skip navigation

Leksykon transportowy

Wpisy do leksykonu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Odbiorca

to osoba (lub przedsiębiorstwo), u której następuje rozładunek lub przyjęcie towarów, tzn. że znajduje się tam punkt dostawy towaru. Podstawowe uprawnienia odbiorcy wynikają z Konwencji CMR, w myśl której odbiorca po przybyciu towaru do miejsca przewidzianego dla jego wydania ma prawo żądać od przewoźnika wydania za pokwitowaniem drugiego egzemplarza listu przewozowego oraz towaru. Jednocześnie Konwencja nie stanowi podstawy do żądania skierowanego przez przewoźnika do odbiorcy, aby ten towar odebrał (jest to zatem uprawnienie odbiorcy, a nie jego obowiązek). Obowiązek odbioru towaru wynika ze stosunku prawnego określonego umową zawartą pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Momentem, od którego odbiorca może się skutecznie domagać wydania towaru i listu przewozowego, jest co do zasady przybycie towaru do miejsca jego przeznaczenia. Podstawowym obowiązkiem odbiorcy jest zapłata kwoty należności wynikających z listu przewozowego. Odpowiedzialność odbiorcy obejmuje nie tylko przewoźne, ale także wszystkie opłaty dodatkowe, pod warunkiem, że zostały one wskazane w treści listu przewozowego.

Patrz również:

  • Nadawca

    to podmiot, który zawiera umowę przewozu z przewoźnikiem, a nie podmiot, który dokonuje fizycznego załadunku towaru na pojazd. W wielu wypadkach będzie to osoba, która [...]

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.

Rejestracja do newslettera

Wszystkie pola oznaczone '*' są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione.

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na naszą politykę ochrony danych.

Rejestracja do newslettera:


Twoje dane osobowe (adres e-mail, nazwisko i imię) zostaną przez firmę TIMOCOM GmbH przekazane do bazy danych firmy SC-Networks GmbH (Sąd prowdzący rejestr: Enzianstr. 2, 82319 Starnber, wpisanej do KRS pod nr. HRB 14 65 73, przy sądzie okręgowym w Monachium). Firma SC-Networks GmbH działa w ramach prawa o ochronie danych osobowych na podstawie informacji przesyłanych przez firmę TIMOCOM GmbH.

Do góry