• Faktoring w transporcie

  Faktoring to usługa finansowa, polegająca na wykupieniu przez usługodawcę (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im za wykonane usługi. Faktoring w transporcie dotyczy więc wykupu przez faktora należności

 • FCL

  FCL (ang. Full Container Load) oznacza transport morski całokontenerowy. W tym rodzaju transportu cały kontener wykorzystywany jest tylko przez jednego odbiorcę. To jeden z najbardziej ekonomicznych rodzajów transportu; bardzo popularny w przypadku większych

 • Firma nadawcza

  Firma nadawcza to przedsiębiorstwo, które zamawia usługi logistyczne u dostawcy takich usług. Również firmy produkcyjne bądź handlowe określane są często jako bezpośredni nadawcy.

 • Flow Logistics

  Flow Logistics to nowoczesny system dystrybucji , w którym produkty w formie gotowej do wysyłki bezpośrednio z terminala trafiają do sortowni lub terminali cross-dockingowych (czas przebywania przesyłki w terminalu skrócony zostaje do minimum). Produkty

 • Formowanie ładunków

  Formowanie ładunków to czynności organizacyjne mające na celu odpowiednie przygotowanie do przewozu towarów luzem, w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych w celu zwiększenia podatności transportowej. Ważnym zadaniem jest tu zapewnienie racjonalnego

 • Fracht

  Fracht w języku potocznym to inaczej przewożony ładunek. Pojęcie to często stosowane jest także w oznaczeniu kwoty należności za przewóz towarów. Fracht w rozumieniu wynagrodzenia za transport ładunku ze względów bezpieczeństwa zasadniczo wypłacany jest

 • Franco

  Określenie franko (lub franco) jest używane w języku handlowym i odnosi się do warunków dostaw, w których koszty transportu (lub porto - opłaty pocztowej) ponosi nadawca, a nie odbiorca. Przeciwieństwem jest określenie „loko” (ang. Ex Works), gdzie koszty

 • Front przeładunkowy

  Front przeładunkowy to miejsce, w którym dokonuje się załadunku i wyładunku towarów ze środków transportu zewnętrznego przy użyciu środków transportu wewnętrznego. Jest to jedno z kluczowych miejsc w magazynie. Wyróżnia się fronty przeładunkowe bezrampowe

 • FTL (Full Truck Load)

  Terminem FTL (Full Truck Load) oznacza się transport, podczas którego pojazd ciężarowy przewozi jeden ładunek i tym samym jest w pełni obciążony. Polski odpowiednik tego terminu to ładunek całopojazdowy lub kompletny. Takie ładunki są pożądane nie tylko

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry