W dalszej części chcielibyśmy zatem przedstawić szczegółowe informacje o tym, jakie dane są zbierane podczas odwiedzania naszych stron internetowych i korzystania z zamieszczonych tam ofert oraz jak dane te są przez nas następnie przetwarzane lub wykorzystywane, a także, jakie towarzyszące środki ochrony podjęliśmy pod względem technicznym i organizacyjnym.

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administratorem danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest TIMOCOM GmbH, por. nasze Impressum.


Inspektor ochrony danych

Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie i stosowanie ochrony danych jest nasz inspektor ochrony danych. Jest on do Twojej dyspozycji w kwestii dalszych informacji na temat ochrony danych pod następującymi danymi kontaktowymi:

 • TIMOCOM Sp. z o.o.
 • -Inspektor ds. ochrony danych-
 • Timocom Platz 1
 • DE-40699 Erkrath
 • e-mail: datenschutz@timocom.com


Zbieranie i wykorzystywanie danych

Zakres i sposób zbierania oraz wykorzystywania Twoich danych różni się w zależności, czy odwiedzasz naszą stronę tylko w celu zapoznania się z informacjami czy też korzystasz z oferowanych przez nas usług.

Jeżeli przy poszczególnych funkcjach naszej oferty korzystamy z usługodawców działających na nasze zlecenie lub chcielibyśmy wykorzystać Twoje dane do celów reklamowych, poinformujemy Cię szczegółowo w poniższym tekście o odnośnych sytuacjach. Podamy przy tym również ustalone kryteria dotyczące czasu przechowywania danych.

Przekazywanie Twoich danych stronie trzeciej może nastąpić tylko wtedy, gdy jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo.

Wykorzystanie w celach informacyjnych

Przy korzystaniu z naszych stron internetowych w celach informacyjnych zbieramy tylko dane osobowe, które automatycznie przesyła nam Twoja przeglądarka internetowa, takie jak np.:

 • adres IP,
 • data i godzina wywołania,
 • różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT),
 • treść wywołania (konkretna strona),
 • przesyłana ilość danych i status dostępu (przesłano plik, nie znaleziono pliku itp.),
 • strona internetowa, z której pochodzi wywołanie,
 • typ przeglądarki / wersja / język,
 • system operacyjny i jego interfejs,

Wyżej wymienione dane są wymagane ze względów technicznych w celu wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa.

Formularze kontaktowe

Na różnych podstronach można skontaktować się z nami za pomocą formularzy kontaktowych. Dane zebrane w formularzu kontaktowym (nazwisko, imię, firma, telefon, adres e-mail, ew. ulica, kod pocztowy, ew. miejscowość) oraz Twoja wiadomość są przez nas wykorzystywane tylko do odpowiedzi na Twoje zapytanie. Po zakończeniu opracowania dane są usuwane. Jedynie w ramach wymaganej ustawowo archiwizacji korespondencji e-mailowej (e-maile to listy biznesowe i handlowe) dane są przechowywane przez maks. 10 lat.

Twoje dane zostaną zachowane, o ile w wyniku nawiązania kontaktu zawrzesz z nami umowę. W tym przypadku przetwarzanie danych jest wymagane do wykonania umowy lub do przeprowadzenia działań przedkontraktowych. Twoje dane są usuwane, gdy gromadzenie ich nie jest już wymagane po wykonaniu umowy, chyba że ustawowy obowiązek przechowywania zmusza nas do przechowywania ich przez dłuższy czas..

Przekazywanie Twoich danych stronie trzeciej ma miejsce tylko wtedy, gdy jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo.

Rejestracja

W celu korzystania z naszych usług na różnych podstronach wymagana jest rejestracja (korzystanie z Systemu Smart Logistics TIMOCOM). Dane zebrane w formularzu rejestracyjnym (forma grzecznościowa, imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, firma, rodzaj przedsiębiorstwa, ew. ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj) są przez nas zachowywane, dopóki korzystasz z naszych usług jako klient.

Twoje dane zostaną zachowane, o ile w wyniku nawiązania kontaktu zawrzesz z nami umowę. W tym przypadku przetwarzanie danych jest wymagane do wykonania umowy lub do przeprowadzenia działań przedkontraktowych. Twoje dane są usuwane, gdy gromadzenie ich nie jest już wymagane po wykonaniu umowy, chyba że ustawowy obowiązek przechowywania zmusza nas do przechowywania ich przez dłuższy czas..

Przekazywanie Twoich danych stronie trzeciej ma miejsce tylko wtedy, gdy jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo.

Skontaktowanie się przez wysłanie wiadomości e-mail do pracownika

Skontaktować się z nami można wysyłając nam wiadomość e-mail. Wiadomość możesz wysłać na info.de@timocom.com, inkasso.pl@timocom.com, jobs@timocom.com lub na spersonalizowane adresy e-mail naszych pracowników. Dane, które otrzymamy w Twojej wiadomości e-mail (np.: Twoje nazwisko, Twój adres e-mail oraz treść wiadomości) są przez nas wykorzystywane tylko w celu odpowiedzi na Twoje pytanie. Po zakończeniu opracowania dane są usuwane. Jedynie w ramach wymaganej ustawowo archiwizacji korespondencji e-mailowej (e-maile to listy biznesowe i handlowe) dane są przechowywane przez maks. 10 lat.

Przekazywanie Twoich danych stronie trzeciej ma miejsce tylko wtedy, gdy jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo.

Przy komunikacji e-mailowej nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych, dlatego w przypadku informacji o wysokim stopniu poufności zalecamy pocztę tradycyjną.

Chatbot tawk.to

(1) W naszej witrynie internetowej dostępna jest funkcja czatu, która umożliwia odwiedzającym skontaktowanie się z nami przed i w związku z zawarciem umowy. Dane osobowe użytkownika wraz z jego numerem IP, udostępnione nam w ramach konwersacji z chatbotem, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Oprócz konwersacji z chatbotem nadal dostępne są nasze pozostałe kanały komunikacji – formularz kontaktowy, telefon oraz poczta elektroniczna. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO. Po opracowaniu zapytania dane są usuwane. Tylko w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają archiwizacji korespondencji elektronicznej (gdy wiadomości są listami biznesowymi i handlowymi), dane przechowujemy dłużej – maksymalnie przez 10 lat.

(2) Aby udostępnić użytkownikom ten kanał komunikacji, korzystamy z usług spółki tawk.to inc., 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV, 89119 (USA). Ze spółką tawk.to inc. zawarliśmy odpowiednią umowę o ochronie danych osobowych.

(3) Dane osobowe podane nam przez użytkownika oraz informacje o jego zleceniu przekazujemy firmie tawk.to tylko pod warunkiem, że użytkownik wyrazi na to zgodę w okienku czatu. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 49 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO. Użytkownik wyraża m.in. zgodę na ograniczone w czasie przetwarzanie danych w USA, gdzie nie obowiązują wysokie europejskie standardy ochrony danych, w szczególności dostęp do danych użytkownika mogą mieć organy państwowe w ramach sprawowania kontroli i inwigilacji, natomiast osoba, której dane dotyczą, nie może wnieść sprzeciwu ani dochodzić swoich praw.

(4) W związku z tym dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane poza państwami EOG; możliwe jest także tworzenie profili użytkowników i wzbogacanie ich o dane pochodzące z innych serwisów internetowych. Dane osobowe użytkownika (m.in. adres IP) wykorzystujemy w celu zapisywania na jego urządzeniu danych (np. plików cookie, identyfikatora urządzenia i innych informacji) oraz pobierania takich danych z jego urządzenia, wyświetlania spersonalizowanych ogłoszeń i treści, dokonywania analiz statystycznych wyświetlanych ogłoszeń i treści, czerpania informacji o grupach docelowych i rozwoju produktów, a także w celu wyświetlania treści pochodzących z mediów społecznościowych oraz od podmiotów trzecich.

(5) Nie mamy wpływu na sposób, zakres i cele przetwarzania lub usuwania danych przez firmę twak.to. Użytkownik może dochodzić wobec firmy twak.to swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 12 i nast. RODO. W przypadku procesów przetwarzania danych, których firma twak.to dokonuje na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO, użytkownik może zgłosić sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 zd. 1 RODO. Sprzeciw nie ma zastosowania do tych danych osobowych, które są niezbędne do realizacji płatności.

(6) Więcej informacji o sposobie, zakresie i celach przetwarzania lub usuwania danych przez firmę twak.to jest dostępnych w polityce prywatności firmy twak.to. Dodatkowe informacje można znaleźć pod poniższymi adresami:

(7) W ustawieniach plików cookie użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje ustawienia lub odrzucić przetwarzanie danych. Użytkownik może w każdym momencie wycofać swoją udzieloną nam wcześniej zgodę. W takim wypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie dane osobowe udostępnione nam w zapytaniu. Aby odwołać swoją zgodę, należy wysłać wiadomość na adres: datenschutz@timocom.com.

Newsletter

Abyś mógł zapisać się na listę odbiorców naszego newslettera, potrzebujemy, obok Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, Twojego nazwiska i imienia oraz adresu e-mail, na który ma być przesyłany newsletter. Ewentualne inne dane (takie jak forma grzecznościowa) są używane, aby móc zwrócić się osobiście do użytkownika i przygotować treść newslettera oraz odpowiedzieć na pytania przesyłane na adres e-mail.

Do wysyłania newslettera zwykle korzystamy z tzw. procedury double opt-in, co oznacza, że wyślemy Ci newsletter dopiero wtedy, gdy potwierdzisz swoją rejestrację za pomocą linku zawartego w przesłanym Ci w tym celu e-mailu potwierdzającym. W ten sposób chcielibyśmy zapewnić, byś tylko Ty sam jako właściciel podanego adresu e-mail mógł zapisać się na listę odbiorców newslettera. Twoje odnośne potwierdzenie musi zostać dokonane możliwie szybko po otrzymaniu e-maila potwierdzającego, ponieważ w innym wypadku Twoje zapisanie się na listę odbiorców newslettera zostanie automatycznie usunięte z naszej bazy danych.

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania od nas newslettera, klikając w odpowiedni link na końcu newslettera.

HubSpot

 1. Na naszych stronach internetowych korzystamy z serwisu HubSpot w celach marketingowych. Firma HubSpot to producent oprogramowania z USA, którego irlandzki oddział, HubSpot Ireland Limited, ma siedzibę pod adresem: 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.
 2. Zintegrowane rozwiązanie informatyczne firmy HubSpot wykorzystujemy do własnych celów marketingowych, do generowania leadów oraz do obsługi klientów. Rozwiązanie to obejmuje między innymi marketing e-mailowy, czyli wysyłkę newsletterów i automatyczny mailing, publikowanie treści w mediach społecznościowych i sporządzanie raportów, zarządzanie kontaktami, w tym segmentację użytkowników i CRM, strony docelowe (landing pages) i formularze kontaktowe.
 3. Serwis HubSpot używa plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki na urządzeniu końcowym użytkownika, które umożliwiają nam analizowanie sposobu korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej. Zapisane informacje (np. adres IP, lokalizację geograficzną, rodzaj przeglądarki internetowej, czas trwania wizyty oraz wyświetlone strony) serwis HubSpot przetwarza na nasze zlecenie, umożliwiając nam generowanie raportów o wizycie użytkownika oraz o obejrzanych przez niego stronach.
 4. Informacje zgromadzone przez serwis HubSpot oraz treści naszej witryny internetowej są zapisywane na serwerach dostawców współpracujących z serwisem HubSpot. Jeśli użytkownik udzielił nam zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO, przetwarzanie danych w tej witrynie internetowej ma na celu analizę stron internetowych.
 5. Ponieważ dane osobowe są przesyłane do USA, niezbędne są dodatkowe mechanizmy gwarantujące zachowanie poziomu ochrony danych wymaganego przez RODO. Dlatego uzgodniliśmy z dostawcą standardowe klauzule o ochronie danych osobowych na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zobowiązują one odbiorcę danych w USA do zagwarantowania europejskiego poziomu ochrony podczas ich przetwarzania. W przypadkach, w których nie można tego zapewnić nawet poprzez rozszerzenie umowy, staramy się uzyskać od odbiorcy danych z USA dalej idące zabezpieczenia i zobowiązania.
 6. Dane osobowe są usuwane, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.
 7. Użytkownik może trwale sprzeciwić się stosowaniu plików cookie i zapisywaniu jego danych osobowych przez serwis HubSpot. W tym celu należy zmodyfikować ustawienia przeglądarki internetowej, by uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

Wykorzystywanie plików cookies

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy technologię plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które w ramach Twojej wizyty na naszych stronach internetowych są wysyłane przez nasz serwer internetowy do Twojej przeglądarki i przechowywane przez nią na Twoim komputerze w celu późniejszego wykorzystania.

Ta strona internetowa używa plików cookies w następującym zakresie:

 • transiente cookies (użycie tymczasowe)
 • persistente cookies (użycie ograniczone czasowo)
 • third-party cookies (osób trzecich)
 • flash cookies (użycie trwałe)

Pliki transiente cookies są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności pliki cookies sesyjne. Zapisują one tzw. ID sesji, za pomocą którego można przyporządkować różne zapytania z Twojej przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu Twój komputer może zostać rozpoznany po powrocie na stronę internetową. Sesyjne pliki cookies są usuwane automatycznie po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

Pliki persistente cookies są usuwane automatycznie po wyznaczonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku. W każdej chwili można usunąć pliki cookies w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Ustawienie przeglądarki można skonfigurować zgodnie ze swoimi życzeniami i np. odrzucić przyjmowanie plików third-party cookies lub wszystkich plików cookies. Zwracamy jednak uwagę na to, że korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być wtedy możliwe.

Wykorzystywane pliki flash cookies nie są pobierane przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę Flash. Zapisują one niezbędne dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają daty automatycznego wygaśnięcia. Jeżeli nie chcesz przetwarzania plików flash cookies, musisz zainstalować odpowiednią wtyczkę, np. „Better Privacy” dla przeglądarki Mozilla Firefox lub Adobe Flash Killer Cookie dla Google Chrome.

Nie gromadzimy ani nie zapisujemy w tym kontekście danych osobowych w plikach cookies. Nie stosujemy również technik łączących informacje generowane przez pliki cookies z danymi użytkownika.

Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w portalu Uniwersytetu Technicznego w Berlinie: https://www.verbraucher-sicher-online.de/thema/cookies.

Analityka internetowa

Jest dla nas ważne, aby nasze strony internetowe były zaprojektowane jak najbardziej optymalnie i aby były atrakcyjne dla odwiedzających je. W tym celu konieczne jest, abyśmy wiedzieli, które ich części cieszą się jakim powodzeniem wśród odwiedzających je. Używamy do tego poniższych uznanych technologii.

Śledzenie konwersji Google AdWords

Jako klient Google AdWords wykorzystujemy również funkcję śledzenia konwersji Google, dodatkową usługę analityczną Google Inc. Jeżeli poprzez ogłoszenie reklamowe w Google (AdWords - reklama nad wynikami / obok wyników wyszukiwania w Google) trafisz do naszego sklepu online, Google ustawi na Twoim komputerze kolejny plik cookie, tzw. plik cookie konwersji. Ten plik cookie nie służy do osobistej identyfikacji użytkownika, lecz umożliwia nam zestawienie przekierowań do naszej strony internetowej poprzez ogłoszenia reklamowe Google i wynikające z nich decyzje zakupowe dotyczące oferowanych przez nas produktów.

Dla tych plików cookies Google nie oferuje obecnie opcji rezygnacji z plików cookies (opt-out). Zapisywanie pliku cookie konwersji można również dezaktywować przez odpowiednie ustawienie przeglądarki lub użycie dodatkowych wtyczek do przeglądarki.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google AdWords znajduje się na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de

Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Google Inc. znajduje się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google Tag Manger

Google Tag Manager jest narzędziem do osadzania i wywoływania tagów, które z kolei mogą zbierać dane, przy czym nie ma on dostępu do tych danych. Jeśli został wyłączony na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostanie on wyłączony dla wszystkich znaczników śledzenia zaimplementowanych w Google Tag Manager.

Google Analytics

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi analityki internetowej Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają nam analizę korzystania ze stron internetowych. Generowane przez pliki cookies informacje na temat korzystania z naszych stron internetowych są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Na naszych stronach internetowych aktywowaliśmy anonimizację IP. Dzięki temu w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Twój adres IP jest skracany przez Google przed przesłaniem. W celu dokonania analizy korzystania z naszych stron internetowych, Google wykorzystuje te informacje na nasze zlecenie, aby sporządzać raporty na temat aktywności na stronach internetowych i aby świadczyć na naszą rzecz inne usługi związane z użytkowaniem stron internetowych i internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Można uniemożliwić zapisywanie plików cookies przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Ponadto można uniemożliwić zapisywanie danych generowanych przez pliki cookies (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Użycie alternatywnych wtyczek lub dezaktywacja wszystkich plików cookies w ustawieniach przeglądarki zapobiega również analizie aktywności użytkownika.

Alternatywnie przy użyciu poniższego linku można nie zgodzić się na wykorzystanie swoich danych przez Google. Ustawiany jest plik cookie opt-out zapobiegający przyszłemu zbieraniu Twoich danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych: Dezaktzwuj Google Analytics.

Uwaga: Usunięcie plików cookies skutkuje tym, że również plik cookie opt-out jest usuwany i ewentualnie musi zostać ponownie aktywowany przez Ciebie.

Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Google Inc. znajduje się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Sistrix

W naszej witrynie internetowej używamy narzędzi analitycznych spółki SISTRIX GmbH (zwanej dalej: „Sistrix”). Narzędzia te służą do zwiększania widoczności naszej witryny w wyszukiwarkach internetowych. W tym celu gromadzą one i zapisują wyłącznie informacje dotyczące słów kluczowych, domen i wyszukiwania. Narzędzia te nie gromadzą, nie zapisują ani nie przetwarzają żadnych danych osobowych. Więcej informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych jest dostępnych pod adresem: http://sistrix.de/sistrix/datenschutz.

Mouseflow

Ta witryna internetowa wykorzystuje Mouseflow, narzędzie analityczne firmy Mouseflow ApS z siedzibą pod adresem: Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania, które analizuje przypadkowo wybrane wizyty w witrynie (wyłącznie po anonimizacji adresu IP). Urządzenie tworzy protokół ruchów kursora myszy, kliknięć i poleceń z klawiatury, aby dla wybranych wyrywkowo wizyt w naszej witrynie utworzyć tzw. powtórki sesji i heat maps; celem tego rodzaju analiz jest pozyskanie informacji umożliwiających ulepszanie witryny. Dane zapisywane przez Mouseflow nie są danymi osobowymi i nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim. Zapisywanie i przetwarzanie tych danych ma miejsce na terenie UE.

Jeśli nie życzysz sobie zapisywania danych przez Mouseflow, pod poniższym linkiem możesz je wyłączyć na wszystkich stronach internetowych, które wykorzystują Mouseflow: https://mouseflow.com/opt-out/

Zintegrowane usługi

Do projektowania naszej strony internetowej i udostępniania funkcji dodatkowych integrujemy poniższe zewnętrzne usługi.

Wszystkie opisane poniżej usługi można dezaktywować za pomocą specjalnych wtyczek do przeglądarki, a dokładniej, niezbędne połączenie z odpowiednimi serwerami zostaje przerwane. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że użycie takich narzędzi może wiązać się ze stratami w znanym codziennym komforcie - a to dlatego, że wiele rzeczy nie funkcjonuje już wtedy tak, jak się tego zwykle oczekuje.

YouTube

Niektóre artykuły na naszych stronach internetowych zawierają również klipy wideo z naszego kanału w serwisie YouTube. Zasadniczo klipy wideo YouTube są zamieszczane na naszych stronach internetowych w rozszerzonym trybie ochrony danych (funkcja wewnętrzna serwisu YouTube), w związku z czym początkowo żadne pliki cookies nie są przesyłane przez YouTube do Twojej przeglądarki, a zatem żadne informacje o Tobie nie są przechowywane w serwisie YouTube. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy nie oglądasz klipów wideo. Niezależnie od tego, czy obejrzysz wideo czy też nie, Twój adres IP jest przesyłany do YouTube i sieci reklamowej Google Doubleclick. Jeżeli jednak podczas odwiedzania naszych stron internetowych jesteś zalogowany jednocześnie w serwisie YouTube przy użyciu istniejącego konta użytkownika, YouTube może również przyporządkować odwiedziny na naszych stronach internetowych do Twojej aktywności. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca naszych stron internetowych nie poznajemy treści przesłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez serwis YouTube oraz nie mamy możliwości dalszego ograniczenia przesyłania danych do tego serwisu i jego partnerów.

Operatorem jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube Inc. znajduje się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Integracja filmów z platformy Vimeo

(1) W naszym serwisie internetowym udostępniamy filmy zapisane i dostępne do obejrzenia na platformie Vimeo. Jest to platforma prowadzona przez spółkę Vimeo LLC z siedzibą w White Plains w stanie Nowy Jork. W przypadku filmów utworzonych przez nas i zintegrowanych z naszym serwisem korzystamy z opcji do not track (nie śledź). Oznacza to, że dane użytkownika, o których mowa w ustępie 2, są wysyłane przez przeglądarkę/wtyczkę Vimo do USA dopiero, gdy użytkownik rzeczywiście wyświetli dany film (np. przez kliknięcie przycisku „start”). W świetle przepisów USA nie są bezpiecznym krajem trzecim, ponieważ nie gwarantują poziomu ochrony danych wymaganego w UE. Kliknięcie filmu i jego odtworzenie jest równoznaczne z udzieleniem w formie elektronicznej zgody w rozumieniu art. 7 w zw. z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę, korzystając z naszych ustawień plików cookie: https://www.timocom.de/.

(2) Podstawą prawną integracji filmów z platformy Vimeo z naszym serwisem internetowym jest nasz uzasadniony interes w prezentacji przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

(3) W momencie wejścia użytkownika na naszą stronę serwis Vimeo otrzymuje informację o wyświetleniu przez użytkownika danej podstrony oraz dane, o których mowa w punkcie „Wykorzystywanie danych do celów informacyjnych”. Jest to niezależne od tego, czy użytkownik posiada konto na platformie Vimeo. Jeśli użytkownik posiadający konto na platformie Vimeo w momencie wejścia na naszą stronę internetową jest do niego zalogowany, powyższe dane zostaną przypisane do jego konta na platformie Vimeo. Aby nie dopuścić do połączenia danych z kontem użytkownika, przed naciśnięciem przycisku należy się wylogować z konta.

(4) Platforma Vimeo wykorzystuje powyższe dane do tworzenia profili użytkowników, a także do celów reklamowych, do badania rynku oraz w celu dostosowywania serwisu do potrzeb użytkowników. Platforma Vimeo przekazuje również dane użytkowników kolejnym podmiotom trzecim. Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec tworzenia profili użytkowników, kierując go bezpośrednio do spółki Vimeo (Vimeo, Inc., Attention: Data Protection Officer, 555 West 18th Street, New York, New York 10011; privacy@vimeo.com).

(5) Vimeo przestrzega wymogów w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, jeśli chodzi o rejestrowanie, wykorzystywanie, przekazywanie, zapisywanie i innego rodzaju przetwarzanie danych osobowych pochodzących z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich lub do organizacji międzynarodowych wymaga gwarancji, o których mowa w art. 46 RODO. Podstawą prawną jest w tym przypadku niezbędność do zrealizowania umowy zawartej z Google zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) w zw. z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

(6) Więcej informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych jest zawartych w polityce prywatności platformy Vimeo. Bliższe informacje o prawach użytkownika, dostępnych ustawieniach i ochronie danych znajdują się na stronie: https://vimeo.com/privacy.

Linki do mediów społecznościowych

Na naszych stronach internetowych dostępne są linki do różnych mediów społecznościowych z odpowiednimi logami. Nie chodzi przy tym o wtyczki do mediów społecznościowych, lecz jedynie o połączenie z naszymi ofertami w tych mediach. Kliknięcie na jeden z tych linków powoduje zasadniczo przesłanie adresu IP użytkownika operatorom różnych platform. Jeżeli odwiedzisz jeden z tych serwisów, będąc zalogowanym na swoim koncie, operatorzy mediów społecznościowych mogą również zapisać dane dotyczące Twojej aktywności podczas surfowania po internecie. Przesłanie adresu IP użytkownika operatorom przeglądanych stron internetowych jest konieczne ze względów technicznych i dotyczy wszystkich stron internetowych.

Obecnie posiadamy linki do naszych kont w serwisach: Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn i Instagram.

Wtyczki do mediów społecznościowych

Obecnie używamy następujących wtyczek do mediów społecznościowych:

Wtyczki do Facebooka

Z naszymi stronami internetowymi zintegrowane są wtyczki do portalu społecznościowego Facebook. Wtyczki do Facebooka rozpoznaje się po jego logo lub po przycisku „Like” („Lubię to!”) na naszej stronie. Zestawienie wtyczek do Facebooka znajduje się tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzania naszych stron za pomocą wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje dzięki temu informację, że używając swojego adresu IP odwiedziłeś nasze strony internetowe. Jeżeli klikniesz przycisk Facebooka „Lubię to!” lub przycisk „Udostępnij”, będąc zalogowanym na swoim koncie w tym serwisie, możesz podlinkować treści naszych stron internetowych (z Facebooka) na swoim profilu na Facebooku i/lub udostępnić je innym użytkownikom tego portalu. Dzięki temu Facebook może przyporządkować odwiedzanie naszych stron internetowych do Twojego konta w tym portalu. Poza tym kolejne pliki cookies mogą zostać wysłane przez Facebooka do Twojej przeglądarki. Zwracamy uwagę na to, że jako administrator naszych stron internetowych nie poznajemy treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez serwis Facebook. Jeżeli nie chcesz, by Facebook mógł przyporządkować odwiedzanie naszych stron internetowych do Twojego konta użytkownika w tym portalu, wyloguj się najpierw z Facebooka.

Dostawcą jest Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Facebook Inc. znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram

Z naszymi stronami internetowymi zintegrowane są wtyczki do portalu społecznościowego Instagram. Wtyczki są oznaczone logo Instagrama (np. w formie „kamery Instagrama”). Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Gdy odwiedzasz jedną ze stron naszej witryny internetowej, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Instagrama. Instagram otrzymuje przez to informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła odpowiednią stronę naszej witryny internetowej, nawet jeśli nie posiadasz profilu na Instagramie lub nie jesteś akurat zalogowany w tym serwisie. Informacja ta (wraz z Twoim adresem IP) jest przesyłana przez Twoją przeglądarkę bezpośrednio do serwera Instagrama w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywana. Jeżeli jesteś zalogowany na Instagramie, serwis ten może przyporządkować odwiedzanie naszej strony internetowej do Twojego konta na Instagramie. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. przez kliknięcie przycisku „Instagram”, informacja ta jest również bezpośrednio przesyłana do serwera Instagrama i tam przechowywana. Informacje te są również publikowane na Twoim koncie na Instagramie i pokazywane tam osobom z Twojej listy kontaktów. Cel i zakres gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Instagram, jak również Twoje prawa związane z nimi oraz możliwości ustawień odnoszące się do ochrony prywatności zawarte są w uwagach dotyczących ochrony danych przedstawionych przez Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Jeżeli nie chcesz, by Instagram przyporządkował dane zebrane poprzez naszą witrynę internetową bezpośrednio do Twojego konta w tym serwisie, przed odwiedzeniem naszej strony internetowej musisz wylogować się z Instagrama. Przy pomocy dodatków do Twojej przeglądarki, np. tak zwanych blokerów skryptów, możesz całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek Instagrama .

Twitter

Z naszymi stronami internetowymi zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Poprzez korzystanie z Twittera oraz funkcji „Re-Tweet” strony internetowe, które odwiedzasz zostają powiązane z Twoim kontem na Twitterze i podane do wiadomości innych użytkowników. Do Twittera przesyłane są przy tym również dane. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca naszych stron internetowych nie poznajemy treści przesłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez serwis Twitter. Własne ustawienia ochrony danych na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod adresem http://twitter.com/account/settings.

Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Więcej informacji na ten temat podano w oświadczeniu Twittera o ochronie danych na stronie http://twitter.com/privacy

XING (przycisk „Udostępnij”)

Z naszymi stronami internetowymi zintegrowane są funkcje serwisu XING. Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron internetowych zawierających funkcje portalu Xing nawiązywane jest połączenie z serwerami tego portalu. Zgodnie z naszą wiedzą nie następuje przy tym zapisywanie danych osobowych. Adres IP nie jest zapisywany, a aktywność użytkownika nie jest analizowana.

Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku Xing „Udostępnij” podano w oświadczeniu Xing o ochronie danych na stronie: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

LinkedIn

Z naszymi stronami internetowymi zintegrowane są funkcje serwisu LinkedIn. Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron internetowych zawierających funkcje portalu LinkedIn nawiązywane jest połączenie z serwerami tego portalu. LinkedIn dowiaduje się przez to, że używając swojego adresu IP odwiedziłeś nasze strony internetowe. Jeżeli klikniesz przycisk „Udostępnij” serwisu LinkedIn, będąc zalogowanym na swoim koncie w tym serwisie, LinkedIn ma możliwość przyporządkowania odwiedzenia naszej strony internetowej do Ciebie i Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca naszych stron internetowych nie poznajemy treści przesłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.

Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Więcej informacji na ten temat podano w oświadczeniu LinkedIn o ochronie danych na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Na naszych stronach internetowych wykorzystywane są wtyczki lub inne możliwości połączenia z platformą wideo YouTube. Odwiedzenie jednej z naszych stron internetowych wyposażonych we wtyczkę YouTube lub link do tej platformy powoduje nawiązanie połączenia z serwerami YouTube'a. Operator platformy YouTube jest zatem informowany o tym, które z naszych stron internetowych odwiedziłeś.

Jeżeli jednocześnie jesteś zalogowany na YouTube, operator tej platformy dowiaduje się przez to więcej o Twojej aktywności podczas surfowania po internecie. Jeżeli sobie tego nie życzysz, wyloguj się wcześniej z serwisu YouTube. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca naszych stron internetowych nie poznajemy treści przesłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez serwis YouTube.

Dostawcą jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube Inc. znajduje się na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Obecność online w mediach społecznościowych

Utrzymujemy obecność online w serwisach i na platformach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Xing). Za przetwarzanie danych w odniesieniu do Facebooka i przypuszczalnie również wszystkich innych serwisów i platform społecznościowych odpowiedzialni są wspólnie każdorazowi operatorzy tych serwisów i platform oraz TIMOCOM.

Dajemy Ci możliwość komentowania naszych artykułów, dokonywania ocen lub kontaktowania się z nami poprzez media społecznościowe.

Zasadniczo Twoje wpisy nie mają ustalonego czasu przechowywania. W każdej chwili możesz też sam usunąć swoje wpisy z naszego fanpage'a na Facebooku i z innych platform.

Prowadzimy naszego fanpage'a na Facebooku oraz obsługujemy wszystkie inne serwisy i platformy społecznościowe we własnym interesie i w interesie wszystkich użytkowników powiązanych z naszą platformą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli użytkownicy są proszeni przez odnośnych dostawców o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Zwracamy uwagę na to, że dane użytkowników mogą być przy tym przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej. Może to powodować ryzyko dla użytkowników, ponieważ w ten sposób np. egzekwowanie praw użytkowników może być utrudnione.

Facebook i inne platformy zapisują Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystują je do celów reklamy, badań rynkowych i/lub dopasowanego do potrzeb projektowania swoich stron internetowych. Taka analiza jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklamy dopasowanej do potrzeb i informowania innych użytkowników serwisu społecznościowego o Twojej aktywności na naszych stronach internetowych. Przysługuje Ci prawo do niewyrażenia zgody na tworzenie tych profili użytkowania i aby go z niego skorzystać musisz zwrócić się do Facebooka, patrz Zasady dotyczące danych Facebooka.

Ubermetrics

Ubermetrics to oparte na sztucznej inteligencji narzędzie typu content intelligence, które w całkowicie automatyczny sposób analizuje i odfiltrowuje duże ilości tekstów z wszystkich istotnych kanałów medialnych z całego świata. Narzędzie to przetwarza w czasie rzeczywistym informacje o produktach, rynkach, kampaniach i zjawiskach, zawarte w wiadomościach, newsletterach dla mediów, serwisach społecznościowych, na blogach, forach itp., dostarczając cennej wiedzy z punktu widzenia PR, marketingu i badań rynku. Ubermetrics analizuje komunikację odbywającą się w milionach źródeł internetowych, w tym mediach społecznościowych, stosując najnowocześniejsze techniki eksploracji danych i przetwarzania języka naturalnego.

Ubermetrics Delta przetwarza wyłącznie informacje ogólnodostępne. W aktualnościach Ubermetrics wyświetlają się istotne dla firmy TIMOCOM publikacje, wyselekcjonowane na podstawie wprowadzonych słów kluczowych. W związku z tym naturalnie przetwarzane są nazwiska lub pseudonimy osób, które opublikowały dany tekst.

Specjalnie na potrzeby użycia tego narzędzia w firmie TIMOCOM wprowadziliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Nie wyszukujemy specjalnie osób spoza sieci TIMOCOM.

Ponadto przetwarzanie danych jest ograniczone do czasu niezbędnego, by sensownie wykorzystać i przeanalizować dane – usuwamy je najpóźniej na koniec pierwszego kwartału następnego roku.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na wczesnym diagnozowaniu skuteczności naszej komunikacji w mediach oraz na optymalizacji działań i obecności w internecie. Ponadto mamy uzasadniony interes we wczesnym wykrywaniu trendów, abyśmy mogli odpowiednio na nie reagować.

Mamy zatem znaczny uzasadniony interes ekonomiczny w przetwarzaniu danych – umożliwia nam ono zachowanie konkurencyjności.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Firma Ubermetrics Technologies GmbH jest dostawcą narzędzi do obserwacji mediów internetowych z siedzibą w Niemczech. Swój system prowadzi na własnych serwerach znajdujących się w centrach obliczeniowych należących do niemieckiego operatora w Saksonii i Bawarii, a zatem podlega niemieckim i europejskim przepisom o ochronie danych osobowych (RODO, niemieckiej federalnej ustawie o ochronie danych osobowych (BDSG) i krajowej ustawie o ochronie danych osobowych (LDSG)).

Oprogramowanie jest rozwiązaniem typu software as a service (SaaS). Dane nie są przesyłane ani przechowywane w żadnych krajach trzecich, które nie gwarantują wymaganego w UE poziomu ochrony danych.

Możliwości zgłoszenia sprzeciwu i zakończenia śledzenia

W każdym czasie możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z Twoją indywidualną sytuacją. Aby złożyć sprzeciw wobec zapisywania Twoich danych w formie raportów, wyślij nam wiadomość na podane dane adresowe.

Cofnięcie zgody nie narusza zgodności z prawem czynności przetwarzania danych, których dokonaliśmy na podstawie zgody do chwili jej wycofania.

Podkreślamy, że firma TIMOCOM nie ma wpływu na metody śledzenia użytkowników w internecie stosowane przez serwisy społecznościowe. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w politykach prywatności operatorów poszczególnych serwisów. Aby skorzystać ze swojego prawa do zakończenia śledzenia w internecie, możesz złożyć oświadczenie bezpośrednio do operatorów serwisów społecznościowych. Jeśli zechcesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, firma TIMOCOM prześle zapytania bezpośrednio do operatów serwisów.

Względem nas i spółki Facebook Ireland Ltd. (Facebook) oraz wszystkich innych platform masz następujące prawa w zakresie dotyczących Cię danych osobowych:

 • prawo do informacji,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru ochrony danych.

W celu uzyskania szczegółowego opisu odnośnego przetwarzania i możliwości niewyrażenia zgody (opt-out) wskazujemy na podlinkowane poniżej informacje dostawców.

W większości przypadków przydatne będzie jednak bezpośrednie skontaktowanie się ze spółką Facebook Ireland Ltd. bądź z innymi platformami, ponieważ nie mamy dostępu do wszystkich danych, a także nie możemy wpływać na przetwarzanie wszystkich danych przez Facebooka i jego partnerów. Chętnie udzielimy Ci jednak pomocy przy korzystaniu z Twoich praw względem Facebooka i jego partnerów.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)

Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland)

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)

Oświadczenie o ochronie danych / opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy)

typ przeglądarki / wersja / język,

system operacyjny i jego interfejs,

język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Bazująca na korzystaniu ze stron reklama online

Facebook Remarketing / Retargeting

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje funkcję Facebook Custom Audiences serwisu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Ten piksel Facebooka oznacza użytkownika w formie anonimowej jako osobę odwiedzającą naszą stronę internetową. Po zalogowaniu użytkownika na Facebooku możemy wykorzystać tę informację w celu udostępnienia na Facebooku ogłoszeń reklamowych skierowanych do grup docelowych. Jako operator niniejszej witryny internetowej nie uzyskujemy żadnych danych osobowych użytkowników odwiedzających naszą stronę ani danych z Facebooka. Więcej informacji na ten temat podano w oświadczeniu Facebooka o ochronie danych na stronie http://twitter.com/privacy. Osoby odwiedzające naszą witrynę internetową mogą wyłączyć funkcję Facebook Custom Audiences klikająctutaj.

LinkedIn

Na naszej stronie internetowej używamy technologii analizy i śledzenia konwersji platformy LinkedIn. Dzięki tej technologii LinkedIn może wyświetlać trafniejsze reklamy oparte na Twoich zainteresowaniach. Poza tym otrzymujemy z serwisu LinkedIn zbiorcze i anonimowe raporty na temat aktywności związanej z wyświetlaniem oraz informacje o Twojej interakcji z naszą stroną internetową. Więcej informacji na temat ochrony danych w LinkedIn znajduje się tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Możesz nie zgodzić się na analizowanie swojej aktywności internetowej przez LinkedIn oraz na wyświetlanie rekomendacji opartych na zainteresowaniach („opt-out”); w tym celu kliknij w pole „Odrzuć na LinkedIn” (w przypadku członków serwisu LinkedIn) lub „Odrzuć” (w przypadku innych użytkowników). https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w państwach spoza UE i EOG

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem aplikacji mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, LinkedIn i Instagram.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Tutaj znajdą Państwo przegląd podstaw prawnych przetwarzania danych określonych prawem o ochronie danych.

Wykorzystanie w celach informacyjnych

By móc w ogóle pokazywać Ci strony internetowe, przetwarzanie Twoich danych, które automatycznie podaje nam Twoja przeglądarka, odbywa się w ramach naszego interesu.

 • Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Formularz kontaktowy i rejestracja

Przetwarzanie danych jest wymagane do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do przeprowadzenia działań przedkontraktowych mających miejsce na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 • Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Newsletter

Przesyłanie naszego newslettera odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

 • Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę, rezygnując w ten sposób z otrzymywania newslettera.

Analityka internetowa, reklama online bazująca na korzystaniu ze stron i integrowanie usług zewnętrznych

Do celów reklamowych, badań rynkowych lub dopasowanego do potrzeb projektowania stron internetowych analizujemy we własnym interesie aktywność odwiedzających nasze strony.

 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Ta podstawa prawna odnosi się do Google Analytics, eTracker, Google AdWords, Bing Ads, Facebook Remarketing/Retargeting, LinkedIn-Analyse (reklamy online bazujące na korzystaniu ze stron).

Obecność online w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się w oparciu o nasze uzasadnione interesy związane z efektywnym informowaniem użytkowników i komunikacją z użytkownikami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli użytkownicy są proszeni przez odnośnych dostawców o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (np. przez zaznaczenie pola wyboru lub potwierdzenie przyciskiem), podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 7 RODO.

Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony gromadzonych lub zgromadzonych już danych osobowych, w szczególności przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed ingerencją nieupoważnionych osób, stosujemy również techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Nasze środki bezpieczeństwa są sukcesywnie udoskonalane wraz z rozwojem technologicznym.

W celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym przesyłanie danych osobowych za pomocą formularzy kontaktowych jest szyfrowane technologią SSL (https).

Usługa inkaso / informacje o zdolności finansowej/ wywiadownie gospodarcze

(1) W Systemie Smart Logistics oferujemy naszym klientom serwis inkaso. Jest to usługa dodatkowa oferowana bezpośrednio przez firmę TIMOCOM wszystkim jej klientom.

(2) Aby można było zrealizować zgłoszenie i przeprowadzić usługę windykacyjną, firmie TIMOCOM poprzez formularz zgłoszenia przekazywane są dane wierzyciela (nazwa firmy, TIMOCOM ID), dane dłużnika (nazwa firmy, TIMOCOM ID (jeśli istnieje)), adres wraz z krajem (jeśli nie podano TIMOCOM ID), numer faktury, data faktury, zaległa kwota, waluta, oznaczenie jako kwota do zapłaty (tylko jeśli dostępne) i powód roszczenia. Firma TIMOCOM występuje do dalszych agencji informacji gospodarczej o wydanie świadectw wiarygodności finansowej oraz ustala adresy, aby skontaktować się z dłużnikiem i zabezpieczyć wierzyciela przed stratą finansową. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) i lit. f) RODO (przetwarzanie danych w celu wykonania umowy, przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wierzyciela).

Wyżej wymienione dane przechowujemy do chwili zakończenia postępowania inkaso, tzn. do momentu, gdy wierzytelność będąca przedmiotem usługi inkaso zostanie spłacona. Następnie blokujemy dane, a po upływie wymaganych przepisami prawa terminów przechowywania – usuwamy je. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 17 ust. 3 lit. b) RODO w zw. z § 35 Abs. 3 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

(3) Jeśli otrzymamy dane od agencji informacji gospodarczej lub firmy inkaso, w razie potrzeby dodatkowo skorzystamy ze scoringu. Chodzi o obliczenie prawdopodobieństwa, z jakim dany klient ureguluje swoje wynikające z umowy zobowiązania płatnicze. Scoring opiera się na uznanej i wypróbowanej metodzie matematyczno-statystycznej.

Współpracujemy z następującymi agencjami informacji gospodarczej i firmami windykacyjnymi:

Bisnode; Creditreform; companycheck; Confidas; Creditsafe; Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.; Fonceta OY; Informa; Innolva; KRD; KSV1870 Holding AG; Proff Aksjeselskap; Proff Aktiebolag; Schufa; Virk; Wáberer Hungária Biztosító Zrt. Wyniki badania wypłacalności przechowujemy przez 1 rok. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku artykuł 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.

(4) Ponadto przekazujemy spółce SCHUFA Holding AG lub firmie Creditreform Düsseldorf dane zebrane przez nas w związku z zawartą umową, dotyczące wniosku o zawarcie tejże umowy oraz jej realizacji i zakończenia, a także informacje o naruszeniach umowy lub oszustwach. Podstawę prawną przekazywania tych danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) i lit. f) RODO.

SCHUFA oraz Creditreform Düsseldorf przetwarzają otrzymane dane i wykorzystują je do przeprowadzania scoringów, by móc przekazywać swym kontrahentom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz ewentualnie innych krajów trzecich (jeśli Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony) informacji służących m.in. do oceny zdolności kredytowej osób fizycznych. Oprócz wykonywania scoringów kredytowych SCHUFA wspiera swych kontrahentów także poprzez tworzenie profili na podstawie wykrytych nieprawidłowości (np. w celu zapobiegania oszustwom w handlu wysyłkowym). W celu wykrycia nieprawidłowości SCHUFA przeprowadza analizy zapytań swoich kontrahentów. Przedmiotem takiej analizy, wykonywanej indywidualnie dla konkretnego kontrahenta, mogą być także dane adresowe, informacje o tym, czy w ogólnie dostępnych źródłach figuruje wpis o osobie życia publicznego o pasujących danych osobowych, oraz jakiej funkcji taki wpis dotyczy, a także zagregowane informacje statystyczne pochodzące z bazy danych SCHUFA. Procedura ta nie ma wpływu na ocenę zdolności kredytowej lub na scoring wypłacalności. Szczegółowe informacje o działalności SCHUFA i Creditreform Düsseldorf są dostępne pod adresami: www.schufa.de/datenschutz oraz www.creditreform.de/duesseldorf/datenschutz.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Twoje prawa: informacja, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie

W dowolnym momencie masz prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania i usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec niemu oraz prawo do przenoszenia danych, o ile spełnione są odnośne warunki określone prawem o ochronie danych. W razie pytań na temat swoich praw możesz w każdej chwili zwrócić się do nas lub drogą elektroniczną do naszego zewnętrznego inspektora ochrony danych (dane kontaktowe - patrz wyżej).

Jednocześnie masz prawo wniesienia skargi do właściwego dla nas organu nadzorczego. Jest nim Inspektor Ochrony Danych i Wolności Informacji Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie określonych danych, możesz w każdej chwili ją cofnąć. Zasadniczo potrzebujemy zgody tylko w szczególnych przypadkach, np. do wysyłania newslettera.

Pobierz jako PDF

Do góry