Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Użytkowanie magazynu

Sposób wykorzystania magazynu zależy przede wszystkim od konstrukcji hali lub powierzchni magazynowej. W zależności od tego, jakie towary mają być przechowywane, powierzchnie magazynowe muszą być odpowiednio wyposażone. Przykładowo dla przechowywania towarów chłodniczych potrzebny jest magazyn z systemem chłodzącym, by magazynowane towary nie uległy zepsuciu. Z kolei w przypadku chęci założenia zewnętrznego archiwum należy wybrać zarządcę magazynu, który będzie oferował profesjonalną możliwość archiwizacji. W dalszej kolejności użytkowanie magazynu związane jest z przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa technicznego. Przykładowo materiały wybuchowe mogą być przechowywane tylko w takich magazynach, które zachowują odpowiednie odstępy bezpieczeństwa od terenów mieszkalnych i dróg użyteczności publicznej. W tym obszarze obowiązują ścisłe dyrektywy. By określone towary i produkty mogły być zdeponowane w danym miejscu, magazyny muszą być zbudowane, wyposażone i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oprócz tego, za poprawne magazynowanie odpowiada wyszkolony personel. Pracownicy magazynu odpowiedzialni są za to, by przyjmować, rozładowywać i kontrolować towary według panujących ustaleń. Ponadto, w zależności od sposobu użytkowania magazynu, należy dopasować warunki powierzchni magazynowej, takie jak np. temperatura czy wilgotność powietrza. By w każdej chwili móc kontrolować, gdzie znajduje się dany artykuł, ważnym środkiem pomocniczym staje się oprogramowanie do zarządzania powierzchniami magazynowymi.

Patrz również:

  • Magazyn

    to odpowiednio przystosowane oraz wyposażone w urządzenia i środki techniczne miejsce przeznaczone do składowania materiałów, półfabrykatów lub wyrobów gotowych oraz przechowywania zapasów i operowania zapasami. Magazynem może być zarówno nieosłonięty

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry