14.02.2024

Raport Barometru Transportowego TIMOCOM – IV kwartał 2023

Zmiany w drogowym transporcie towarów: analiza końcówki 2023 i prognoza na 2024 rok

Stosunek frachtów do przestrzeni ładunkowej 2023 (1)

W czwartym kwartale 2023 roku na Giełdę Transportową TIMOCOM wprowadzono 18% więcej frachtów niż w analogicznym okresie 2022. Pik na koniec roku wynika częściowo z czynników sezonowych, takich jak okres świąteczny, uzupełnianie zapasów magazynowych i zwiększona aktywność konsumentów przed Bożym Narodzeniem. Jak pokazał Barometr Transportowy TIMOCOM, stosunek liczby ofert frachtów do wolnych przestrzeni ładunkowych znacząco wzrósł. Stało się tak również dlatego, że w ostatnim czasie wielu przewoźników zredukowało swoje możliwości przewozowe.

Mniej ofert ładunków na przestrzeni roku

Ogólnie rzecz ujmując, rok 2023 charakteryzował się znacznym spadkiem liczby ofert frachtów na rynku spot. W całej Europie liczba ładunków spadła w zeszłym roku o 31% w stosunku do 2022. W Niemczech spadek wyniósł aż 40%. Wskazuje to, że spowolnienie gospodarcze spodziewane przez wiele instytutów ekonomicznych od początku 2023 r. było odczuwalne w ubiegłym roku również na rynku transportowym. 

W przeciwieństwie do tego w czwartym kwartale wzrosły ceny transportów oferowanych na niemieckim rynku. Stawki za transport pojazdami ciężarowymi były nawet o 10% wyższe niż w ubiegłego roku, jednak poniżej szczytowych wartości z 2021 roku. Przyczyn należy upatrywać przede wszystkim w rosnących kosztach pracy i energii. Ponadto w czwartym kwartale przewoźnicy zmniejszyli ilość wystawianych pojazdów ciężarowych w porównaniu do ostatniego kwartału 2022 łącznie o 15,3%. W grudniu odnotowano zatem o 21% mniej ofert pojazdów niż w roku poprzednim. 

 

Podaż powierzchni ładunkowej w Europie Q4 2023

Wzrost cen oraz większe zapotrzebowanie na transport na wiosnę

Według stowarzyszeń transportowych ceny transportu będą musiały w 2024 roku znacznie wzrosnąć. Szacunki zakładają wzrost do 12%, spowodowany dodatkowymi kosztami, w szczególności podwyżkami opłat drogowych w Niemczech, a następnie także w innych krajach. 

"Wielu załadowców nie wierzy w tak wysokie podwyżki" - mówi Gunnar Gburek. - "Zakładają raczej maksymalnie 6-procentowy wzrost. Tak rozbieżne szacunki będą prowadzić do trudnych negocjacji pomiędzy zleceniodawcami a zleceniobiorcami."

 

Stosunek frachtów do przestrzeni ładunkowej 2023 (2)

W lutym spodziewana jest najniższa wartość udziału frachtów w tym roku

Bazując na wieloletnich obserwacjach i analizach można założyć, że przynajmniej w styczniu i marcu 2024 roku popyt na powierzchnie ładunkowe będzie plasował się na poziomie wyższym niż wartości ubiegłoroczne. Natomiast luty tego roku według prognoz przyniesie najniższy poziom. Tę tendencję da się zaobserwować w prawie wszystkich europejskich krajach i będzie ona wywierała dodatkową presję na ceny frachtów. 

Wzorem lat poprzednich, od marca zapotrzebowanie na transport zapewne ponownie wzrośnie i doprowadzi odpowiednio do wzrostu podaży ładunków. Do czerwca popyt na moce transportowe w Europie może pozostać na stabilnym poziomie, a stosunek ilości ofert frachtów do wolnych przestrzeni ładunkowych przekroczyć 60:40 (patrz grafika). Wartości z lat 2021 i 2022 roku prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte. 

 

Chcesz uzyskać szczegółowe informacje o podaży ładunków w imporcie, eksporcie oraz cross-trade?

Wypełnij formularz i pobierz za darmo pełną wersję raportu Barometru Transportowego TIMOCOM!

 

Pobierz informację prasową
Do góry