01.06.2021

Voucher za 5 spraw*

Co 5 sprawa w Międzynarodowym Inkaso bez opłaty manipulacyjnej

Promocja dla klientów Inkaso

TIMOCOM pragnie wspomóc swoich klientów w jeszcze sprawniejszym zarządzaniu wierzytelnościami, dlatego przygotowaliśmy promocję na usługi Międzynarodowego Inkaso TIMOCOM – Voucher za 5 spraw *. 

Zmniejsz swoje koszty, zwiększ skuteczność w odzyskiwaniu wierzytelności i jeszcze sprawniej zadbaj o płynność finansową z Międzynarodowym Inkaso TIMOCOM!

Branża TSL jest specyficznym sektorem gospodarki. Terminy płatności są tu wyjątkowo długie, a działalność kapitałochłonna. Zarządzanie wierzytelnościami i dbałość o płynność finansową jest w tym przypadku niezwykle istotna. Pandemia dodatkowo skomplikowała sytuację. Wiele nawet solidnych i dotychczas stabilnych finansowo firm może mieć kłopot z terminowym regulowaniem należności. TIMOCOM, chcąc wspomóc swoich klientów w tym trudnym czasie, przygotował specjalną promocję na usługi Międzynarodowego Inkaso TIMOCOM – Voucher za 5 spraw *.

Jeżeli w okresie od 01.06.2021 do 31.08.2021 w ciągu danego miesiąca kalendarzowego złożysz 5 spraw, otrzymasz voucher o wartości 20 euro, który zwalnia Cię z opłaty manipulacyjnej za jedną ze spraw inkaso, którą wybierzesz do końca października 2021 r. spośród tych wniesionych w czasie obowiązywania promocji. 

Jeśli zatem okaże się, że w wybranej sprawie odzyskanie wierzytelności nie będzie możliwe, nie zapłacisz absolutnie nic! Jeśli zaś Międzynarodowe Inkaso TIMOCOM odzyska Twoje wierzytelności, będzie Cię to kosztowało tyle co premia za skuteczność. 

W promocji Voucher za 5 spraw możesz zdobyć więcej niż jeden voucher! Na każde pięć złożonych w danym miesiącu kalendarzowym spraw inkaso przypada jeden voucher zwalniający z opłaty manipulacyjnej. 

Zmniejsz swoje koszty, zwiększ skuteczność w odzyskiwaniu wierzytelności i jeszcze sprawniej zadbaj o płynność finansową z Międzynarodowym Inkaso TIMOCOM!

*Regulamin akcji promocyjnej:
1. Każdy klient TIMOCOM z Polski może skorzystać z promocji Voucher za 5 spraw.
2. Promocja trwa od 01.06.2021 do 31.08.2021.
3. Voucher można wykorzystać do 31.10.2021 na wybraną przez klienta sprawę inkaso, złożoną w okresie obowiązywania promocji.
4. Voucher można wykorzystać w okresie od zgłoszenia sprawy inkaso do 7 dnia po jej zamknięciu.
5. 1 voucher przypada na każdych 5 złożonych w danym miesiącu spraw inkaso. Aby otrzymać 1 voucher należy złożyć w danym miesiącu 5 spraw. Aby otrzymać więcej niż 1 voucher należy złożyć kolejno: 10, 15 itd. spraw. Każdy miesiąc rozliczany jest osobno.
6. Klient drogą mailową na adres inkasso.pl@timocom.com lub na adres mailowy osoby prowadzącej jego sprawę inkaso może samodzielnie zgłaszać spełnienie warunków uprawniających do skorzystania z promocji. 
7. Klient TIMOCOM otrzyma voucher/y drogą mailową od Międzynarodowego Inkaso po miesięcznej weryfikacji liczby złożonych spraw, w terminie 7 dni od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego w czasie trwania promocji.
8. Voucher uprawnia do zwolnienia z opłaty manipulacyjnej za jedną sprawę złożoną do Międzynarodowego Inkaso TIMOCOM w okresie obowiązywania promocji.
9. Aby zwolnienie było skuteczne, klient musi w terminie wysłać pisemnie na adres inkasso.pl@timocom.com lub na adres mailowy osoby prowadzącej jego sprawę inkaso nr vouchera i nr wybranej sprawy.
10. Po weryfikacji klient otrzyma informację drogą mailową o zatwierdzeniu użycia vouchera.

Pobierz informację prasową
Do góry