skip navigation

Leksykon transportowy

Wpisy do leksykonu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
 • Magazyn

  to odpowiednio przystosowane oraz wyposażone w urządzenia i środki techniczne miejsce przeznaczone do składowania materiałów, półfabrykatów lub wyrobów gotowych oraz [...]

 • Magazyn celny

  (inaczej magazyn czasowego składowania) to obiekt przeznaczony do czasowego składowania towarów sprowadzonych spoza obszaru Unii Europejskiej do czasu nadania im przeznaczenia celnego. Składane [...]

 • Magazyn konsygnacyjny

  to mieszana konstrukcja prawna obejmująca elementy umowy komisu, umowy składu oraz umowy sprzedaży. W praktyce magazyny konsygnacyjne to składy konsygnacyjne, będące magazynami prowadzonymi przez [...]

 • Magazynowanie

  to zespół czynności związanych z czasowym przyjmowaniem, składowaniem, przechowywaniem, kompletowaniem, przemieszczaniem, konserwacją, ewidencjonowaniem, kontrolowaniem oraz wydawaniem dóbr [...]

 • Materiał niebezpieczny

  Materiał niebezpieczny stanowi każdy towar, który może nieść ze sobą bezpośrednie zagrożenie dla osób i środowiska naturalnego. Są to wszystkie materiały i przedmioty wybuchowe, [...]

 • Materiał ssany

  Termin ten określa dobra, które są wyładowywane za pomocą lewarów ssących. Do tych towarów należą np. wszystkie rodzaje [...]

 • Materiał sypki

  to materiał ziarnisty lub kruchy (złożony z drobnych, suchych, niespojonych ze sobą cząstek lub łatwo rozpadających się na drobne cząstki) dostępny w stanie umożliwiającym przenoszenie potokowe. [...]

 • Metr ładunkowy

  (jednostka LDM) to metr powierzchni ładunkowej w przekroju poprzecznym naczepy lub innego pojazdu służącego do przewozu towaru. Jednostka ta często błędnie mylona jest z metrem bieżącym lub [...]

 • Miejsce wyładunku

  (inaczej miejsce dostawy) to miejsce wskazane w treści listu przewozowego, do którego ma zostać dostarczona przesyłka. W tym punkcie towary zostaną wyładowane lub odebrane do dalszego [...]

 • Miejsce załadunku

  (miejsce ładowania) to wskazane w treści zlecenia transportowego miejsce, z którego przewoźnik odbiera przesyłkę. Inaczej mówiąc, jest to miejsce, w którym załadowuje się towary [...]

 • Międzynarodowe przewozy okazjonalne

  to przewozy pomiędzy terytoriami co najmniej dwóch umawiających się stron, niemieszczące się ani w definicji przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych, ani w [...]

 • Międzynarodowe przewozy regularne

  to publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, realizowany w całości lub w części poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tego rodzaju [...]

 • Międzynarodowy Serwis Inkaso firmy TIMOCOM

  to dział windykacji, który działa od 2003 roku, zapewniając kompetentne doradztwo i wsparcie, opiekę klienta w jego ojczystym języku oraz konsekwentne i szybkie egzekwowanie wymaganych [...]

 • Międzynarodowy transport drogowy

  to podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów [...]

 • Międzynarodowy transport kombinowany

  to przewóz rzeczy, podczas którego następuje przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej. W tym rodzaju transportu samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką [...]

 • Międzynarodowy transport multimodalny

  (multimodal transport) to przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu, na podstawie umowy o przewóz multimodalny, z miejsca położonego [...]

 • Morski list przewozowy (Konosament)

  to najważniejszy dokument z punktu widzenia transportu morskiego. Konosament nie jest umową przewozu; jest potwierdzeniem przyjęcia ładunku do przewozu na trasie opisanej konosamentem oraz [...]

 • MRN (Movement Reference Number)

  to numer ewidencyjny w przebiegu międzynarodowej operacji tranzytowej (zwyczajowo jest to zaświadczenie potwierdzające procedurę wywozu). MRN służy do jednoznacznego identyfikowania sprawy i jest to [...]

 • MSDS (Material Safety Data Sheet)

  MSDS to karta charakterystyki substancji niebezpiecznej. Dokument ten zawiera opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, a także podstawowe dane [...]

Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.

Rejestracja do newslettera

Wszystkie pola oznaczone '*' są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione.

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na naszą politykę ochrony danych.

Rejestracja do newslettera:


Twoje dane osobowe (adres e-mail, nazwisko i imię) zostaną przez firmę TIMOCOM GmbH przekazane do bazy danych firmy SC-Networks GmbH (Sąd prowdzący rejestr: Enzianstr. 2, 82319 Starnber, wpisanej do KRS pod nr. HRB 14 65 73, przy sądzie okręgowym w Monachium). Firma SC-Networks GmbH działa w ramach prawa o ochronie danych osobowych na podstawie informacji przesyłanych przez firmę TIMOCOM GmbH.

Do góry