Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Faktoring w transporcie

Faktoring to usługa finansowa, polegająca na wykupieniu przez usługodawcę (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im za wykonane usługi. Faktoring w transporcie dotyczy więc wykupu przez faktora należności z tytułu faktur za zrealizowane zlecenie transportowe. Takie rozwiązanie pozwala faktorantowi – najczęściej przewoźnikowi lub firmie spedycyjnej – niezwłocznie otrzymać należność za wykonany transport, pomniejszoną jednak o prowizję dla faktora.

Faktoring dla transportu może być jawny lub ukryty. W pierwszym przypadku zainteresowane strony jeszcze przed zawarciem transakcji wiedzą, że faktury będą procedowane przez firmę faktoringową. W drugim przypadku wie o tym tylko zleceniodawca faktoringu.

Usługa faktoringu dla transportu może mieć także charakter pełny albo niepełny. Faktoring pełny oznacza, że przedsiębiorca otrzymuje zapłatę krótko po przekazaniu faktorowi niezbędnych dokumentów. Dzięki temu nie uczestniczy już w dalszym procesie regulacji płatności. Kontrahent (w tym przypadku załadowca) i spłaca należność za fakturę bezpośrednio u faktora. Jeżeli nie dokona zapłaty w terminie, to faktor przejmuje na siebie proces windykacji. Taki rodzaj faktoringu we współpracy z JITpay™ proponuje swoim klientom firma TIMOCOM.

Faktoring niepełny różni się od pełnego tym, że to wykonawca transportu ponosi ryzyko nieopłacenia faktury przez swojego zleceniodawcę. W takim przypadku musi sam zająć się windykacją i/lub zwrócić pieniądze otrzymane od faktora.

Patrz również:

  • Zlecenia transportowe

    Zlecenie transportowe to umowa o świadczeniu usług, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej pracy w zakresie transportu. Zlecenia transportowe na wolne ładunki i przestrzenie ładunkowe można znaleźć m.in. na giełdzie transportowej

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry