skip navigation

Twój prosty sposób na windykację płatności.

Jeśli termin zapłaty faktury upłynął, dział inkaso firmy TIMOCOM może pomóc Ci w odzyskaniu należności.

W każdym przypadku udzielamy użytkownikom indywidualnych konsultacji i jako bezstronni mediatorzy w znacznej większości spraw doprowadzamy do spłaty zaległych faktur. Adwokat Alexander Oebel i jego zespół mogą się poszczycić ponad 87-procentową skutecznością.

W całej Europie prowadzimy dla Ciebie mediacje w 27 językach. Jeśli Twój kontrahent zwleka z zapłatą, możesz polegać na kompetencji zespołu inkaso firmy TIMOCOM. Sprawy naszych użytkowników załatwiamy szybko, w przystępnych cenach i na drodze pozasądowej, aby uniknąć uciążliwego procesu. Działamy fair play i zawsze dążymy do porozumienia, by nie narażać Cię na zerwanie kontaktów handlowych. Nasz międzynarodowy serwis inkaso jest dla Ciebie uczciwym i konsekwentnym partnerem w sprawach zarządzania należnościami.

Złóż zlecenie inkaso

87.6%

Skuteczność w 2021 roku

Serwis inkaso firmy TIMOCOM to:

 • prosta i wygodna procedura składania zlecenia online
 • zezwolenie na wykonywanie pozasądowych usług windykacyjnych od 2003 roku
 • kompetentne doradztwo i wsparcie w odzyskiwaniu Twoich należności
 • wsparcie w całej Europie w 27 językach
 • szybkie i dyplomatyczne rozwiązanie w zakresie zarządzania należnościami
 • skuteczne rozwiązanie ponad 87% dotychczasowych spraw

Co musisz zrobić, żeby złożyć zlecenie inkaso w TIMOCOM?

 • 1. Zapoznaj się z OWU Międzynarodowego Serwisu Inkaso TIMOCOM, które znajdziesz tutaj.
 • 2. Zgromadź potrzebne dokumenty:
  • fakturę, za którą chcesz odzyskać należność;
  • zlecenie transportowe;
  • dokumenty przewozowe potwierdzające wykonanie usługi;
  • ostatnie wezwanie do zapłaty wysłane klientowi (rekomendowane);
  • ewentualnie wydruk oferty z Giełdy transportowej od TIMOCOM.
 • 3. Upewnij się, że od daty wymagalności roszczenia upłynęło przynajmniej 30 dni. Dopiero po tym czasie będzie możliwe rozpoczęcie Twojej sprawy.
 • 4. Wypełnij formularz zgłoszenia online.
 • 5. Pamiętaj o podaniu poprawnych danych (w tym TIMOCOM ID) Twojej firmy oraz dłużnika, a także o numerze i dacie faktury oraz o wysokości roszczenia.
 • 6. Do jednego zgłoszenia możesz dołączyć dowolną liczbę faktur od tego samego dłużnika, pamiętając o dodaniu do każdej kompletu dokumentów. W przypadku większej liczby faktur zalecamy jednak kontakt z działem Inkaso przed złożeniem zlecenia.
 • 7. Wyślij formularz online. W razie pytań skontaktuj się z działem Inkaso poprzez e-mail: inkasso.pl@timocom.com lub telefonicznie +48 71 737 25 78 .

Oferujemy Ci kalkulator opłat, gwarantujący transparentność kosztów. Za złożenie niniejszego zlecenia zostaje naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 20 €. W przypadku zakończenia sprawy sukcesem, TIMOCOM obciąży zleceniodawcę opłatą za skuteczną interwencję, która będzie już zawierać wysokość opłaty manipulacyjnej. Opłata ta jest obliczana zgodnie z przepisami ustawy RVG (niemiecka ustawa o wynagrodzeniach adwokatów). Należną opłatę możesz obliczyć w zaledwie kilku krokach przed złożeniem swojego zlecenia.

Kalkulator opłat

Wybierz odpowiednią walutę, a następnie podaj kwotę roszczenia.

0 €

Co mówią o nas zadowoleni Klienci:

Eliza Wyrwich, Mega Pol Trans

"Cenimy ten serwis, bo jego skuteczność oscyluje w granicach 86%."

Eliza Wyrwich
Mega Pol Trans

Kliknij, aby przeczytać Success Story firmy Mega Pol Trans >
Zoltán Joós, Karzol-Trans

Nasza współpraca jest znakomita. Otrzymujemy odpowiedzi na nasze pisma w ciągu 1-2 dni. Przy trudniejszych zleceniach inkaso otrzymujemy porady, jak możliwie najszybciej rozwiązać poszczególne sprawy."

Zoltán Joós
Karzol-Trans

Kliknij, aby przeczytać Success Story firmy Karzol-Trans >
Kitti Hatvani, MEM BAU Srl.

"Nasza firma jest w pełni zadowolona z usług Międzynarodowego Inkaso TIMOCOM i mogę ją innym klientom TIMOCOM tylko polecić. Usługa ta daje firmom poczucie pewności, że są w dobrych rękach."

Kitti Hatvani
MEM BAU Srl.

Kliknij, aby przeczytać Success Story firmy MEM BAU Srl. >
Csaba Török, Hermes Forwards Srl.

"Mieliśmy wiele spraw, w których odzyskana przy Państwa pomocy suma wynosiła ponad 10.000 Euro."

Csaba Török
Hermes Forwards Srl.

Kliknij, aby przeczytać Success Story firmy Hermes Forwards Srl. >
Patrick Andres, Spedition Günther Andres e.K.

„Nigdy nie będzie stuprocentowej pewności, lecz dzięki usłudze inkaso firmy TIMOCOM ostatecznie jesteśmy w stanie większość transakcji zakończyć pomyślnie. Z pełnym przekonaniem polecam tę usługę innym przedsiębiorcom."

Patrick Andres
Spedition Günther Andres e.K.

Kliknij, aby przeczytać Success Story firmy Spedition Andres e.K. >

FAQ Międzynarodowego Serwisu Inkaso TIMOCOM

Tak, usługa inkaso dostępna jest dla wszystkich aktualnych użytkowników Systemu firmy TIMOCOM. Jeśli nie podpisałeś jeszcze umowy, możesz zarejestrować się tutaj.

Nie. Nasz zespół chętnie pomoże Ci także w przypadku nieuregulowanych należności, które powstały poza Sytemem Smart Logistics. Złóż zlecenie inkaso.

W 2021 roku udało nam się z powodzeniem przeprowadzić mediacje w ponad 87% przypadków.

Pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 20,00 €. Jeśli nasza usługa windykacyjna okaże się skuteczna, dodatkowo naliczymy prowizję w wysokości zależnej od wartości roszczenia i wynikającej ze stawek określonych przez niemieckie przepisy prawa. Koszt usługi możesz obliczyć przed złożeniem zlecenia w naszym .

Zasadniczo zastosowanie mają zasady prawne dotyczące szkód spowodowanych opóźnieniem zgodnie z dyrektywą UE 2011/7/UE. Ma to na celu zapewnienie szybszej zapłaty zaległych roszczeń. Od czasu wejścia w życie powyższej dyrektywy w krajach UE, w przypadku opóźnień w płatnościach obowiązują nowe prawa i obowiązki. Dla wierzycieli i dłużników oznacza to, co następuje:

Faktury dla przedsiębiorców stają się automatycznie zaległe po 30 dniach od terminu płatności. Ponadto terminy płatności dłuższe niż 60 dni są dozwolone jedynie w wyjątkowych przypadkach. W razie opóźnienia płatności wierzyciel może żądać od dłużnika poniesienia pewnych kosztów związanych z dochodzeniem należności, jak również odsetek za zwłokę.
Koszty windykacji mogą obejmować koszty własne związane z opóźnieniem płatności, jak również opłaty za inkaso, prawnika lub zawiadomienia o opóźnieniu. Dla wierzycieli oznacza to, że mogą otrzymać od dłużnika zwrot opłat za usługę windykacyjną. Do kosztów, które mogą zostać zwrócone, należy także opłata manipulacyjna należna w przypadku skutecznej windykacji. Oznacza to, że jeśli należność jest przeterminowana i winę za to ponosi dłużnik, wierzyciel może żądać od dłużnika zwrotu wszystkich kosztów usługi windykacyjnej, w tym opłaty podstawowej i prowizji.

Ważne jest, że niniejsze przepisy miały zastosowanie wyłącznie:

 • do faktur dotyczących wykonania umowy, czyli nieobejmujących np. strat, szkód lub zdublowanych płatności;
 • jeżeli opóźnienie w płatności można udowodnić;
 • w przypadku, gdy dłużnik ma siedzibę na terenie UE.

Dostarczenie dłużnikowi wezwania do zapłaty przez wierzyciela nie jest konieczne, jednak jak najbardziej zalecane. Może bowiem pomóc w szybszym, polubownym rozwiązaniu spornej kwestii.

Nasz zespół windykacyjny działa w całej Europie, a nasze usługi są oferowane w następujących językach:

 • angielski (EN)
 • bułgarski (BG)
 • chorwacki (HR)
 • czeski (SC)
 • duński (DA)
 • fiński (FI)
 • francuski (FR)
 • grecki (EL)
 • hiszpański (ES)
 • litewski (LT)
 • łotewski (LV)
 • macedoński (MK)
 • niderlandzki (NL)
 • niemiecki (DE)
 • norweski (NO)
 • polski (PL)
 • portugalski (PT)
 • rosyjski (RU)
 • rumuński (RO)
 • serbski (SR)
 • słowacki (SK)
 • słoweński (SL)
 • szwedzki (SV)
 • turecki (TR)
 • ukraiński (UA)
 • węgierski (HU)
 • włoski (IT)

Tak, nasz zespół inkaso pracuje na całym świecie, głównie w Europie, w Twoim ojczystym języku. Zagraniczne sprawy sprawy windykacyjne nie stanowią dla nas problemu.

W przypadku niewypłacalności majątek dłużnika podlega zazwyczaj administracji sądu upadłościowego lub zewnętrznego zarządcy. Pozwala to na zarządzanie należnościami i zapewnia podział pozostałych aktywów. Gwarantuje to nie tylko szybsze skontaktowanie się z wierzycielami, którzy są bliżej dłużnika, ale także równe traktowanie wszystkich wierzycieli.

Każde państwo określa specjalną procedurę, w ramach której wierzyciel składa swoje roszczenie. Zalecamy zgłoszenie swojej wierzytelności bezpośrednio do syndyka masy upadłościowej, aby zostać uwzględnionym jako wierzyciel w postępowaniu, oraz by pozostała kwota nie została dodatkowo zmniejszona o koszty reprezentacji.

Naszym celem jest wspieranie wierzycieli w egzekwowaniu ich uzasadnionych roszczeń. W przypadku trudnej sytuacji można zawrzeć z dłużnikiem na przykład umowę obejmującą płatności w ratach, tak aby wierzyciel mimo wszytko otrzymał swoje pieniądze. Jednocześnie TIMOCOM w ramach Systemu Smart Logistics pomaga swoim klientom zapobiegać powstawaniu kolejnych długów.

Jeśli użytkownik nie chce płacić bez podania przyczyny, takie zachowanie jest sprzeczne z kryteriami jakości TIMOCOM. W związku z tym nie jest możliwe, aby nieuczciwi klienci pozostali w naszej sieci.

Do góry