Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Opakowania transportowe

to opakowania, których głównym zadaniem jest ułatwienie, a często umożliwienie transportu, magazynowania i składowania produktów. Zapewniają one ochronę zawartości przed narażeniami mechanicznymi, klimatycznymi i biologicznymi. W opakowaniach transportowych mogą być przewożone wyroby w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych lub luzem. Opakowania transportowe wiążą się najściślej z optymalizacją przebiegów towarowych i maksymalnym wykorzystaniem ładowności. Dobór opakowań następuje poprzez scharakteryzowanie rodzaju towaru i jego podatności transportowej, określenie wartości towaru, rodzaju i czasu trwania transportu. Pod uwagę należy wziąć także środki transportowe zastosowane do przewozu, wymagania kupującego sformułowane w kontrakcie, wymagania innych podmiotów sformułowane w innych dokumentach oraz przepisy sanitarne kupującego.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry