Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

CEMT

CEMT to zezwolenie pozwalające przedsiębiorstwom na przewóz towarów w transporcie ponadgranicznym pomiędzy państwami członkowskimi CEMT (poza państwami członkowskimi OECD jest to również wiele państw Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej). Zezwolenie CEMT nie uprawnia do transportu wewnątrzkrajowego w państwie członkowskim CEMT ani do przewozów pomiędzy państwem członkowskim CEMT a państwem niebędącym członkiem tej organizacji. Zezwoleń udziela właściwe ministerstwo transportu lub handlu. Ich używanie odbywa się wg surowych wytycznych, które obejmują między innymi kategorie pojazdów. Roszczenie prawne o udzielenie zezwolenia jest wykluczone. Zezwolenie musi być w pojeździe podczas każdego przejazdu – z ładunkiem czy bez niego – i należy je wypełnić przed rozpoczęciem jazdy. Jest ważne przez okres roku kalendarzowego. Nazwa CEMT pochodzi od Conférence Européenne des Ministres des Transports - Europejska Konferencja Ministrów Transportu.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry