• ADR

  ADR (towary niebezpieczne) ADR to określenie międzynarodowej umowy dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych. Umowa zawiera przepisy dla transportu drogowego dotyczące opakowań, zabezpieczeń ładunków i oznakowań substancji niebezpiecznych. Pojęcie ADR

 • ADSp

  ADSp (Allgemeine Deutsche Spediteursbedingungen) to ogólne warunki spedycyjne, w oparciu o które pracuje ponad 90% firm spedycyjnych i logistycznych w Niemczech. Obowiązują one w przypadku umów transportowych dotyczących wszelkiego rodzaju czynności,

 • Agent celny

  Agent celny to podmiot specjalizujący się w przeprowadzaniu odpraw celnych na rachunek importerów i eksporterów. To profesjonalny pełnomocnik strony w sferze ceł, podatku od towarów i usług w obrocie zagranicznym, podatku akcyzowego, zgłoszeń statystycznych

 • AGTC

  AGTC to umowa europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących, sporządzona w Genewie 1 lutego 1991r. Umowa ustanawia ramy prawne, określające uzgodniony plan rozwoju transportu kombinowanego i infrastruktury

 • Alternatywne napędy pojazdów

  Alternatywne napędy pojazdów to napędy zastępujące tradycyjne silniki spalinowe, oparte na paliwach gazowych, węglowodorowych, alkoholach, czystym wodorze, a także napędy elektryczne i wykorzystujące ogniwa paliwowe. Napędy alternatywne mogą polegać na

 • ATP

  ATP (Accord Relatif aux Transports Internationaux de Denrées Périssable et aux Engins Spéciaux a Utiliser pour ces Transports) to umowa sporządzona 1 września 1970r. w Genewie a dotycząca międzynarodowych przewozów łatwo psujących się produktów żywnościowych

 • Autostrada

  Autostrada to droga oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, posiadająca przynajmniej 2 pasy do jazdy w każdym kierunku i osobne pasy do włączania się do ruchu. Autostrada jest drogą ogrodzoną, zamkniętą dla ruchu pojazdów transportu miejskiego, pasy

 • Awizo

  Awizo (dostawy) w systemie logistycznym to zawiadomienie klienta o wysłaniu towaru. Podczas dostawy awizowanej dane przedsiębiorstwo transportowe z góry zgłasza odbiorcy przybliżony czas przybycia pojazdu, liczbę przewożonych artykułów z uwzględnieniem

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry