• Zarządzanie flotą

  Ukierunkowana dyspozycja, kierowanie i kontrola flot pojazdowych (ciężarówki, samochody osobowe, statki, kolej). Pod pojęciem cyfrowe zarządzanie flotą rozumiane jest oprogramowanie wykorzystujące np. systemy GPS. Takie programy umożliwiają śledzenie

 • Załadowca

  Termin ten oznacza przedsiębiorstwo zlecające innym firmom usługi logistyczne. Załadowcą jest zwykle firma produkcyjna lub handlowa dysponująca towarami albo działające pośredniczące w transporcie towarów przedsiębiorstwo spedycyjne lub operatora logistycznego.

 • Zbiornik

  Zbiornik jest pojemnikiem najczęściej w kształcie prostopadłościanu lub walca, służy do przechowywania cieczy lub gazów, rzadziej ciał stałych.

 • ZGU

  ZGU jest skrótem określenia Zamknięta Grupa Użytkowników (w j. angielskim "Closed User Group (CUG)", w j.niemieckim „Geschlossene Benutzer Gruppe (GBG)"). ZGU oznacza grupę użytkowników, którzy mają wyłączny dostęp do danych zasobów i usług. W giełdzie

 • Zlecenia transportowe

  Zlecenie transportowe to umowa o świadczeniu usług, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej pracy w zakresie transportu. Zlecenia transportowe na wolne ładunki i przestrzenie ładunkowe można znaleźć m.in. na giełdzie transportowej

 • Zlecenie transportowe

  Gdy przedsiębiorca transportowy podejmuje kurs, spedytor wysyła mu odpowiednie zlecenie transportowe. Zawarte są w nim wszystkie ważne informacje, jak np. nadawca/odbiorca, dane dotyczące czasu, metry ładunkowe, tonaż, niezbędne do transportu numery oraz

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry