• Paczka

  to najmniejsza jednostka opakowania przesyłki towarowej. Opakowanie występuje tu razem z zawartością (są to pojedyncze ładunki). Inna nazwa to pakunek.

 • Pakiet mobilności

  Pakiet mobilności to przyjęty w lipcu 2020 r. przez Parlament Europejski zbiór przepisów regulujących zasady międzynarodowego transportu drogowego. Obejmują one m.in. zasady delegowania pracowników, odpoczynku kierowców, realizowania przewozów kabotażowych

 • Pakietowa jednostka ładunkowa

  to jednostka uformowana z jednego lub więcej pakietów, zabezpieczona materiałami spinającymi (wiążącymi) w sposób zapewniający jej trwałą formę w czasie magazynowania i transportu, przystosowana całkowicie do zmechanizowanych prac przeładunkowych.

 • Paleta

  to płaska konstrukcja, służąca do transportu towarów. Jest to sztywne podłoże, na którym można układać drobniejsze opakowania i transportować je w większej ilości. Palety zaprojektowane są tak, aby można było łatwo podnosić je za pomocą wózków widłowych

 • Paletyzator

  to maszyna przeznaczona do formowania lub układania w stosy opakowań grupowych lub pojemników sztywnych (m.in. na palecie). Paletyzatory dzieli się na: paletyzatory dolnopoziomowe i górnopoziomowe podnoszące, wielostanowiskowe, automatyczne i kolumnowe.

 • Pas ruchu

  to każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.

 • Personel magazynowy

  to zespół osób pracujących w magazynach i wykonujących czynności związane bezpośrednio z jego działalnością. Do personelu magazynowego należą: kierownik magazynu, starszy magazynier, magazynier i robotnik magazynowy.

 • Pilot ruchu drogowego

  to osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu.

 • Plandeka

  Plandeka to pokrycie ciężarówki. Pod plandeką transportowane są dobra wymagające przykładowo szczególnej ochrony przed wpływami pogody.

 • Planowanie tras

  Określenie dla organizacji zleceń transportowych (ręcznej lub za pomocą programu planowania tras). Zlecenia są rozdzielane na poszczególne pojazdy w ten sposób, aby zminimalizować nakład kosztów i czasu danej trasy. Narzędziem umożliwiającym efektywne

 • Poddostawca

  Mianem poddostawcy (inaczej dostawcy drugiego stopnia) określa się firmę, która dostarcza towary (np. materiały lub komponenty do produkcji) właściwemu dostawcy.

 • Podnośnik paletowy / Wózek paletowy 'piesek'

  Podnośnik paletowy, nazywany też wózkiem paletowym "piesek" jest urządzeniem do transportu poziomego, który opcjonalnie może funkcjonować z własnym napędem lub bez. Służy do transportu palet i pojemników typu Gitterbox.

 • Pojazd przegubowy

  Ciężarówka, w której oś przednia przyczepy zamontowana jest na obrotnicy. Dzięki tej konstrukcji pojazd przegubowy posiada jeden punkt obrotu na sprzęgu naczepowym, a drugi na obrotnicy, co ułatwia skręcanie.

 • Poszukiwanie ładunku

  Pod tym pojęciem rozumie się wyszukiwanie, np. przez kierowców, przewoźników i spedytorów, frachtów według określonych kryteriów. W wyznaczonym obszarze określają swoje preferencje i na ekranie otrzymują wykaz ładunków. W ten sposób mogą szybko i zgodnie

 • Potwierdzenie zamówienia

  Ma ono miejsce, gdy spedycja przyjmuje dane zlecenie. Ze strony zleceniobiorcy istnieje możliwość pisemnego potwierdzenia przyjęcia tego zlecenia dla zleceniodawcy. Skrót: PZ.

 • Produkcja

  Produkcja to zarówno wytwarzanie, przygotowywanie jak i przetwarzanie dóbr materialnych oraz usług. Jest to proces trwający od momentu rozpoczęcia tworzenia produktu, aż do chwili jego sprzedaży. Może być postrzegany jako proces wytwórczy bądź produkcyjny.

 • Profile Firm - aplikacja firmy TIMOCOM

  to największy i najbezpieczniejszy europejski indeks firm transportowych zintegrowany z międzynarodową giełdą transportową w Systemie Smart Logistics firmy TIMOCOM. Zawiera on szczegółowe profile przedsiębiorstw, łącznie z danymi kontaktowymi ponad 45.000

 • Przedsiębiorstwo transportowe

  Jest to firma, która zawodowo zajmuje się transportem towarów. W tym celu musi posiadać niezbędne uprawnienia i potwierdzające je dokumenty, np. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencję na międzynarodowy zarobkowy przewóz rzeczy, wykaz posiadanych

 • Przetargi - aplikacja firmy TIMOCOM

  Przetargi to aplikacja w Systemie Smart Logistics firmy TIMOCOM przeznaczona dla wszystkich uczestników łańcucha transportowego (od firm z sektora przemysłowo-handlowego, poprzez spedytorów, aż do usługodawców transportowych). Umożliwia ona załadowcom

 • Przewoźnik

  Jest to przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna wykonująca regularny lub okazjonalny transport ładunków drogą lądową, wodną lub powietrzną na podstawie umowy przewozu. Do wykonywania zawodu przewoźnika na terenie Polski niezbędne jest zezwolenie, a na trasach

 • Przyczepa

  Przyczepa to pojazd drogowy bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem (samochodem osobowym, samochodem ciężarowym, ciągnikiem rolniczym, autobusem, motocyklem, motorowerem, pojazdem wolnobieżnym). Przyczepy dzielą się na centralnoosiowe

 • Pusty przebieg

  O pustym przebiegu mówi się, gdy ciężarówka musi jechać do następnego miejsca załadunku bez towaru. Z reguły dzieje się tak, jeśli zlecenie transportowe nie wiąże się z żadnym pasującym zleceniem powrotnym. Jeżeli na przykład kierowca ciężarówki otrzymuje

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry