Leksykon transportowy

Wpisy do leksykonu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z
 • Tabor samochodowy (flota samochodowa)

  to zespół środków samochodowych w ramach jednego przedsiębiorstwa. Wyróżnia się tabor osobowy oraz towarowy – środki transportu mogą służyć różnym celom. Tabor towarowy może byś przeznaczony do [...]

 • Tara kontenera

  to masa własna pustego kontenera razem z masą okuć i urządzeń stanowiących integralną część tego typu kontenera w normalnych warunkach. 20' kontener może ważyć 1,800 kg - 2,400 kg, 40' kontener [...]

 • Taryfa celna

  to urzędowy usystematyzowany wykaz towarów z przypisanymi do nich stawkami celnymi. Określa ona także sposób ustalania wartości celnej, zakres zniżek i zwolnień od cła oraz listę towarów, których [...]

 • Taryfa transportowa

  to wykaz stawek za usługi przewoźnika oraz zbiór przepisów regulujących warunki wykonywania usług transportowych. Stawki opłat zawarte w taryfach ustalane są wg systemu naturalnego, opartego na [...]

 • Tautliner (firanka)

  to naczepa płaska kryta plandeką (plandeka zasłaniana jak firanka, mocowana do podłogi), bez burt. Służy do przewozu wszystkiego, ale w szczególności towarów długich ładowanych z boku lub z góry, [...]

 • TC eBid®

  to Europejska Platforma Przetargowa online dla wszystkich uczestników łańcucha transportowego (firm załadowczych z sektora przemysłowo-handlowego, jak również dla spedytorów dokonujących załadunków [...]

 • TC eMap®

  to wydajny moduł kalkulacyjny tras z innowacyjną funkcją trackingu. Za jego pomocą można obliczać koszty przewozu ( może być też on podstawą do negocjacji cen ze zleceniodawcami), planować optymalną [...]

 • TC Profile®

  to największy i najbezpieczniejszy europejski indeks firm transportowych zintegrowany z międzynarodową giełdą ofert transportowych TC Truck&Cargo®. Zawiera on szczegółowe profile przedsiębiorstw, [...]

 • TC Truck&Cargo®

  to największa w Europie giełda ładunków i wolnych przestrzeni ładunkowych. To sztandarowy produkt firmy TIMOCOM Soft- und Hardware GmbH, która jest liderem na rynku. TC Truck&Cargo® to platforma, [...]

 • Telematyka w transporcie

  Telematyka w transporcie to zaawansowane technologicznie moduły, które pozwalają poprawić wyniki finansowe i zwiększyć efektywność firmy. Inteligentne systemy telematyczne bazują na rozwiązaniach z [...]

 • Tender

  Tender to angielskie określenie na ogłaszanie przetargu, będące częścią procedury przydzielania zleceń, podczas której potencjalni usługodawcy mają możliwość składania [...]

 • Termin FIX

  Z terminem FIX mamy do czynienia w sytuacji, gdy podczas zawierania umowy transportowej, zostaje ustalony nieprzekraczalny czas załadunku lub rozładunku pojazdu ciężarowego. Dotrzymanie tego terminu [...]

 • Terminal Cargo

  to wydzielona część portu lotniczego lub morskiego świadcząca usługi załadunku, wyładunku i magazynowania towarów przesyłanych drogą lotniczą lub [...]

 • Terminal kontenerowy

  Terminal kontenerowy (morski lub lądowy) to terminal, w którym port bądź armator składuje puste lub pełne kontenery; najczęściej na placach składowych. Załadowane kontenery są przechowywane przez [...]

 • Terminarz dostaw

  (delivery schedule) to wykaz, w którym podane są szacunkowe terminy dotarcia produktów (przesyłek) do określonych miejsc. Dzięki terminarzowi można definiować przedziały dat i godzin dostawy towaru [...]

 • TEU (twenty-feet equivalent unit)

  to jednostka miary odpowiadająca pojemności; używana często w odniesieniu do portów i statków kontenerowych. Jest ona równoważna objętości kontenera ISO o długości 20 stóp. Znormalizowany kontener [...]

 • THC (Terminal Handling Charges)

  to koszty portowe / terminalowe. Opłaty te związane są z przeładunkiem kontenera w porcie, rozformowaniem, złożeniem towaru na magazyn oraz przeładunkiem na [...]

 • TIMOCOM Assist

  to praktyczny serwis telefoniczny o zasięgu europejskim, który umożliwia użytkownikom programu otrzymanie wszelkich niezbędnych informacji związanych z branżą transportową (np. dotyczących zakazów [...]

 • TIMOCOM CashCare

  to dział windykacji, który działa od 2003 roku, zapewniając kompetentne doradztwo i wsparcie, opiekę klienta w jego ojczystym języku oraz konsekwentne i szybkie egzekwowanie wymaganych płatności [...]

 • TIMOCOM Identify

  to serwis, który pomaga przy sprawdzaniu partnerów biznesowych. W celu zlecenia identyfikacji, wymagane jest przesłanie wydrukowanej przez potencjalnego partnera biznesowego oferty z TC [...]

 • TIMOCOM Secure

  to obszerny pakiet bezpieczeństwa dla klientów platform TIMOCOM. TIMOCOM Secure chroni użytkowników przed tak zwanymi czarnymi owcami. Zarówno przewoźnicy, jak spedytorzy korzystający z giełdy TC [...]

 • TIR (Transport Internationaux Routiers)

  to międzynarodowa Konwencja celna regulująca przewóz towarów samochodami ciężarowymi (samochody ciężarowe mają tabliczki ze skrótem TIR). Umowa ta została sporządzona w Genewie 14 listopada 1975 [...]

 • Tona frachtowa

  to jednostka, która pozwala na obliczenie stawki frachtowej. Może stanowić jednostkę ciężaru lub jednostkę objętości (przewoźnik decyduje jaka miara zostanie przyjęta). 1 tona frachtowa = 1.13 metra [...]

 • Towar

  to dobro materialne przeznaczone na sprzedaż, służące zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Można go nabyć jedynie przez umowę kupna lub wymiany. Jeśli przedsiębiorstwo zakupuje dobro z zamiarem jego [...]

 • Towar o dużej objętości

  Przesyłki towarowe lub dobra o dużej [...]

 • Towary chłodnicze

  to towary, które muszą być transportowane w określonym czasie, w odpowiednich warunkach temperaturowych oraz za pomocą odpowiedniego zaplecza transportowego. Należą do nich np. artykuły żywnościowe, [...]

 • Towary ciężkie i przestrzenne

  to ciężkie i duże przedmioty , które ze względu na swój ciężar, na swoje rozmiary lub swój charakter nie są zazwyczaj przewożone ani w zamkniętym pojeździe drogowym, ani w zamkniętym kontenerze. [...]

 • Transport

  to zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych w przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków. Proces ten obejmuje zarówno przemieszczanie, jak i czynności ładunkowe [...]

 • Transport bimodalny

  Transport bimodalny to przewożenie ładownych lub próżnych naczep samochodowych transportem kolejowym, z zastosowaniem bezpośredniego ich oparcia na wózkach wagonowych. Pociąg bimodalny składa się z [...]

 • Transport bydła

  Pod pojęciem transport zwierząt lub też transport bydła rozumie się transport żywych zwierząt za pomocą samochodu ciężarowego, samochodu osobowego, kolei, statku czy [...]

 • Transport chłodniczy

  Transport towarów chłodzonych i [...]

 • Transport drogowy

  (zwany także samochodowym) to gałąź transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu. Transport drogowy dzieli się na: [...]

 • Transport intermodalny

  to przewóz ładunków w jednej jednostce ładunkowej (np. kontener, nadwozie wymienne) bez przeładunku samych towarów w zmieniających się gałęziach transportu na całej trasie od nadawcy do odbiorcy. [...]

 • Transport kombinowany

  to przewóz ładunków, w którym jednostka ładunkowa w przeważającej części trasy transportowana jest między punktami przeładunkowymi przez żeglugę śródlądową, morską lub kolej, ale jej dowóz od [...]

 • Transport kombinowany nietowarzyszący

  to transport pojazdu drogowego lub jednostki transportu intermodalnego bez kierowcy za pomocą innego typu transportu (np. promem lub [...]

 • Transport kombinowany towarzyszący

  to transport całego pojazdu drogowego wraz z kierowcą za pomocą innego typu transportu (np. promem lub [...]

 • Transport koni

  Transport koni jest szczególną formą transportu zwierząt, podczas którego żywe konie przewożone są za pomocą: samochodu ciężarowego, samochodu osobowego, kolei, statku lub samolotu. Specjalne [...]

 • Transport lądowo-morski

  to przewozy środków transportu lądowego (naczep, ciągników z naczepami, samochodów ciężarowych, wagonów kolejowych) promami morskimi. Przewozy te odbywają się za pomocą promów: samochodowych, [...]

 • Transport lądowy

  Pod pojęciem transport lądowy mieszczą się wszystkie rodzaje transportu, które odbywają się na stałym podłożu, a więc na lądzie. Rozumie się przez to transport towarów na lądzie: po ulicach i [...]

 • Transport magazynowy

  to transport wewnętrzny w obrębie magazynu. Jest on związany z przyjęciem, składowaniem i wysyłką zapasów magazynowych. Podstawowymi urządzeniami transportowymi w nowoczesnych magazynach są: wózki [...]

 • Transport multimodalny

  to jeden z elementów złożonego procesu transportowego rzeczy, w którym ładunki przemieszcza się przy pomocy różnych gałęzi transportu. Jest on najczęściej stosowanym rozwiązaniem w międzynarodowych [...]

 • Transport ponadgabarytowy

  Podczas transportu ponadgabarytowego są przewożone towary niewymiarowe. Niewymiarowe oznacza, że przekraczają standardową wysokość, szerokość czy [...]

 • Transport samochodowy

  Transport samochodowy lub też transport pojazdów to przewóz pojazdu przykładowo osobowego, ciężarowego, terenowego, typu van lub dostawczego, na ciężarówce ze specjalną przyczepą do przewozu [...]

 • Transport specjalny

  to transport ładunków specjalistycznych tj. niebezpiecznych, ciężkich, ponadgabarytowych, maszyn budowlanych i [...]

 • Transport szynowo-drogowy („Piggyback”)

  to przewozy, w których na głównym odcinku przewozowym samochód ciężarowy z przyczepą lub bez, ciągnik z naczepą, sama naczepa, nadwozie wymienne wraz z umieszczonym w nim ładunkiem, korzysta z [...]

 • Transport towarów

  Pod pojęciem transport towarów rozumie się się przewóz rzeczy lub towarów za pomocą wszystkich środków transportu jak np. samochodem ciężarowym, osobowym, koleją, statkiem lub samolotem. Rozróżnia [...]

 • Transport wartości pieniężnych

  to przewożenie lub przenoszenie wartości pieniężnych poza obiektami przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej. Reguluje go Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 [...]

 • Transport zwierząt

  Pod pojęciem transport zwierząt lub też transport bydła rozumie się transport żywych zwierząt za pomocą samochodu ciężarowego, samochodu osobowego, kolei, statku czy [...]

 • Transport ładunków ciężkich

  Podczas transportu ładunków ciężkich przewożone są szczególnie ciężkie [...]

 • Transport łamany

  to przewóz towarów przez co najmniej dwa różne środki transportowe pochodzące z tej samej gałęzi [...]

 • Transport ścieków

  to charakterystyczny rodzaj przewozów. Wymaga on od przewoźników określonych uprawnień oraz posiadania odpowiedniego sprzętu. Także kierowcy transportujący ciekłe nieczystości muszą przestrzegać [...]

Warto być zawsze na bieżąco

Tutaj możecie Państwo zapisać się do bezpłatnego newslettera.

Rejestracja do newslettera

Prosimy o poprawne uzupełnienie zaznaczonych pól.

Wszystkie pola oznaczone '*' są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione.

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na naszą politykę ochrony danych.

Rejestracja do newslettera:


Twoje dane osobowe (adres e-mail, nazwisko i imię) zostaną przez firmę TIMOCOM GmbH przekazane do bazy danych firmy SC-Networks GmbH (Sąd prowdzący rejestr: Enzianstr. 2, 82319 Starnber, wpisanej do KRS pod nr. HRB 14 65 73, przy sądzie okręgowym w Monachium). Firma SC-Networks GmbH działa w ramach prawa o ochronie danych osobowych na podstawie informacji przesyłanych przez firmę TIMOCOM GmbH.

Do góry

Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam. Dowiedz się więcej