• Badanie homologacyjne

  Badanie homologacyjne to badanie, które stanowi podstawę do stworzenia szczegółowego opisu pojazdu pod względem identyfikacyjnym oraz technicznym. Pozwala ono odpowiedzieć na pytanie czy dany pojazd może być wykorzystywany jako środek transportu towarów

 • Badanie techniczne

  Badanie techniczne to badanie mające na celu sprawdzenie cech identyfikacyjnych pojazdu, weryfikację bezpieczeństwa użytkowania zarówno dla osób nim jadących, jak i innych uczestników ruchu, ochrony środowiska oraz obowiązkowego wyposażenia. Wszystkie

 • BAF

  BAF to wprowadzony przez firmy spedycyjne dodatek do ceny frachtu , równoważący wahania cen paliwa na rynku. Każda z firm spedycyjnych ustala wewnętrznie sposób naliczania wysokości dodatków BAF i ma prawo do zmiany metodologii obliczania jego wartości.

 • BAG

  BAG (Bundesamt für Güterverkehr) to Federalny Urząd ds. Transportu Drogowego w Niemczech, który czuwa nad przestrzeganiem przepisów przez podmioty krajowe i zagraniczne uczestniczące w transporcie towarowym przeprowadzanym na terenie Republiki Federalnej

 • Barometr transportowy

  Barometr transportowy TIMOCOM to wskaźnik sytuacji na europejskim rynku transportowym. Przedstawia aktualną proporcję ilości ofert potencjalnych frachtów do wolnych przestrzeni ładunkowych . Może być wykorzystywany przy negocjacjach cenowych lub ustalaniu

 • Bezpieczeństwo przesyłek

  Bezpieczeństwo przesyłek to kluczowy wyznacznik jakościowy nowoczesnej usługi logistycznej. Klienci oczekują od firm pełnej kontroli nad procesem transportu, gdyż każda przesyłka ma dla nadawcy unikalną wartość. Jest wiele metod, których zastosowanie

 • Bezpieczna infrastruktura drogowa

  Bezpieczna infrastruktura drogowa to infrastruktura zapewniająca możliwości realnego zmniejszenia ryzyka wypadków drogowych niezależnych od zachowania prowadzących pojazdy samochodowe. Zapewnia takie możliwości, jeśli ma odpowiednią geometrię łuków dróg,

 • BGL e.V.

  BGL to Niemieckie Zrzeszenie Towarowego Transportu Drogowego, Logistyki i Utylizacji. Reprezentuje ono różnorodne interesy tysięcy przedsiębiorstw w obszarach: towarowego transportu drogowego , logistyki , spedycji , składowania i utylizacji. Pełna nazwa

 • Bilateralna umowa transportowa

  Bilateralna umowa transportowa to umowa dotycząca transportu, zawarta między dwoma państwami. Reguluje warunki dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych. Na podstawie umów, które Polska zawarła z państwami członkowskimi UE zezwolenia na wykonywanie

 • Bordero

  Bordero (Bordereau) to dokument pomocniczy stosowany w transporcie drogowym i kolejowym, zawierający listę przewożonych towarów; często odwołujący się do załączonych kopii drogowego dokumentu przewozowego . Bordeo występuje przy organizacji przesyłek

 • BVL

  BVL to największe Stowarzyszenie Logistyczne w Niemczech. Zostało założone w 1978 roku i liczy obecnie ok. 11.000 członków obejmujących stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, usługowych, a także naukowców. Pełna nazwa:

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry