Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

INTRASTAT

INTRASTAT to wspólny system statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System INTRASTAT to system informacji obejmujący handel pomiędzy państwami członkowskimi UE oparty na danych pochodzących z deklaracji INTRASTAT, którą należy złożyć do odpowiedniej Izby Celnej. Konieczność wprowadzenia systemu monitorującego obrót towarowy podmiotów mających swoją siedzibę w kraju i dokonujących obrotów towarowych z innymi państwami należącymi do Wspólnoty zaistniała z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (w celu zapewnienia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi). System INTRASTAT obowiązuje w Polsce od 1 maja 2004 r. i od tamtej pory podmioty prowadzące obrót towarowy z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej są zobowiązane do przekazywania informacji o zrealizowanych przez nich obrotach, tj. o dokonanym przywozie towarów z terytorium innych państw Unii Europejskiej na terytorium Polski i wywozie towarów z terytorium Polski na terytorium innych państw należących do Wspólnoty. Zadanie gromadzenia, kontroli danych z deklaracji INTRASTAT oraz ich przetwarzania i tworzenia zbioru statystycznego dla Głównego Urzędu Statystycznego przyjęła na siebie Polska Administracja Celna.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry