skip navigation

Leksykon transportowy

Wpisy do leksykonu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Eksport

Eksport to w głównym znaczeniu transfer dóbr (wywóz towarów, usług i kapitałów) poza granicę kraju, w którym zostały one wytworzone oraz poza jurysdykcję krajowych władz celnych. Działalnością tą trudni się zazwyczaj zorganizowany specjalnie w tym celu podmiot gospodarczy - eksporter. Eksport ma ogromne znaczenie dla gospodarek wszystkich krajów.

Można wyróżnić dwa główne rodzaje eksportu:

  1. Eksport bezpośredni, polegający na sprzedaży własnych wytworów za granicę bez udziału pośredników (towar trafia od producenta bezpośrednio do zagranicznego odbiorcy);

  2. Eksport pośredni, odbywający się z udziałem innych podmiotów (wyprodukowany towar trafia od producenta do pośrednika, który przejmuje na siebie odpowiedzialność za dostarczenie go zagranicznemu odbiorcy).

Przeciwieństwem eksportu jest import.

Różnica między eksportem a importem danego kraju to inaczej bilans handlowy. Jego dodatni wynik świadczy o dobrej kondycji gospodarczej państwa.

Patrz również:

  • Import

    Import to zakup dóbr materialnych i niematerialnych (towarów, usług lub kapitału) za granicą w celu wprowadzenia ich i wykorzystania na rynku krajowym. Inaczej mówiąc, jest to [...]

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.

Rejestracja do newslettera

Wszystkie pola oznaczone '*' są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione.

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na naszą politykę ochrony danych.

Rejestracja do newslettera:


Twoje dane osobowe (adres e-mail, nazwisko i imię) zostaną przez firmę TIMOCOM GmbH przekazane do bazy danych firmy SC-Networks GmbH (Sąd prowdzący rejestr: Enzianstr. 2, 82319 Starnber, wpisanej do KRS pod nr. HRB 14 65 73, przy sądzie okręgowym w Monachium). Firma SC-Networks GmbH działa w ramach prawa o ochronie danych osobowych na podstawie informacji przesyłanych przez firmę TIMOCOM GmbH.

Do góry