skip navigation

Leksykon transportowy

Wpisy do leksykonu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Faktoring w transporcie

Faktoring to usługa finansowa, polegająca na wykupieniu przez usługodawcę (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im za wykonane usługi. Faktoring w transporcie dotyczy więc wykupu przez faktora należności z tytułu faktur za zrealizowane zlecenie transportowe. Takie rozwiązanie pozwala faktorantowi – najczęściej przewoźnikowi lub firmie spedycyjnej – niezwłocznie otrzymać należność za wykonany transport, pomniejszoną jednak o prowizję dla faktora.

Faktoring dla transportu może być jawny lub ukryty. W pierwszym przypadku zainteresowane strony jeszcze przed zawarciem transakcji wiedzą, że faktury będą procedowane przez firmę faktoringową. W drugim przypadku wie o tym tylko zleceniodawca faktoringu.

Usługa faktoringu dla transportu może mieć także charakter pełny albo niepełny. Faktoring pełny oznacza, że przedsiębiorca otrzymuje zapłatę krótko po przekazaniu faktorowi niezbędnych dokumentów. Dzięki temu nie uczestniczy już w dalszym procesie regulacji płatności. Kontrahent (w tym przypadku załadowca) i spłaca należność za fakturę bezpośrednio u faktora. Jeżeli nie dokona zapłaty w terminie, to faktor przejmuje na siebie proces windykacji. Taki rodzaj faktoringu we współpracy z JITpay™ proponuje swoim klientom firma TIMOCOM.

Faktoring niepełny różni się od pełnego tym, że to wykonawca transportu ponosi ryzyko nieopłacenia faktury przez swojego zleceniodawcę. W takim przypadku musi sam zająć się windykacją i/lub zwrócić pieniądze otrzymane od faktora.

Patrz również:

  • Zlecenia transportowe

    Zlecenie transportowe to umowa o świadczeniu usług, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej pracy w zakresie transportu. Zlecenia transportowe na wolne ładunki i [...]

Warto być zawsze na bieżąco

Tutaj możecie Państwo zapisać się do bezpłatnego newslettera.

Rejestracja do newslettera

Wszystkie pola oznaczone '*' są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione.

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na naszą politykę ochrony danych.

Rejestracja do newslettera:


Twoje dane osobowe (adres e-mail, nazwisko i imię) zostaną przez firmę TIMOCOM GmbH przekazane do bazy danych firmy SC-Networks GmbH (Sąd prowdzący rejestr: Enzianstr. 2, 82319 Starnber, wpisanej do KRS pod nr. HRB 14 65 73, przy sądzie okręgowym w Monachium). Firma SC-Networks GmbH działa w ramach prawa o ochronie danych osobowych na podstawie informacji przesyłanych przez firmę TIMOCOM GmbH.

Do góry