Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Dyspozycja

Dyspozycja w transporcie to proces wydawania poleceń oraz udzielania szczegółowych wskazówek przez zleceniodawcę/spedytora; niezbędnych dla terminowego wykonania zlecenia oraz mających na celu bezpieczne i bezproblemowe zrealizowanie transportu. Przyjmujący zlecenia transportowe jest zobowiązany świadczyć wyłącznie usługi, co do których przyjął odpowiednie dyspozycje w danym zakresie. Do najczęstszych dyspozycji należy: określenie terminu i miejsca podstawienia pojazdu, rodzaju pojazdu, trasy transportu, rozmiarów i wagi przesyłki, sposobów ładowania i pakowania przesyłki, objęcie towaru dodatkowym ubezpieczeniem Cargo etc. Zleceniodawca może w każdej chwili zmienić informacje bądź dyspozycje dotyczące istotnych warunków realizacji zlecenia, jednak jest zobowiązany do przekazania tych zmian w formie pisemnej oraz do pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze zmianę dyspozycji (np. w przypadku dyspozycji co do zmiany trasy transportu po podjęciu ładunku z jednoczesnym zwiększeniem kilometrażu trasy zleceniodawca zostanie obciążony wg określonej wcześniej stawki za każdy dodatkowy kilometr). W przypadku, w którym po rozpoczęciu transportu następuje zmiana dyspozycji co do przeznaczenia towaru lub zmiana istotnych warunków realizacji transportu, spedytorowi/przewoźnikowi przysługuje prawo do wstrzymania transportu lub/oraz do odmowy wydania towaru do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości oraz do ustalenia nowych warunków realizacji transportu.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry