Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Licencja wspólnotowa

to decyzja administracyjna wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego przy przewozie osób oraz rzeczy w międzynarodowym transporcie drogowym. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada on zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Licencja wspólnotowa wydawana jest przez państwo członkowskie przewoźnikowi, który ma siedzibę w tym państwie lub jest uprawniony w państwie członkowskim do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy. Licencja wydawana jest maksymalnie na 10 lat z możliwością jej przedłużenia. Przewoźnik otrzymuje taką liczbę wypisów z licencji, jaka odpowiada liczbie pojazdów, którymi on dysponuje. Poświadczone kopie muszą być przechowywane w pojazdach. Oryginał licencji wspólnotowej powinien być przechowywany przez przewoźnika w siedzibie firmy. Licencja wspólnotowa zastąpiła od 15 sierpnia 2013 r. licencję na wykonywanie transportu międzynarodowego.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry