Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Handel międzynarodowy

to odpłatna wymiana surowców, towarów i usług z partnerami zagranicznymi. Pojęcie handlu zagranicznego ma także szersze znaczenie i oznacza wszelkie rodzaje działalności związane z utrzymywaniem stosunków gospodarczych z zagranicą. Wymiana międzynarodowa obejmuje tu przepływ kapitału, siły roboczej i transfer dóbr intelektualnych. Istotą handlu zagranicznego jest to, że towar i usługa, które są przedmiotem wymiany, zostają przemieszczone za granicę. Obroty bieżące w handlu zagranicznym są wyznaczane przez eksport i import (obrót towarowy) oraz turystykę, usługi transportowe, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, kredyty (obroty niewidzialne). Korzyści z handlu zagranicznego mają wpływ na poziom życia społeczeństwa oraz przyczyniają się do tworzenia jego dobrobytu. Handel między państwami członkowskimi UE to handel wewnątrzunijny, handel między państwami nienależącymi do Unii to handel zewnętrzny UE.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry