Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Dług celny

Dług celny to obowiązek uiszczenia należności celnych, które stosuje się do towarów określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej. Należności celne dzieli się na dług celny w przywozie oraz dług celny w wywozie. Osobą zobowiązaną do zapłaty kwoty długu celnego jest dłużnik celny (osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna zobowiązana do zapłacenia kwoty wynikającej z długu celnego). Do powstania długo celnego dochodzi m.in. w przypadku: dopuszczenia do obrotu towaru podlegającego należnościom celnym, objęcia towaru procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych, nielegalnego wprowadzenia na wspólnotowy obszar celny towaru podlegającego należnościom przywozowym, usunięcia spod dozoru celnego towaru podlegającego należnościom celnym, niewykonania jednego z obowiązków wynikających z czasowego składowania towaru podlegającego należnościom celnym, niedopełnienia jednego z warunków wymaganych do objęcia towaru procedurą celną lub zastosowania obniżonych stawek należności celnych ze względu na przeznaczenie towaru.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry