Twoje korzyści:

Szybkość
 • Proste i wygodne składanie zleceń online
 • Szybkie i dyplomatyczne odzyskiwanie należności
Bezpieczeństwo
 • Skuteczne wsparcie w przypadku opóźnień w płatnościach
 • Doradztwo w całej Europie w 27 językach
Doświadczenie
 • Oficjalne zezwolenie urzędowe od 2003 r.
 • Ponad 82% spraw zakończonych sukcesem

Międzynarodowe inkaso to Twój skuteczny partner w zarządzaniu należnościami. Prowadzimy dla Ciebie mediacje w 27 językach. Jeśli Twój kontrahent zwleka z zapłatą, możesz polegać na kompetencji zespołu inkaso firmy TIMOCOM. Twoją sprawę załatwimy szybko, za przystępną cenę i na drodze pozasądowej, aby uniknąć uciążliwego procesu. Działamy fair play i zawsze dążymy do porozumienia, by nie narażać Cię na zerwanie kontaktów handlowych.

Za niniejsze zlecenie pobierzemy opłatę manipulacyjną w wysokości 25 EUR. W przypadku zakończenia sprawy sukcesem, TIMOCOM obciąży zleceniodawcę opłatą za skuteczną interwencję, która będzie już zawierać wysokość opłaty manipulacyjnej. Opłata ta jest obliczana zgodnie z przepisami ustawy RVG (niemiecka ustawa o wynagrodzeniach adwokatów). Należną opłatę możesz obliczyć w zaledwie kilku krokach przed złożeniem swojego zlecenia.

Szczegółowe zasady składania zlecenia

1. Zapoznaj się z OWU Międzynarodowego Serwisu Inkaso TIMOCOM, które znajdziesz tutaj.
 

2. Zgromadź potrzebne dokumenty:

 • fakturę, za która chcesz odzyskać należność;
 • zlecenie transportowe;
 • dokumenty przewozowe potwierdzające wykonanie usługi;
 • ostatnie wezwanie do zapłaty wysłane klientowi (rekomendowane);
 • ewentualnie wydruk oferty z Giełdy Transportowej TIMOCOM.
3. Upewnij się, ze od daty wymagalności roszczenia upłynęło przynajmniej 30 dni.
Dopiero po tym czasie będzie możliwe rozpoczęcie Twojej sprawy.
 
4. Wypełnij formularz zgłoszenia online.
 
5. Pamiętaj o podaniu poprawnych danych (w tym TIMOCOM ID) Twojej firmy oraz dłużnika, a także o numerze i dacie faktury oraz o wysokości roszczenia.
 
6. Do jednego zgłoszenia możesz dołączyć dowolną liczbę faktur od tego samego dłużnika, pamiętając o dodaniu do każdej kompletu dokumentów.
W przypadku większej liczby faktur zalecamy jednak kontakt z działem Inkaso, przed złożeniem zlecenia.
 
7. Wyślij formularz online.
W razie pytań wyślij e-mail do działu Inkaso: inkasso.pl@timocom.com lub zadzwoń: +48 71 737 25 78.

FAQ Międzynarodowego Serwisu Inkaso TIMOCOM

Tak, usługa inkaso dostępna jest dla wszystkich aktualnych użytkowników TIMOCOM Marketplace. Jeśli jeszcze nie należysz do ich grona, możesz się zarejestrować tutaj.

Nie. Nasz zespół chętnie pomoże Ci także w przypadku nieuregulowanych należności, które powstały poza TIMOCOM Marketplace. Zgłoś nam swoją sprawę windykacyjną.

Ponad 82% zgłoszonych do nas spraw kończy się sukcesem.

Pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 25,00 EUR. Jeśli nasza usługa windykacyjna okaże się skuteczna, dodatkowo naliczymy prowizję w wysokości zależnej od wartości roszczenia i wynikającej ze stawek określonych przez niemieckie przepisy prawa. Koszt usługi możesz obliczyć przed złożeniem zlecenia w naszym kalkulatorze opłat. Tutaj możesz wyliczyć wysokość opłaty należnej w przypadku skutecznego odzyskania przez nas Twojej wierzytelności.

