skip navigation

Działalność transportowa na potrzeby własne

Działalność transportowa na potrzeby własne to działalność prowadzona przez osoby fizyczne lub prawne w celach niekomercyjnych i niezarobkowych (na własny koszt). Charakter przejazdów jest pomocniczy wobec zasadniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę, a przewożony towar służy wyłącznie temu przedsiębiorstwu i jest niezbędny do jego funkcjonowania. Transportowany ładunek musi być własnością przedsiębiorcy lub też zostać przez przedsiębiorcę sprzedany, zakupiony, wynajęty, wydzierżawiony, wyprodukowany, wydobyty, przetworzony bądź naprawiony. Aby mówić o działalności transportowej na potrzeby własne, jednocześnie muszą zostać spełnione określone warunki: pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników; używane pojazdy są własnością tej osoby fizycznej lub prawnej albo zostały przez nią pozyskane na warunkach odroczenia płatności, lub są przedmiotem długoterminowej umowy leasingu; przewóz ten nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych. Niezarobkowy przewóz drogowy podobnie jak transport drogowy wymaga uzyskania stosownych uprawnień do jego wykonywania.

Patrz również:

  • Transport

    to zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych w przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków. Proces ten obejmuje zarówno przemieszczanie, jak i czynności ładunkowe [...]

Warto być zawsze na bieżąco

Tutaj możecie Państwo zapisać się do bezpłatnego newslettera.

Rejestracja do newslettera

Wszystkie pola oznaczone '*' są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione.

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na naszą politykę ochrony danych.

Rejestracja do newslettera:


Twoje dane osobowe (adres e-mail, nazwisko i imię) zostaną przez firmę TIMOCOM GmbH przekazane do bazy danych firmy SC-Networks GmbH (Sąd prowdzący rejestr: Enzianstr. 2, 82319 Starnber, wpisanej do KRS pod nr. HRB 14 65 73, przy sądzie okręgowym w Monachium). Firma SC-Networks GmbH działa w ramach prawa o ochronie danych osobowych na podstawie informacji przesyłanych przez firmę TIMOCOM GmbH.

Do góry