Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Odbiorca

to osoba (lub przedsiębiorstwo), u której następuje rozładunek lub przyjęcie towarów, tzn. że znajduje się tam punkt dostawy towaru. Podstawowe uprawnienia odbiorcy wynikają z Konwencji CMR, w myśl której odbiorca po przybyciu towaru do miejsca przewidzianego dla jego wydania ma prawo żądać od przewoźnika wydania za pokwitowaniem drugiego egzemplarza listu przewozowego oraz towaru. Jednocześnie Konwencja nie stanowi podstawy do żądania skierowanego przez przewoźnika do odbiorcy, aby ten towar odebrał (jest to zatem uprawnienie odbiorcy, a nie jego obowiązek). Obowiązek odbioru towaru wynika ze stosunku prawnego określonego umową zawartą pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Momentem, od którego odbiorca może się skutecznie domagać wydania towaru i listu przewozowego, jest co do zasady przybycie towaru do miejsca jego przeznaczenia. Podstawowym obowiązkiem odbiorcy jest zapłata kwoty należności wynikających z listu przewozowego. Odpowiedzialność odbiorcy obejmuje nie tylko przewoźne, ale także wszystkie opłaty dodatkowe, pod warunkiem, że zostały one wskazane w treści listu przewozowego.

Patrz również:

  • Nadawca

    to podmiot, który zawiera umowę przewozu z przewoźnikiem, a nie podmiot, który dokonuje fizycznego załadunku towaru na pojazd. W wielu wypadkach będzie to osoba, która jednocześnie wydaje przesyłkę przewoźnikowi. Przepisy prawa przewozowego przewidują

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry