Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

LEZ (Low Emission Zone)

jest to strefa o niskiej emisji spalin, która występuje zazwyczaj w dużych zagranicznych miastach np. w Londynie. Dotyczy ona najczęściej pojazdów ciężarowych, autobusów, autokarów, dużych vanów i minibusów, które muszą spełniać wymagane w tej strefie normy emisji. Celem wprowadzania stref LEZ jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi gazami i pyłami, poprzez ograniczenie lub wyeliminowaniu z ruchu kołowego pojazdów z silnikami spalinowymi przekraczającymi ustalony dla strefy poziom emisji (najbardziej zanieczyszczających środowisko naturalne). W przypadku, gdy pojazd nie spełnia standardów emisji zanieczyszczeń, konieczne jest uiszczenie opłaty dziennej za każdy dzień poruszania się w obszarze Strefy. W przypadku, gdy nie zostanie uiszczona stosowna opłata za wjazd, właściciel pojazdu może otrzymać grzywnę.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry