• E-faktura

  E-faktura to faktura wystawiona i przesłana w formie elektronicznej, opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ma ona wiele zalet; przede wszystkim gwarantuje oszczędność kosztów druku i przesyłki pocztowej, wpływa na terminowość oraz bezpieczeństwo

 • E-logistyka

  E-logistyka to dział logistyki polegający na wykorzystaniu Internetu oraz systemów informatycznych w celu współpracy i integracji w łańcuchach i sieciach dostaw. Pomiędzy uczestnikami łańcucha przesyłane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu,

 • E-myto

  E-myto to elektroniczny system poboru opłat za przejazdy ciężarówek w transporcie handlowym, autobusów i aut dostawczych autostradami oraz drogami ekspresowymi i krajowymi. Docelowo system poboru opłat ma umożliwić rozliczanie płatności dla wszystkich

 • Ekonomika transportu

  Ekonomika transportu to dział ekonomii zajmujący się zagadnieniami związanymi z działalnością gospodarczą w sektorze transportu. Skupia się ona głównie na badaniu zależności pomiędzy gospodarką a transportem, regulacji rynków, funkcjonowaniu systemów

 • Eksport

  Eksport to w głównym znaczeniu transfer dóbr (wywóz towarów, usług i kapitałów) poza granicę kraju, w którym zostały one wytworzone oraz poza jurysdykcję krajowych władz celnych. Działalnością tą trudni się zazwyczaj zorganizowany specjalnie w tym celu

 • Eksporter

  Eksporter to państwo lub zorganizowany podmiot gospodarczy, np. przedsiębiorstwo lub osoba w wymianie handlowej zajmująca się transferem dóbr za granicę (wywóz dóbr pomiędzy krajami w Unii Europejskiej nie jest traktowany jako eksport z punktu widzenia

 • Elektroniczna Wymiana Danych EDI

  EDI (Electronik Data Interchange) to system, który usprawnia i minimalizuje koszty wymiany danych biznesowych pomiędzy klientami, dostawcami, przewoźnikami , operatorami logistycznym lub bankami. EDI łączy możliwości informatyki i telekomunikacji (polega

 • ETA (Estimated Time of Arrival)

  ETA to skrót od Estimated Time of Arrival (eng. szacowany czas przybycia, przewidywany czas dotarcia do celu). Obliczanie ETA opiera się na aktualnych danych o prędkości pojazdu i sytuacji na drodze. W nowoczesnych pojazdach obliczeń ETA dokonują urządzenia nawigacyjne, które bazują na sygnale GPS. Ich wyniki zwykle są bardzo dokładne, przy czym zawsze mogą wystąpić nieprzewidziane zdarzenia, takie jak korki czy zamknięcia odcinków drogi np. z powodu wypadku...

 • Europaleta

  Europaleta (paleta EURO) to najpopularniejszy typ palety stosowanej w przewozie ładunków. Jest ona używana do składowania i przenoszenia towarów. Standardowa Europaleta jest wykonana z solidnych elementów drewna, dzięki czemu jest w stanie utrzymywać

 • Europejski system transportowy

  Europejski system transportowy to element wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej, opartej o rozwój sieci infrastruktury, liberalizację rynków, zmniejszanie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, poprawę bezpieczeństwa oraz podnoszenie

 • Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne

  Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne, ELA (European Logistics Association) to międzynarodowa federacja zrzeszająca organizacje logistyczne państw europejskich (obecnie zrzesza 27 krajów Unii). Organizacja została założona w 1984 r. w Brukseli. Jej celem

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry