Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Outsourcing usług logistycznych

to zlecanie czynności związanych z logistyką do realizacji przez wyspecjalizowane podmioty na zewnątrz przedsiębiorstwa. Zakres funkcji logistycznych przekazywanych w outsourcing może być różny i może obejmować jedynie organizację transportu bądź całość zarządzania łańcuchem dostaw. Najczęściej podlegające outsourcingowi obszary działalności logistycznej stanowią: transport, magazynowanie oraz usługi celne. Zjawisko to znajduje odzwierciedlenie w strategiach działalności firm, które rozszerzają swoją ofertę o nowe usługi, starając się jak najlepiej dopasować do potrzeb rynku. Outsourcing usług logistycznych ma wiele zalet, m.in. pozwala na: redukcję i kontrolę kosztów operacyjnych, zwiększenie koncentracji firmy na podstawowej działalności, uzyskanie dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości, zwolnienie własnych zasobów do innych celów, uzyskanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje, pozyskanie kapitału, większą konkurencyjność, podział ryzyka oraz dopływ gotówki. Pojęciem zamiennym dla outsourcingu w logistyce jest logistyka kontraktowa.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry