skip navigation

Leksykon transportowy

Wpisy do leksykonu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
 • Tabor samochodowy (flota samochodowa)

  to zespół środków samochodowych w ramach jednego przedsiębiorstwa. Wyróżnia się tabor osobowy oraz towarowy – środki transportu mogą służyć różnym celom. Tabor [...]

 • Tara kontenera

  to masa własna pustego kontenera razem z masą okuć i urządzeń stanowiących integralną część tego typu kontenera w normalnych warunkach. 20' kontener może ważyć 1,800 kg - 2,400 kg, 40' kontener może [...]

 • Taryfa celna

  to urzędowy usystematyzowany wykaz towarów z przypisanymi do nich stawkami celnymi. Określa ona także sposób ustalania wartości celnej, zakres zniżek i zwolnień od cła oraz listę [...]

 • Taryfa transportowa

  to wykaz stawek za usługi przewoźnika oraz zbiór przepisów regulujących warunki wykonywania usług transportowych. Stawki opłat zawarte w taryfach ustalane są wg systemu naturalnego, [...]

 • Tautliner (firanka)

  to naczepa płaska kryta plandeką (plandeka zasłaniana jak firanka, mocowana do podłogi), bez burt. Służy do przewozu wszystkiego, ale w szczególności towarów długich ładowanych z boku [...]

 • Telematyka w transporcie

  Telematyka w transporcie to zaawansowane technologicznie moduły, które pozwalają poprawić wyniki finansowe i zwiększyć efektywność firmy. Inteligentne systemy telematyczne bazują na [...]

 • Tender

  Tender to angielskie określenie na ogłaszanie przetargu, będące częścią procedury przydzielania zleceń, podczas której potencjalni usługodawcy mają możliwość składania [...]

 • Termin FIX

  Z terminem FIX mamy do czynienia w sytuacji, gdy podczas zawierania umowy transportowej, zostaje ustalony nieprzekraczalny czas załadunku lub rozładunku pojazdu ciężarowego. Dotrzymanie tego terminu [...]

 • Terminal Cargo

  to wydzielona część portu lotniczego lub morskiego świadcząca usługi załadunku, wyładunku i magazynowania towarów przesyłanych drogą lotniczą lub [...]

 • Terminal kontenerowy

  Terminal kontenerowy (morski lub lądowy) to terminal, w którym port bądź armator składuje puste lub pełne kontenery; najczęściej na placach składowych. Załadowane kontenery są przechowywane [...]

 • Terminarz dostaw

  (delivery schedule) to wykaz, w którym podane są szacunkowe terminy dotarcia produktów (przesyłek) do określonych miejsc. Dzięki terminarzowi można definiować przedziały dat i godzin dostawy towaru [...]

 • TEU (twenty-feet equivalent unit)

  to jednostka miary odpowiadająca pojemności; używana często w odniesieniu do portów i statków kontenerowych. Jest ona równoważna objętości kontenera ISO o długości 20 [...]

 • THC (Terminal Handling Charges)

  to koszty portowe / terminalowe. Opłaty te związane są z przeładunkiem kontenera w porcie, rozformowaniem, złożeniem towaru na magazyn oraz przeładunkiem na [...]

 • TIMOCOM Identify

  to serwis, który pomaga przy sprawdzaniu partnerów biznesowych. W celu zlecenia identyfikacji wymagane jest przesłanie wydrukowanej przez potencjalnego partnera biznesowego oferty z [...]

 • TIMOCOM Secure

  to obszerny pakiet bezpieczeństwa dla użytkowników Systemu smart Logistics. TIMOCOM Secure chroni użytkowników przed tak zwanymi czarnymi owcami. Zarówno przewoźnicy, jak i [...]

 • TIR (Transport Internationaux Routiers)

  to międzynarodowa Konwencja celna regulująca przewóz towarów samochodami ciężarowymi (samochody ciężarowe mają tabliczki ze skrótem TIR). Umowa ta została sporządzona w Genewie [...]

 • Tona frachtowa

  to jednostka, która pozwala na obliczenie stawki frachtowej. Może stanowić jednostkę ciężaru lub jednostkę objętości (przewoźnik decyduje jaka miara zostanie przyjęta). 1 tona frachtowa = 1.13 metra [...]

 • Towar

  to dobro materialne przeznaczone na sprzedaż, służące zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Można go nabyć jedynie przez umowę kupna lub wymiany. Jeśli przedsiębiorstwo zakupuje dobro z zamiarem jego [...]

 • Towary chłodnicze

  to towary, które muszą być transportowane w określonym czasie, w odpowiednich warunkach temperaturowych oraz za pomocą odpowiedniego zaplecza transportowego. Należą do nich np. artykuły [...]

 • Towary ciężkie i przestrzenne

  to ciężkie i duże przedmioty , które ze względu na swój ciężar, na swoje rozmiary lub swój charakter nie są zazwyczaj przewożone ani w zamkniętym pojeździe drogowym, ani w [...]

 • Tracking

  Tracking to inaczej stałe monitorowanie pojazdów (lub/i przesyłek) podczas transportu na podstawie danych GPS. Przeważnie zleceniobiorca (przewoźnik) udostępnia dane swojego pojazdu do [...]

 • Transport

  to zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych w przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków. Proces ten obejmuje zarówno [...]

 • Transport bimodalny

  Transport bimodalny to przewożenie ładownych lub próżnych naczep samochodowych transportem kolejowym, z zastosowaniem bezpośredniego ich oparcia na wózkach wagonowych. Pociąg bimodalny [...]

 • Transport chłodniczy

  Jest to transport towarów chłodniczych i mrożonych, wymagający pojazdów zapewniających odpowiednie warunki temperaturowe przez określony czas. Transportem chłodniczym przewozi się [...]

 • Transport drogowy

  (zwany także samochodowym) to gałąź transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu. Transport drogowy dzieli [...]

 • Transport intermodalny

  to przewóz ładunków w jednej jednostce ładunkowej (np. kontener, nadwozie wymienne) bez przeładunku samych towarów w zmieniających się gałęziach transportu na całej trasie od [...]

 • Transport kombinowany

  to przewóz ładunków, w którym jednostka ładunkowa w przeważającej części trasy transportowana jest między punktami przeładunkowymi przez żeglugę śródlądową, morską lub [...]

 • Transport kombinowany nietowarzyszący

  to transport pojazdu drogowego lub jednostki transportu intermodalnego bez kierowcy za pomocą innego typu transportu (np. promem lub [...]

 • Transport kombinowany towarzyszący

  to transport całego pojazdu drogowego wraz z kierowcą za pomocą innego typu transportu (np. promem lub [...]

 • Transport koni

  Transport koni jest szczególną formą transportu zwierząt, podczas którego żywe konie przewożone są za pomocą: samochodu ciężarowego, samochodu osobowego, kolei, statku lub samolotu. Specjalne [...]

 • Transport lądowo-morski

  to przewozy środków transportu lądowego (naczep, ciągników z naczepami, samochodów ciężarowych, wagonów kolejowych) promami morskimi. Przewozy te odbywają się za pomocą [...]

 • Transport lądowy

  Pod pojęciem transport lądowy mieszczą się wszystkie rodzaje transportu, które odbywają się na stałym podłożu, a więc na lądzie. Rozumie się przez to transport towarów na lądzie: po [...]

 • Transport magazynowy

  to transport wewnętrzny w obrębie magazynu. Jest on związany z przyjęciem, składowaniem i wysyłką zapasów magazynowych. Podstawowymi urządzeniami transportowymi w nowoczesnych magazynach są: wózki [...]

 • Transport multimodalny

  to jeden z elementów złożonego procesu transportowego rzeczy, w którym ładunki przemieszcza się przy pomocy różnych gałęzi transportu. Jest on najczęściej stosowanym [...]

 • Transport pojazdów

  Jest to przewóz pojazdu przykładowo osobowego, ciężarowego, terenowego, typu van lub dostawczego na ciężarówce ze specjalną przyczepą do przewozu samochodów. Rodzaje transportu [...]

 • Transport ponadgabarytowy

  Podczas transportu ponadgabarytowego, zwanego także transportem nienormatywnym, są przewożone towary przekraczające standardową wysokość, szerokość czy długość dopuszczoną przez obowiązujące [...]

 • Transport specjalny

  to transport ładunków specjalistycznych tj. niebezpiecznych, ciężkich, ponadgabarytowych, maszyn budowlanych i [...]

 • Transport szynowo-drogowy („Piggyback”)

  to przewozy, w których na głównym odcinku przewozowym samochód ciężarowy z przyczepą lub bez, ciągnik z naczepą, sama naczepa, nadwozie wymienne wraz z umieszczonym w nim [...]

 • Transport towarów

  Pod pojęciem transport towarów rozumie się przewóz rzeczy za pomocą wszystkich środków transportu, jak np. samochodem ciężarowym, osobowym, koleją, statkiem lub samolotem. [...]

 • Transport wartości pieniężnych

  to przewożenie lub przenoszenie wartości pieniężnych poza obiektami przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej. Reguluje go Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 [...]

 • Transport zwierząt (transport bydła)

  Pod pojęciem transport zwierząt lub też transport bydła rozumie się transport żywych zwierząt za pomocą samochodu ciężarowego, samochodu osobowego, kolei, statku bądź [...]

 • Transport ładunków ciężkich

  Podczas transportu ładunków ciężkich przewożone są szczególnie ciężkie [...]

 • Transport łamany

  to przewóz towarów przez co najmniej dwa różne środki transportowe pochodzące z tej samej gałęzi [...]

 • Transport ścieków

  to charakterystyczny rodzaj przewozów. Wymaga on od przewoźników określonych uprawnień oraz posiadania odpowiedniego sprzętu. Także kierowcy transportujący ciekłe nieczystości muszą [...]

 • Trasa i koszty - aplikacja od TIMOCOM

  Jest to aplikacja w Systemie Smart Logistics firmy TIMOCOM pozwalająca w szybki, prosty i intuicyjny sposób optymalnie zaplanować trasę transportu. Dzięki odpowiednim filtrom proponowana [...]

Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.

Rejestracja do newslettera

Wszystkie pola oznaczone '*' są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione.

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na naszą politykę ochrony danych.

Rejestracja do newslettera:


Twoje dane osobowe (adres e-mail, nazwisko i imię) zostaną przez firmę TIMOCOM GmbH przekazane do bazy danych firmy SC-Networks GmbH (Sąd prowdzący rejestr: Enzianstr. 2, 82319 Starnber, wpisanej do KRS pod nr. HRB 14 65 73, przy sądzie okręgowym w Monachium). Firma SC-Networks GmbH działa w ramach prawa o ochronie danych osobowych na podstawie informacji przesyłanych przez firmę TIMOCOM GmbH.

Do góry