Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Dystrybucja

Dystrybucja (por. łac. distributio = rozkład) to wszystkie procesy, które przebiegają w kanale sprzedaży między producentem, sprzedawcami oraz konsumentami. Dystrybucja obejmuje czynności związane z pokonywaniem różnic przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych. Funkcje dystrybucji dzieli się na koordynacyjną (polega na zbieraniu i przekazywaniu producentom informacji o popycie oraz zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży) oraz organizacyjną (związana jest z już istniejącym produktem i obejmuje wszystkie niezbędne procesy w celu dostosowania podaży i popytu). Rodzaje dystrybucji – intensywna (oferowanie produktu w jak największej liczbie punktów sprzedaży), selektywna (oferowanie produktu w ograniczonej liczbie miejsc) i wyłączna (sprzedaż na określonym terenie prowadzona jest przez jednego sprzedawcę; w odniesieniu do produktów, które są rzadko nabywane przez klientów).

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry