• Ładunek

  (cargo) to wszystkie dobra materialne przemieszczane odpłatnie wszelkimi środkami transportu w łańcuchu dostaw. W procesie tym towar nosi miano ładunku od momentu nadania przez nadawcę do chwili odebrania przez odbiorcę. Ładunek transportowy musi zostać

 • Ładunek całokontenerowy

  (pełnokontenerowy, FCL ) to taki, który wypełnia cały kontener. Zazwyczaj towar pochodzi od jednego załadowcy i/lub należy do jednego klienta. Kontener jest formowany i rozformowany na koszt i ryzyko załadowcy i/lub odbiorcy. W tego typu transporcie istnieje

 • Ładunek całopojazdowy

  W przypadku ładunku całopojazdowego klient zamawia całą powierzchnię ciężarówki, która zostaje wysłana do jednego odbiorcy. Dzięki temu podczas nie jest konieczne oczekiwanie na awizację w różnych miejscach załadunku lub rozładunku, a sam przewóz z miejsca

 • Ładunek chłodniczy

  to ładunek wymagający kontroli temperatury w zakresie -25°C do +25°C niezależnie od warunków atmosferycznych (np. mięso, wędliny, owoce morza, warzywa, owoce, lody, mrożonki, leki). Do przewozu tego typu ładunków wymagane są odpowiednie zabudowy; najczęściej

 • Ładunek ciężki

  to ładunek, który charakteryzuje się dużym ciężarem w stosunku do objętości. Jego masa przewyższa maksymalną wartość przewidzianą przy przewozie za normalną opłatą (waga może sięgać nawet do kilkudziesięciu tysięcy ton, a wymiary do kilkuset metrów).

 • Ładunek częściowy

  Inaczej LTL (Less Than Truckload) - tym mianem określa się, który wykorzystuje jedynie część przestrzeni ładunkowej ciężarówki. Przewoźnikowi pozwala to na znajdowanie doładunków, dzięki czemu może on zwiększyć swoje zyski. Kilka ładunków częściowych

 • Ładunek masowy

  to ładunek jednorodny, przewożony w dużych partiach bez opakowania, występujący w postaci suchej, np. węgiel, zboże, pasza, sól, siarka, nawozy sztuczne, cement, piasek, żwir; względnie w postaci płynnej np. ropa naftowa, paliwa płynne, oleje, chemikalia,

 • Ładunek niecałokontenerowy

  (niepełnokontenerowy, LCL ) to ładunek drobnicowy, który nie wypełnia całej przestrzeni pojemnika (znajduje się w nim jeszcze miejsce na kolejne ładunki). Ładunek transportowany jest wspólnie z towarami innych gestorów w tzw. kontenerze zbiorczym, w którym

 • Ładunek powrotny

  Pojęcie ładunku opisuje całość dóbr w przestrzeni ładunkowej lub przestrzeniach ładunkowych środka transportu takiego jak: samochód ciężarowy, samochód osobowy, statek, kolej lub samolot. W miejscu przeznaczenia ładunku dobra są wyładowywane. Jeżeli zostaną

 • Ładunek samochodu ciężarowego

  Pod pojęciem ładunku samochodu ciężarowego rozumie sie towary, które są transportowane przez jeden samochód ciężarowy.

 • Ładunki drobnicowe

  W tym przypadku chodzi o zlecenia pojedynczych ładunków wielu nadawców, które są zbierane i łączone przez spedytora, a następnie wysyłane jako ładunek zbiorowy do poszczególnych odbiorców.

 • Ładunki niebezpieczne

  Towary, których transport jest niebezpieczny. Należą do nich np. chemikalia radioaktywne, wybuchowe, łatwopalne, trujące i żrące. Przedsiębiorstwo, które chce się podjąć transportu takich ładunków, musi współpracować z doradcą ds. bezpieczeństwa, którego

 • Łancuch dostaw

  (inaczej łańcuch logistyczny , supply chain) to wszystkie czynności procesu przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta. Działania te obejmują: pozyskanie surowców, zarządzanie produkcją, zarządzanie zapasami, zarządzanie popytem, przemieszczanie

 • Łańcuch logistyczny

  (inaczej supply chain, łańcuch dostaw ) określa całość działań koniecznych, aby produkt znalazł drogę od producenta do konsumenta. Łańcuch logistyczny składa się więc z wielu etapów, od pozyskania surowców, poprzez zarządzanie produkcją, zapasami i popytem,

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry