skip navigation

Leksykon transportowy

Wpisy do leksykonu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Z

Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Dyspozycja

Dyspozycja w transporcie to proces wydawania poleceń oraz udzielania szczegółowych wskazówek przez zleceniodawcę/spedytora; niezbędnych dla terminowego wykonania zlecenia oraz mających na celu bezpieczne i bezproblemowe zrealizowanie transportu. Przyjmujący zlecenia transportowe jest zobowiązany świadczyć wyłącznie usługi, co do których przyjął odpowiednie dyspozycje w danym zakresie. Do najczęstszych dyspozycji należy: określenie terminu i miejsca podstawienia pojazdu, rodzaju pojazdu, trasy transportu, rozmiarów i wagi przesyłki, sposobów ładowania i pakowania przesyłki, objęcie towaru dodatkowym ubezpieczeniem Cargo etc. Zleceniodawca może w każdej chwili zmienić informacje bądź dyspozycje dotyczące istotnych warunków realizacji zlecenia, jednak jest zobowiązany do przekazania tych zmian w formie pisemnej oraz do pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze zmianę dyspozycji (np. w przypadku dyspozycji co do zmiany trasy transportu po podjęciu ładunku z jednoczesnym zwiększeniem kilometrażu trasy zleceniodawca zostanie obciążony wg określonej wcześniej stawki za każdy dodatkowy kilometr). W przypadku, w którym po rozpoczęciu transportu następuje zmiana dyspozycji co do przeznaczenia towaru lub zmiana istotnych warunków realizacji transportu, spedytorowi/przewoźnikowi przysługuje prawo do wstrzymania transportu lub/oraz do odmowy wydania towaru do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz do ustalenia nowych warunków realizacji transportu.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.

Rejestracja do newslettera

Wszystkie pola oznaczone '*' są obowiązkowe i muszą zostać wypełnione.

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na naszą politykę ochrony danych.

Rejestracja do newslettera:


Twoje dane osobowe (adres e-mail, nazwisko i imię) zostaną przez firmę TIMOCOM GmbH przekazane do bazy danych firmy SC-Networks GmbH (Sąd prowdzący rejestr: Enzianstr. 2, 82319 Starnber, wpisanej do KRS pod nr. HRB 14 65 73, przy sądzie okręgowym w Monachium). Firma SC-Networks GmbH działa w ramach prawa o ochronie danych osobowych na podstawie informacji przesyłanych przez firmę TIMOCOM GmbH.

Do góry