Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Równowaga rynkowa

Równowaga rynkowa to sytuacja na konkurencyjnym rynku, w której wielkość popytu na określony produkt zrównuje się z wielkością podaży. Rynek, na którym występuje stan równowagi jest rynkiem stabilnym. Nie działają wtedy naturalne siły, które mogłyby zmienić cenę dobra i wielkość jego sprzedaży. Równowaga rynkowa jest optymalna, gdyż pozwala osiągnąć maksymalny możliwy poziom dobrobytu społecznego. Ceny rynkowe wyższe od ceny równowagi powodują powstanie nadwyżki podaży nad popytem (nadwyżka rynkowa powoduje z reguły spadek ceny) i odwrotnie ceny rynkowe niższe od ceny równowagi powodują powstanie nadwyżki popytu nad podażą (niedobór rynkowy powoduje wzrost ceny).

Patrz również:

  • Barometr transportowy

    Barometr transportowy TIMOCOM to wskaźnik sytuacji na europejskim rynku transportowym. Przedstawia aktualną proporcję ilości ofert potencjalnych frachtów do wolnych przestrzeni ładunkowych . Może być wykorzystywany przy negocjacjach cenowych lub ustalaniu

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry