Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Logistyka

to zintegrowany proces planowania, realizowania i kontrolowania przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji, w celu zaspokojenia wymagań klienta. Logistyka jest jednym z ważniejszych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem. Celem działań logistycznych jest dostarczenie właściwemu klientowi właściwych produktów, we właściwej ilości i kondycji, we właściwym czasie i po właściwych kosztach. Logistykę można podzielić na różne dziedziny - ze względu na zasięg oddziaływania np. logistyka wewnętrzna, mikrologistyka, makrologistyka, logistyka globalna oraz - ze względu na obszar zainteresowań np. logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji, logistyka magazynowa, logistyka transportu (logistyka w transporcie zajmuje się planowaniem i optymalizacją przemieszczania ładunków).

Patrz również:

  • Logistyka kontraktowa

    to usługa logistyczna, która obejmuje szereg operacji prowadzonych na powierzchni magazynowej wraz z usługami dodatkowymi. Najczęściej dotyczy centralnego magazynu klienta, który zdecydował się na outsourcing usług logistycznych. Zaliczyć do niej można

  • Logistyka magazynowa

    to systematyczne, kompleksowe przechowywanie i zarządzanie towarami od przyjęcia ładunku, rozładunek, składowanie i kompletowanie w odpowiednio przygotowanych i strategicznie rozmieszczonych powierzchniach magazynowych (zarówno w dedykowanych lokalizacjach,

  • Centrum logistyczne

    Centrum logistyczne to obiekt wraz z organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem , rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi im towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry