Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Działalność transportowa na potrzeby własne

Działalność transportowa na potrzeby własne to działalność prowadzona przez osoby fizyczne lub prawne w celach niekomercyjnych i niezarobkowych (na własny koszt). Charakter przejazdów jest pomocniczy wobec zasadniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę, a przewożony towar służy wyłącznie temu przedsiębiorstwu i jest niezbędny do jego funkcjonowania. Transportowany ładunek musi być własnością przedsiębiorcy lub też zostać przez przedsiębiorcę sprzedany, zakupiony, wynajęty, wydzierżawiony, wyprodukowany, wydobyty, przetworzony bądź naprawiony. Aby mówić o działalności transportowej na potrzeby własne, jednocześnie muszą zostać spełnione określone warunki: pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników; używane pojazdy są własnością tej osoby fizycznej lub prawnej albo zostały przez nią pozyskane na warunkach odroczenia płatności, lub są przedmiotem długoterminowej umowy leasingu; przewóz ten nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych. Niezarobkowy przewóz drogowy podobnie jak transport drogowy wymaga uzyskania stosownych uprawnień do jego wykonywania.

Patrz również:

  • Transport

    to zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych w przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków. Proces ten obejmuje zarówno przemieszczanie, jak i czynności ładunkowe (załadunek, wyładunek, przeładunek), przygotowanie przewozu

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry