Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Import

Import to zakup dóbr materialnych i niematerialnych (towarów, usług lub kapitału) za granicą w celu wprowadzenia ich i wykorzystania na rynku krajowym. Inaczej mówiąc, jest to przywóz czegoś spoza granic obszaru celnego. Zazwyczaj obszarem tym jest terytorium państwa, jednak dla krajów należących do Unii Europejskiej import dotyczy zakupu towarów lub usług w krajach spoza Unii Europejskiej - przez import towarów rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE. Import odnosi się do zagadnień związanych z powstaniem obowiązku zapłaty podatku od wartości dodanej (VAT). Import nie może istnieć bez importera, tj. podmiotu, który w zakresie swojej działalności gospodarczej wprowadza do obrotu krajowego produkt pochodzenia zagranicznego. Import dotyczy zatem wyłącznie uczestników profesjonalnego obrotu gospodarczego, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, akcyjnych i komandytowych.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry