Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Inkaso

to forma rozliczeń gotówkowych, wykorzystywana najczęściej przy eksporcie. Inkaso polega na pobraniu określonej należności przez instytucję inkasującą (zazwyczaj bank) działającą na rzecz zleceniodawcy w zamian za wydanie wskazanemu podmiotowi przedmiotu inkasa. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty handlowe np. faktury, świadectwa pochodzenia, dokumenty transportowe, dokumenty ubezpieczeniowe i dokumenty finansowe np. weksle, czeki, kwity depozytowe, banknoty, akcje, obligacje itp. Inkaso stanowi popularną formę rozliczeń w obrocie międzynarodowym, gdyż ogranicza ryzyko nieotrzymania zapłaty za wysłane towary. Usługa inkaso występuje też w giełdzie TIMOCOM, która to służy pomocą w pozasądowym egzekwowaniu wymagalnych roszczeń. Przy ewentualnych problemach z opieszałymi płatnikami (opóźnienie w płatności z reguły liczone jest automatycznie po 30 dniach od upłynięcia terminu) wkracza do akcji zespół TIMOCOM CashCare, który podejmuje kontakt z dłużnikiem w sprawie należności. Dzięki usługom windykacyjnym firma TIMOCOM pomaga wierzycielom w odzyskaniu ich pieniędzy szybko i skutecznie.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry