• Handel elektroniczny (e-commerce)

    to proces zawierania transakcji handlowych za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, połączony z dokonywaniem płatności za towary i usługi z pominięciem bezpośredniego kontaktu między stronami. Najbardziej powszechną formą handlu elektronicznego są

  • Handel międzynarodowy

    to odpłatna wymiana surowców, towarów i usług z partnerami zagranicznymi. Pojęcie handlu zagranicznego ma także szersze znaczenie i oznacza wszelkie rodzaje działalności związane z utrzymywaniem stosunków gospodarczych z zagranicą. Wymiana międzynarodowa

  • Hub

    Hub to centralny punkt, w którym zbiera się, sortuje, przeładowuje i dystrybuuje ładunki przeznaczone do transportu na określony obszar. Najczęściej określenie to stosuje się w odniesieniu do morskich portów (węzłów) wyjściowych w relacjach transoceanicznych.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry