Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Międzynarodowy transport multimodalny

(multimodal transport) to przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu, na podstawie umowy o przewóz multimodalny, z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie towar przejął w pieczę operator transportu multimodalnego, do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju. Polega on na przewozie zunifikowanych jednostek ładunkowych (kontenery, nadwozia wymienne, naczepy siodłowe dostosowane do przeładunku pionowego) różnymi środkami transportu (wagon kolejowy, statek morski lub śródlądowy, samochód ciężarowy). Transport multimodalny dzieli się na transport intermodalny oraz kombinowany. W tym rodzaju transportu operator przyjmuje (we własnym imieniu) wiele funkcji związanych z organizacją, koordynacją, realizacją i zarządzaniem procesami transportowymi. Międzynarodowy transport multimodalny jest jednym z elementów złożonego procesu transportowego rzeczy, który łączy wiele gałęzi transportu w jeden łańcuch transportowy, przebiegający na podstawie jednej umowy.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry