Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

OPWS (Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne)

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) mają zastosowanie w relacjach pomiędzy spedytorem a jego zleceniodawcą w przypadku porozumienia się stron. Nie są one jednak przepisem prawnym i nie stanowią źródła prawa. OPWS określają zlecenia, oferty, zasadnicze czynności spedytora, ubezpieczenia, składowanie, przeszkody w wykonywaniu czynności spedycyjnych, wynagrodzenie spedytora, zwrot poniesionych kosztów, reklamacje, prawo zastawu, odpowiedzialność spedytora, przedawnienie, rozstrzyganie sporów i prawo właściwe (OPWS składa się z 31 paragrafów). Postanowienia niniejszych warunków nie mają zastosowania do spedycji pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, kosztowności i innych przedmiotów szczególnie cennych. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne opracowuje Polska Izba Spedycji i Logistyki.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry