skip navigation

Leksykon transportowy

Wpisy do leksykonu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Import

Import to zakup dóbr materialnych i niematerialnych (towarów, usług lub kapitału) za granicą w celu wprowadzenia ich i wykorzystania na rynku krajowym. Inaczej mówiąc, jest to przywóz czegoś spoza granic obszaru celnego. Zazwyczaj obszarem tym jest terytorium państwa, jednak dla krajów należących do Unii Europejskiej import dotyczy zakupu towarów lub usług w krajach spoza Unii Europejskiej - przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE. Import odnosi się do zagadnień związanych z powstaniem obowiązku zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT). Import nie może istnieć bez importera, tj. podmiotu, który w zakresie swojej działalności gospodarczej wprowadza do obrotu krajowego produkt pochodzenia zagranicznego. Import dotyczy zatem wyłącznie uczestników profesjonalnego obrotu gospodarczego, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, akcyjnych i komandytowych.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.

Rejestracja do newslettera

Wszystkie pola oznaczone '*' są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione.

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na naszą politykę ochrony danych.

Rejestracja do newslettera:


Twoje dane osobowe (adres e-mail, nazwisko i imię) zostaną przez firmę TIMOCOM GmbH przekazane do bazy danych firmy SC-Networks GmbH (Sąd prowdzący rejestr: Enzianstr. 2, 82319 Starnber, wpisanej do KRS pod nr. HRB 14 65 73, przy sądzie okręgowym w Monachium). Firma SC-Networks GmbH działa w ramach prawa o ochronie danych osobowych na podstawie informacji przesyłanych przez firmę TIMOCOM GmbH.

Do góry