Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Nadawca

to podmiot, który zawiera umowę przewozu z przewoźnikiem, a nie podmiot, który dokonuje fizycznego załadunku towaru na pojazd. W wielu wypadkach będzie to osoba, która jednocześnie wydaje przesyłkę przewoźnikowi. Przepisy prawa przewozowego przewidują szereg obowiązków nadawcy wobec przewoźnika. Nadawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przewozu (najczęstszymi błędami są niewłaściwe wypełnienie listu przewozowego oraz nieprzekazanie przewoźnikowi dokumentów niezbędnych do wykonania przewozu zgodnie z obowiązującymi przepisami) a także odpowiedzialność za szkodę w mieniu przewoźnika (szkodę w samej przesyłce i jej stanie oraz powstałą wskutek nienależytego wykonania czynności ładunkowych). Także konwencja CMR reguluje odpowiedzialność nadawcy wobec przewoźnika, jednak już trochę węziej i ogranicza się do odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom, wyposażeniu lub innym towarom oraz kosztów, których przyczyną było wadliwe opakowanie towaru.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry