04.08.2023

Raport Barometru transportowego TIMOCOM – II kwartał 2023

Jak branża TSL reaguje na słabszą koniunkturę?

Oferty ładunków w Europie Q2 2023


Całkowita liczba ofert frachtów w Europie wzrosła w 2. kwartale 2023 o 57% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Łączny wolumen ładunków nie przekroczył jednak wartości sprzed roku ani poziomu sprzed pandemii.


Spis treści:

Transport międzynarodowy rok do roku: spadek dostępności i… cen ładunków
Transport międzynarodowy: odbicie w drugim kwartale
Strefa euro: import i eksport w dół w porównaniu z 2022
Niespójne trendy w transportach krajowych
Sezon wakacyjny w europejskim transporcie - trend spadkowy od czerwca
Druga połowa 2023 r. w transporcie - prognozy


Transport międzynarodowy rok do roku: spadek dostępności i… cen ładunków

Koniunktura na europejskim rynku transportowym w pierwszym półroczu 2023 r. jest słabsza w porównaniu z 2022 oraz z przedpandemicznym rokiem 2019. Po dwóch nietypowych latach, naznaczonych jeszcze efektami lockdownu i odrabianiem związanych z nim strat, transport drogowy towarów w ogólnym rozumieniu ustabilizował się.

W 2. kwartale 2023 r. na rynku spot w całej Europie było dostępnych średnio o 46,3% mniej ofert frachtów niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Na terenie Niemiec średni spadek liczby ofert wyniósłaż 59%. Także średnia cena frachtu za kilometr w Europie w drugim kwartale była niższa: o 14,1% niż w Q2/2022.


Transport międzynarodowy: odbicie w drugim kwartale

Po widocznym spadku w pierwszych trzech miesiącach, na początku drugiego kwartału Barometr Transportowy TIMOCOM odnotował wzrost popytu na usługi transportowe.

Wbrew wynikającemu z indeksu Ifo pogarszaniu się klimatu gospodarczego, w kwietniu 2023 na rynku spot w całej Europie zgłoszono o 40%, a w Niemczech nawet o 61% więcej ofert frachtów niż jeszcze w marcu 2023 r.

W maju liczba ofert frachtów w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła w Niemczech o 18%, a w całej Europie o 8%. Ogólnie w efekcie zwyżki z początku 2. kwartału na Giełdzie Transportowej TIMOCOM było o 57% więcej ofert frachtów niż w pierwszych trzech miesiącach br.

This is an embedded image

Zmiany udziału ofert frachtów w Niemczech – Q2/2023  © TIMOCOM

Warto mieć na uwadze, że wyraźny wzrost liczby ofert frachtów w 2. kwartale wynika między innymi z uwarunkowań sezonowych i jest typowy dla tego okresu w roku.

Strefa euro: import i eksport w dół w porównaniu z 2022

Import i eksport maleją w całej strefie euro. W przypadku Niemiec potwierdzają to m.in. dane Federalnego Urzędu Statystycznego. Barometr Transportowy firmy TIMOCOM także wyraźnie pokazuje, że koniunktura w Europie słabnie.

Duże spadki w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego odnotowano na relacjach Niemcy - Francja (-53%) i Francja - Niemcy (-64%). Liczba ofert ładunków z Belgii do Niemiec spadła o 56%,

a z Niderlandów do Niemiec o 40%. Ujemne wartości wystąpiły też w transporcie z Niemiec do Belgii, Niderlandów, Włoch i Czech.

This is an embedded image

Wahania podaży frachtów na wybranych relacjach w strefie euro – Q2/2023 © TIMOCOM

Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii (IfW) przewiduje spadek gospodarki niemieckiej w stosunku do roku ubiegłego o 0,3% – zamiast przewidywanego wiosną wzrostu o 0,5%.

Mimo tego po słabym półroczu zimowym ośrodek prognozuje umiarkowany wzrost w drugiej połowie roku. Rzeczywiście w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 r. od kwietnia do końca czerwca na rynku niemieckim nastąpił zauważalny wzrost liczby ofert frachtów na wielu relacjach międzynarodowych, m.in. z i do Belgii, z i do Holandii oraz do Włoch.

Niespójne trendy na rynkach krajowych

O ile w Wielkiej Brytanii i w Polsce zapotrzebowanie na transport wewnętrzny znacznie wzrosło, to w takich krajach jak np. Niemcy, Francja, Austria i Węgry obserwujemy tendencję spadkową w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku. Jednak w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 roku nastąpił wyraźny wzrost liczby ofert frachtów.

Jedną z przyczyn jest nadzwyczajny wzrost liczby ofert frachtów we Francji i Niemczech w drugim kwartale 2022 roku spowodowany nadrabianiem efektów pandemii koronawirusa; w Wielkiej Brytanii i Polsce efekt ten był znacznie skromniejszy. Dlatego obecnie w tych krajach występują wzrosty odpowiednio o 66% (GB–GB) lub 25% (PL-PL) w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego.

Na trasach krajowych w Austrii, Niemczech, Francji i na Węgrzech, mimo wzrostu w drugim kwartale 2023 roku w porównaniu z pierwszym, nadzwyczajne wyniki z ubiegłego roku nie zostały wyrównane.
Spadki na tych relacjach wyniosły odpowiednio: AT-AT -54%, DE-DE -49%, FR-FR -35%, HU-HU -35%.

This is an embedded image

Zmiany w liczbie ofert frachtów na rynkach krajowych– Q2 2023 © TIMOCOM

Chcesz uzyskać szczegółowe informacje o podaży ładunków z Polski i do Polski?

Wypełnij formularz i pobierz za darmo pełną wersję raportu Barometru Transportowego TIMOCOM!

Sezon wakacyjny w europejskim transporcie - trend spadkowy od czerwca

Od czerwca w całej Europie obserwuje się tendencję spadkową w zakresie liczby ofert frachtów
ze względu na tradycyjnie słabsze miesiące letnie. W czerwcu liczba ofert frachtów w całej Europie spadła o 15% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Mimo mniejszej podaży ładunków liczby ofert wolnych pojazdów w ostatnich miesiącach nie wzrosły (jak to miało miejsce choćby w ubiegłym kwartale), lecz zmniejszyły się o 10% w stosunku do 2022 i o 29% w porównaniu z ubiegłym kwartałem. Słabnąca koniunktura miała wpływ na rynek spot po obu stronach. Gunnar Gburek wyjaśnia, że sytuacja gospodarcza skłoniła przewoźników do ograniczenia działalności, a tym samym zmniejszenia liczby wprowadzanych ofert pojazdów.

Liczba usługodawców uczestniczących w przetargach w drugim kwartale 2023 roku także była mniejsza niż w Q1. Spadek liczby ofert o 45% przy niemal niezmienionym wolumenie przetargów na regularne transporty może być spowodowany większym zapotrzebowaniem na moce przewozowe na rynku spot.

Druga połowa 2023 r. w transporcie - prognozy

Eksperci liczą, że koniunktura poprawi się w drugiej połowie roku. Branża transportowa już niejednokrotnie radziła sobie z trudnymi sytuacjami. „Zawodowi kierowcy i dyspozytorzy byli w ostatnich latach bardzo obciążeni i pracowali stale na pełnych obrotach. Spokojniejsze miesiące letnie są dla nich czasem na odpoczynek i przygotowanie się do kolejnego intensywnego sezonu" – mówi Gunnar Gburek i dodaje, że najpóźniej jesienią sytuacja na rynku powinna się unormować, a popyt na transport wzrosnąć.

Pobierz informację prasową

G.R.

Do góry