Zasadniczo zastosowanie mają zasady prawne dotyczące szkód spowodowanych opóźnieniem zgodnie z dyrektywą UE 2011/7/UE. Ma to na celu zapewnienie szybszej zapłaty zaległych roszczeń. Od czasu wejścia w życie powyższej dyrektywy w krajach UE, w przypadku opóźnień w płatnościach obowiązują nowe prawa i obowiązki. Dla wierzycieli i dłużników oznacza to, co następuje:

Faktury dla przedsiębiorców stają się automatycznie zaległe po 30 dniach od terminu płatności. Ponadto terminy płatności dłuższe niż 60 dni są dozwolone jedynie w wyjątkowych przypadkach. W razie opóźnienia płatności wierzyciel może żądać od dłużnika poniesienia pewnych kosztów związanych z dochodzeniem należności, jak również odsetek za zwłokę.
Koszty windykacji mogą obejmować koszty własne związane z opóźnieniem płatności, jak również opłaty za inkaso, prawnika lub zawiadomienia o opóźnieniu. Dla wierzycieli oznacza to, że mogą otrzymać od dłużnika zwrot opłat za usługę windykacyjną. Do kosztów, które mogą zostać zwrócone, należy także opłata manipulacyjna należna w przypadku skutecznej windykacji. Oznacza to, że jeśli należność jest przeterminowana i winę za to ponosi dłużnik, wierzyciel może żądać od dłużnika zwrotu wszystkich kosztów usługi windykacyjnej, w tym opłaty podstawowej i prowizji.

Ważne jest, że niniejsze przepisy miały zastosowanie wyłącznie:

 • do faktur dotyczących wykonania umowy, czyli nieobejmujących np. strat, szkód lub zdublowanych płatności;
 • jeżeli opóźnienie w płatności można udowodnić;
 • w przypadku, gdy dłużnik ma siedzibę na terenie UE.

Dostarczenie dłużnikowi wezwania do zapłaty przez wierzyciela nie jest konieczne, jednak jak najbardziej zalecane. Może bowiem pomóc w szybszym, polubownym rozwiązaniu spornej kwestii.

Nasz zespół windykacyjny działa w całej Europie, a nasze usługi są oferowane w następujących językach:

 • angielski (EN)
 • bułgarski (BG)
 • chorwacki (HR)
 • czeski (SC)
 • duński (DA)
 • fiński (FI)
 • francuski (FR)
 • grecki (EL)
 • hiszpański (ES)
 • litewski (LT)
 • łotewski (LV)
 • macedoński (MK)
 • niderlandzki (NL)
 • niemiecki (DE)
 • norweski (NO)
 • polski (PL)
 • portugalski (PT)
 • rosyjski (RU)
 • rumuński (RO)
 • serbski (SR)
 • słowacki (SK)
 • słoweński (SL)
 • szwedzki (SV)
 • turecki (TR)
 • ukraiński (UA)
 • węgierski (HU)
 • włoski (IT)

Tak, nasz zespół inkaso pracuje na całym świecie, głównie w Europie, w Twoim ojczystym języku. Zagraniczne sprawy sprawy windykacyjne nie stanowią dla nas problemu.

W przypadku niewypłacalności majątek dłużnika podlega zazwyczaj administracji sądu upadłościowego lub zewnętrznego zarządcy. Pozwala to na zarządzanie należnościami i zapewnia podział pozostałych aktywów. Gwarantuje to nie tylko szybsze skontaktowanie się z wierzycielami, którzy są bliżej dłużnika, ale także równe traktowanie wszystkich wierzycieli.

Każde państwo określa specjalną procedurę, w ramach której wierzyciel składa swoje roszczenie. Zalecamy zgłoszenie swojej wierzytelności bezpośrednio do syndyka masy upadłościowej, aby zostać uwzględnionym jako wierzyciel w postępowaniu, oraz by pozostała kwota nie została dodatkowo zmniejszona o koszty reprezentacji.

Naszym celem jest wspieranie wierzycieli w egzekwowaniu ich uzasadnionych roszczeń. W przypadku trudnej sytuacji można zawrzeć z dłużnikiem na przykład umowę obejmującą płatności w ratach, tak aby wierzyciel mimo wszytko otrzymał swoje pieniądze. Jednocześnie firma TIMOCOM wprowadza w Marketplace środki zabezpieczające klientów przed powstaniem kolejnych długów.

Jeśli użytkownik nie chce płacić bez podania przyczyny, takie zachowanie jest sprzeczne z kryteriami jakości TIMOCOM. W związku z tym nie jest możliwe, aby nieuczciwi klienci pozostali w naszej sieci.
 

Do góry