• Kabotaż

  O kabotażu mówi się, gdy przedsiębiorstwo transportowe wykonuje odpłatnie usługi transportowe w kraju (w obrębie UE), w którym nie jest zarejestrowane. Obecne warunki kabotażu na terenie Unii Europejskiej regulują przepisy Pakietu Mobilności. Zgodnie

 • Kalkulator tras

  Inne określenie: planer tras. Terminem tym określamy programy komputerowe, z których pomocą możliwe jest znalezienie drogi między miejscem startu i miejscem docelowym. Programy te kalkulują często również koszty trasy , a także posiadają liczne funkcje

 • KEP

  Skrót dla słów Kurier, Ekspress, Paczka. Oznacza transport drobnicy o małej wadze. W tym wypadku pojedynczy ładunek nie przekracza wagi 31 kg.

 • Kontener

  Z łaciny continere = trzymać, zawierać; określenie dla normowanych pojemników o dużej ładowności służących celom transportu oraz przechowywania rzeczy.

 • Kontyngent

  Kontyngent to pula zezwoleń zagranicznych wydawana na dany rok kalendarzowy, upoważniająca do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy jednokrotnie lub wielokrotnie, do lub z terytorium państwa określonego w zezwoleniu lub tranzytem przez

 • KVO

  Skrót niemieckiej nazwy Kraftverkehrsordnung für den Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen (Przepisy drogowe dalekobieżnego transportu towarowego pojazdami samochodowymi)

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry