skip navigation

Leksykon transportowy

Wpisy do leksykonu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
 • Paczka

  to najmniejsza jednostka opakowania przesyłki towarowej. Opakowanie występuje tu razem z zawartością (są to pojedyncze ładunki). Inna nazwa to [...]

 • Pakiet mobilności

  Pakiet mobilności to przyjęty w lipcu 2020 r. przez Parlament Europejski zbiór przepisów regulujących zasady międzynarodowego transportu drogowego. Obejmują one m.in. zasady [...]

 • Pakietowa jednostka ładunkowa

  to jednostka uformowana z jednego lub więcej pakietów, zabezpieczona materiałami spinającymi (wiążącymi) w sposób zapewniający jej trwałą formę w czasie magazynowania i transportu, [...]

 • Paleta

  to płaska konstrukcja, służąca do transportu towarów. Jest to sztywne podłoże, na którym można układać drobniejsze opakowania i transportować je w większej ilości. Palety [...]

 • Paletyzator

  to maszyna przeznaczona do formowania lub układania w stosy opakowań grupowych lub pojemników sztywnych (m.in. na palecie). Paletyzatory dzieli się na: paletyzatory dolnopoziomowe i [...]

 • Pas ruchu

  to każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami [...]

 • Personel magazynowy

  to zespół osób pracujących w magazynach i wykonujących czynności związane bezpośrednio z jego działalnością. Do personelu magazynowego należą: kierownik magazynu, starszy magazynier, [...]

 • Pilot ruchu drogowego

  to osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu [...]

 • Plandeka

  Plandeka to pokrycie ciężarówki. Pod plandeką transportowane są dobra wymagające przykładowo szczególnej ochrony przed wpływami [...]

 • Planowanie tras

  Określenie dla organizacji zleceń transportowych (ręcznej lub za pomocą programu planowania tras). Zlecenia są rozdzielane na poszczególne pojazdy w ten sposób, aby zminimalizować [...]

 • Poddostawca

  Mianem poddostawcy (inaczej dostawcy drugiego stopnia) określa się firmę, która dostarcza towary (np. materiały lub komponenty do produkcji) właściwemu [...]

 • Podnośnik paletowy / Wózek paletowy 'piesek'

  Podnośnik paletowy, nazywany też wózkiem paletowym "piesek" jest urządzeniem do transportu poziomego, który opcjonalnie może funkcjonować z własnym napędem lub bez. Służy do transportu [...]

 • Pojazd przegubowy

  Ciężarówka, w której oś przednia przyczepy zamontowana jest na obrotnicy. Dzięki tej konstrukcji pojazd przegubowy posiada jeden punkt obrotu na sprzęgu naczepowym, a drugi na [...]

 • Potwierdzenie zamówienia

  Ma ono miejsce, gdy spedycja przyjmuje dane zlecenie. Ze strony zleceniobiorcy istnieje możliwość pisemnego potwierdzenia przyjęcia tego zlecenia dla zleceniodawcy. Skrót: [...]

 • Produkcja

  Produkcja to zarówno wytwarzanie, przygotowywanie jak i przetwarzanie dóbr materialnych oraz usług.

  Jest to proces trwający od momentu rozpoczęcia tworzenia produktu, aż do [...]

 • Profile firm - aplikacja firmy TIMOCOM

  to największy i najbezpieczniejszy europejski indeks firm transportowych zintegrowany z międzynarodową giełdą transportową w Systemie Smart Logistics firmy TIMOCOM. Zawiera on szczegółowe [...]

 • Przedsiębiorstwo transportowe

  Jest to firma, która zawodowo zajmuje się transportem towarów. W tym celu musi posiadać niezbędne uprawnienia i potwierdzające je dokumenty, np. zezwolenie na wykonywanie zawodu [...]

 • Przetargi - aplikacja firmy TIMOCOM

  Przetargi to aplikacja w Systemie Smart Logistics firmy TIMOCOM przeznaczona dla wszystkich uczestników łańcucha transportowego (od firm z sektora przemysłowo-handlowego, poprzez [...]

 • Przewoźnik

  Jest to przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna wykonująca regularny lub okazjonalny transport ładunków drogą lądową, wodną lub powietrzną na podstawie umowy przewozu. Do wykonywania zawodu [...]

 • Przyczepa

  Przyczepa to pojazd drogowy bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem (samochodem osobowym, samochodem ciężarowym, ciągnikiem rolniczym, autobusem, motocyklem, motorowerem, pojazdem [...]

 • Pusty przebieg

  O pustym przebiegu mówi się, gdy ciężarówka musi jechać do następnego miejsca załadunku bez towaru. Z reguły dzieje się tak, jeśli zlecenie transportowe nie wiąże się z żadnym [...]

Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.

Rejestracja do newslettera

Wszystkie pola oznaczone '*' są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione.

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na naszą politykę ochrony danych.

Rejestracja do newslettera:


Twoje dane osobowe (adres e-mail, nazwisko i imię) zostaną przez firmę TIMOCOM GmbH przekazane do bazy danych firmy SC-Networks GmbH (Sąd prowdzący rejestr: Enzianstr. 2, 82319 Starnber, wpisanej do KRS pod nr. HRB 14 65 73, przy sądzie okręgowym w Monachium). Firma SC-Networks GmbH działa w ramach prawa o ochronie danych osobowych na podstawie informacji przesyłanych przez firmę TIMOCOM GmbH.

Do góry