• CAF

  CAF (Currency Adjustment Factor) to zmienny dodatek walutowy, stosowany przez spedytorów, firmy transportowe i armatorów. Celem jego wprowadzenia jest zniwelowanie różnic wynikających z wahań kursów walutowych. Każda z firm spedycyjnych ustala wewnętrznie

 • Cargo

  Cargo to inne określenie ładunku (anglojęzyczne); stosowane jest najczęściej w imporcie, handlu i transporcie międzynarodowym.

 • CELINA

  CELINA to system informatyczny polskiej służby celnej. Wspomaga on pracę organów celnych w zakresie obsługi zgłoszeń celnych. Jest również wykorzystywany m.in. do rejestrowania i przetwarzania danych pochodzących z przekazywanych organom celnym elektronicznych

 • CEMT

  CEMT to zezwolenie pozwalające przedsiębiorstwom na przewóz towarów w transporcie ponadgranicznym pomiędzy państwami członkowskimi CEMT (poza państwami członkowskimi OECD jest to również wiele państw Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej). Zezwolenie

 • Centrum logistyczne

  Centrum logistyczne to obiekt wraz z organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem , rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi im towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub

 • Certyfikat kontrolny towarów

  Certyfikat kontrolny towarów (Goods Control Certyficate) to dokument wystawiany przez uprawniony organ, który potwierdza jakość opisanych w nim towarów, zgodnych z normami krajowymi lub międzynarodowymi albo odpowiadający przepisom kraju importującego,

 • CFS

  CFS (ang. Container Freight Station) to punkt konsolidacyjny, w którym zbiera się towary drobnicowe przeznaczone do transportu.

 • Ciągnik siodłowy

  Ciągnik siodłowy to pojazd mechaniczny przeznaczony do przemieszczania naczep pozbawionych przednich kół, podpieranych na specjalnym siodle znajdującym się w tylnej części ciągnika. Siodło nie stanowi sztywnego połączenia, ale pozwala na skręcanie naczepy

 • CMR

  Termin CMR odnosi się do międzynarodowego porozumienia w sprawie transgranicznych usług transportowych, które odbywają się drogą lądową. CMR to skrót od „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route”, co na język

 • Coil

  Coil to inaczej zwój nawinięty na szpulę. Metoda ta wykorzystywana jest bardzo szeroko w przemyśle samochodowym, gdzie blachy z metali i stopów metali transportowane są w formie ogromnych zwoi od producentów do zakładów dalszej obróbki. Z reguły jako

 • Consignee

  Consignee to międzynarodowe określenie odbiorcy; najczęściej można spotkać się z nim w listach przewozowych.

 • Cross-trade

  Cross-trade to przewóz ładunków pomiędzy dwoma krajami przez przewoźnika niemającego siedziby w żadnym z tych państw. Usługi te są też często nazywane „dużym kabotażem” lub "przerzutem".

 • Czas transportu

  Czas transportu to czas od rozpoczęcia załadunku w miejscu załadowania do zakończenia rozładunku w miejscu rozładowania. Nie obejmuje on czasu oczekiwania na załadunek oraz czasu po wyładunku. Proces ten stanowi sumę czasu przewozu i wszystkich czynności

 • Czas trwania załadunku

  Czas trwania załadunku (ang. loading lead time) liczy się od rozpoczęcia czynności załadunku środka transportu na stanowisku przeładunkowym do ich zakończenia.

 • Cło

  Cło to forma podatku, nakładanego przez państwo na towary w związku z ich wywozem i przywozem dokonywanym przez granice celne państwa, a także ich tranzytem przez jego obszar celny.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry