Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Kontyngent

Kontyngent to pula zezwoleń zagranicznych wydawana na dany rok kalendarzowy, upoważniająca do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy jednokrotnie lub wielokrotnie, do lub z terytorium państwa określonego w zezwoleniu lub tranzytem przez jego terytorium. Kontyngent zezwoleń ustala się dla każdej z zainteresowanych stron podczas dwustronnych porozumień w zakresie międzynarodowych przewozów drogowych. Kontyngent zezwoleń przyznawany jest na podstawie umowy międzynarodowej od właściwego organu innego państwa lub organizacji międzynarodowej właściwemu organowi Rzeczypospolitej Polskiej, który przekazuje następnie zezwolenia przewoźnikom drogowym. Podziału zezwoleń podstawowych oraz dodatkowych dokonuje Komisja Społeczna. Przedsiębiorca może otrzymać zezwolenie zagraniczne na przewóz rzeczy na podstawie złożonego wniosku. Limit podstawowy ustalony dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 25% całego rocznego kontyngentu danego rodzaju zezwoleń zagranicznych i dla danego kraju otrzymanych na konkretny rok. W trakcie roku kalendarzowego możliwe jest otrzymanie kontyngentu dodatkowego. Zezwolenia z puli limitów dodatkowych wydawane są przedsiębiorcom według wskazania przedsiębiorcy w oparciu o pojazdy zgłoszone do licencji lub zgłoszone do zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne. Pełen regulamin podziału i zasady wydawania zezwoleń zagranicznych na określone kraje znajdują się na stronie www.gitd.gov.pl.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry