08.05.2024

Raport Barometru Transportowego TIMOCOM - I kwartał 2024

Jak branża TSL radzi sobie mimo negatywnych prognoz z początku roku?

TIMOCOM_Transportbarometer PL Udział frachtów (15 x 10 cm) – kopia

Popyt na transport w 1. kwartale 2024 r pozostaje na wysokim poziomie. W TIMOCOM Marketplace było ponad dwa razy więcej ofert frachtów niż w Q1/2023.

Pomimo negatywnych nastrojów na początku roku, sytuacja na rynku transportowym w 1. kwartale rozwinęła się pozytywnie. Wolumen przewozów był wyraźnie wyższy niż w poprzednim kwartale (+30%) i prawie osiągnął poziom z 2022 roku. W całej Europie w TIMOCOM Marketplace opublikowano ponad dwa razy więcej ofert frachtów niż w pierwszym kwartale 2023 r. (+106%). Zwłaszcza przed Wielkanocą - w porównaniu do zeszłego roku - znacznie wzrosła nie tylko liczba ofert, ale i ceny. 

 

Popyt na przewozy utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie także w lutym, który zazwyczaj jest słabym miesiącem. Prognozowane przez wielu załamanie na rynku transportowym nie nastąpiło. Z jednej strony przyczyną tego faktu jest spadek liczby dostępnych pojazdów: część przewoźników w ostatnim czasie ograniczyła swoje możliwości przewozowe. W TIMOCOM Marketplace w Q1/2024 roku wystawiono 28% mniej ofert pojazdów niż w Q1/2023 roku. Z drugiej strony spowolnienie gospodarcze nie było tak znaczące, jak obawiano się na przełomie roku. W porównaniu z poprzednim kwartałem, który obejmował tradycyjnie mocny w branży okres poprzedzający Boże Narodzenie, przed Wielkanocą wygenerowano o 30% więcej ofert frachtów. 

"Pozytywny trend wymiany towarów w Europie znów znajduje odzwierciedlenie w podaży frachtów i utrzyma się do lata." - prognozuje Gunnar Gburek, Head of Business Affairs w TIMOCOM.

 

Wzrost cen za transport przed Wielkanocą

Średnio ceny ofert frachtów w Europie były wyższe niż w tym samym kwartale poprzedniego roku. "Biorąc pod uwagę zwiększone opłaty drogowe, koszty personelu i energii, jest to umiarkowany wzrost" - komentuje zmiany Gunnar Gburek, Head of Business Affairs w TIMOCOM. Skok cen frachtów jest sezonowy ze względu na zwiększony popyt w tygodniach poprzedzających Wielkanoc, ponieważ w szczególności sprzedawcy detaliczni oczekują dodatkowych dostaw w tych dniach. W niektórych przypadkach oferowane stawki były nawet o 16% wyższe niż w poprzednim roku. "Oczekuje się, że marcowy wzrost cen zahamuje w drugim kwartale 2024 r., co więcej - między innymi ze względu na ostre negocjacje cenowe na rynku spot ceny frachtów mogą ponownie spaść. Niemniej jednak można założyć, że średnia cena za kilometr będzie wyższa niż ceny oferowane w 2023 roku." - mówi Gburek. 

Lepsze nastroje wśród firm

Również w Niemczech ilość ofert frachtów w 1. kwartale 2024 znacząco wzrosła. Zmiana o 102% w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku jest rewelacyjnym wynikiem pomimo ponurych prognoz gospodarczych, chociaż porównywalny kwartał 2023 r. był szczególnie słaby. Nastroje wśród niemieckich przedsiębiorstw znacznie się poprawiły. Dane opublikowane przez Instytut ifo pod koniec marca można interpretować jako zmianę trendu. Indeks klimatu biznesowego ifo wzrósł z 85,7 punktów w lutym do 87,8 punktów w marcu. Oczekiwania firm są również mniej pesymistyczne niż wcześniej. Oczekiwania firm są również mniej pesymistyczne niż wcześniej, w szczególności wśród respondentów z sektorów transportu i logistyki oraz hotelarstwa.

 

TIMOCOM_Transportbarometer PL Udział frachtów (15 x 10 cm) – kopia

Ożywienie gospodarcze i wysoki popyt do czerwca

Niemiecki handel zagraniczny nabrał zaskakująco silnego tempa w pierwszym kwartale tego roku. Eksport wzrósł w najszybszym tempie od trzech i pół roku. Oznacza to także, że popyt na transport powinien utrzymać się na wysokim poziomie do czerwca włącznie. "Branża transportowa jest zależna od rozwoju gospodarczego" - mówi Gunnar Gburek, Head of Business Affairs w TIMOCOM - "Pozytywny trend w wymianie towarów w Europie znajdujący odzwierciedlenie w liczbie ofert frachtów utrzyma się do lata". Zgodnie z prognozą, udział frachtów w Barometrze Transportowym TIMOCOM będzie wynosił średnio około 75% miesięcznie, z niewielkimi wahaniami. Ożywienie gospodarcze w wielu krajach europejskich ma na to większy wpływ niż ograniczone moce przewozowe. Spadek inflacji i cen energii są dobrymi warunkami wstępnymi dla szeroko rozumianego dalszego pozytywnego rozwoju. 

Chcesz uzyskać szczegółowe informacje o podaży ładunków w imporcie, eksporcie, cross-trade oraz na rynku krajowym?

Wypełnij formularz i pobierz za darmo pełną wersję raportu Barometru Transportowego TIMOCOM!

 

 

Pobierz informację prasową
Do góry