Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Ładunek

(cargo) to wszystkie dobra materialne przemieszczane odpłatnie wszelkimi środkami transportu w łańcuchu dostaw. W procesie tym towar nosi miano ładunku od momentu nadania przez nadawcę do chwili odebrania przez odbiorcę. Ładunek transportowy musi zostać odpowiednio zaklasyfikowany na podstawie cech i własności fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych lub biologicznych (zależy od tego zastosowanie prawidłowej technologii przewozu, opakowań, zabezpieczenia, sposób ułożenia w środkach transportowych, zastosowanie odpowiedniego taboru, właściwych warunków przewozu, wykonanie załadunku i wyładunku). Jednym z podstawowych zadań transportu jest ochrona jakości oraz ilości powierzonego do przewozu ładunku. Należy więc stosować odpowiednie środki transportu, a także zadbać o prawidłową organizację całego procesu, gwarantującą dostarczenie ładunku odbiorcy w stanie dobrym i nie uszkodzonym. Ładunki transportuje się zazwyczaj w skrzyniach, nadwoziach wymiennych lub w kontenerach umieszczonych na pojazdach.

Patrz również:

  • Cargo

    Cargo to inne określenie ładunku (anglojęzyczne); stosowane jest najczęściej w imporcie, handlu i transporcie międzynarodowym.

  • Fracht

    Fracht w języku potocznym to inaczej przewożony ładunek. Pojęcie to często stosowane jest także w oznaczeniu kwoty należności za przewóz towarów. Fracht w rozumieniu wynagrodzenia za transport ładunku ze względów bezpieczeństwa zasadniczo wypłacany jest

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry