• Import

  Import to zakup dóbr materialnych i niematerialnych (towarów, usług lub kapitału) za granicą w celu wprowadzenia ich i wykorzystania na rynku krajowym. Inaczej mówiąc, jest to przywóz czegoś spoza granic obszaru celnego. Zazwyczaj obszarem tym jest terytorium

 • Importer

  Importer to kraj lub osoba (fizyczna lub prawna, mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty) dokonująca sprowadzenia towaru lub usługi poprzez granicę celną wspólnoty. Na importerze spoczywają obowiązki wynikające z wprowadzenia towaru do obrotu, takie jak:

 • Incoterms

  Incoterms (International Commercial Terms) to międzynarodowe reguły dotyczące zwyczajów w handlu publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową z siedzibą w Paryżu. Formuły Incoterms nie są normami prawnymi i mają charakter dobrowolny, jednak są powszechne

 • Infrastruktura logistyczna

  Infrastruktura logistyczna to system dróg lądowych, wodnych, portów morskich, portów lotniczych i/lub sieci telekomunikacyjnych znajdujących się na określonym terenie. W skład infrastruktury logistycznej wchodzą: infrastruktura liniowa (pas terenu, przeznaczony

 • Inkaso

  to forma rozliczeń gotówkowych, wykorzystywana najczęściej przy eksporcie. Inkaso polega na pobraniu określonej należności przez instytucję inkasującą (zazwyczaj bank) działającą na rzecz zleceniodawcy w zamian za wydanie wskazanemu podmiotowi przedmiotu

 • Instrukcja spedycyjna

  Instrukcja spedycyjna (forwarding isntruction) to dokument wydany spedytorowi ładunku, w którym zawarto instrukcje i czynności, jakie powinny być wykonane w ramach spedycji opisanych w nim towarów.

 • Instrukcja wysyłkowa

  Instrukcja wysyłkowa to dokument wystawiany przez spedytora po otrzymaniu i przyjęciu zlecenia spedycyjnego. Instrukcja ta przeznaczona jest dla dostawcy i zawiera informacje na temat ilości i rodzaju towaru, rodzaju opakowania, przygotowania towaru do

 • Inteligentne Systemy Transportowe

  Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) to systemy, które stanowią szeroki zbiór różnorodnych technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie w celu ochrony życia uczestników

 • Interfejsy (APIs)

  Interfejsy (APIs) są coraz ważniejszym elementem cyfryzacji branży transportowo-logistycznej. Usprawniają one codzienne procesy i czynią je wydajniejszymi. Dzięki nim można zintegrować własny system TMS z oprogramowaniem giełdy transportowej. Ułatwia

 • Intermodalny terminal przeładunkowy

  Intermodalny terminal przeładunkowy (zwany terminalem kontenerowym) to obiekt, w którym znajduje się właściwa organizacja i infrastruktura umożliwiająca przeładunek intermodalnych jednostek transportowych ( kontenerów , nadwozi wymiennych i naczep samochodowych

 • Internetowa giełda ładunków

  Internetowa giełda ładunków to zaawansowana technologicznie platforma teleinformatyczna zaprojektowana z myślą o całej branży TSL. Narzędzie to w zaledwie kilku krokach umożliwia wyszukiwanie i wprowadzanie międzynarodowych ofert frachtów i wolnych pojazdów

 • INTRASTAT

  INTRASTAT to wspólny system statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System INTRASTAT to system informacji obejmujący handel pomiędzy państwami członkowskimi UE oparty na danych pochodzących z deklaracji INTRASTAT,

 • ITU

  ITU (Intermodal Transport Unit) to jednostka transportu intermodalnego. Stanowią ją kontenery, nadwozia samochodowe wymienne i naczepy właściwe dla transportu kombinowanego.

 • Izoterma

  Izoterma to nadwozie do przewozu towarów w temperaturze kontrolowanej przez określony czas. Nie daje ona jednak możliwości schłodzenia ani ogrzania przestrzeni naczepy (nie ma agregatu) a towar zachowuje temperaturę, jaką miał podczas załadunku. Izoterma

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry