12.08.2016

6 faktów dotyczących płacy minimalnej we Francji

Klienci TimoCom muszą przestrzegać zasad dotyczących francuskiej płacy minimalnej

(1)

Z dniem 1 lipca 2016 roku we Francji weszły w życie nowe przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia dla zagranicznych kierowców poruszających się po terenie Francji. TimoCom zebrał 6 najważniejszych faktów dotyczących tych regulacji:

1. Kwota

W przewozach kabotażowych i transgranicznych, których trasa rozpoczyna się lub kończy we Francji, obowiązuje prawnie francuska płaca minimalna (SMIC) dla kierowców, która wynosi obecnie 9,73 € - 10 € brutto za godzinę, w zależności od ładowności pojazdu i kwalifikacji kierowcy. Kwoty te można sprawdzić pod następującym linkiem.

2. Wyjątek

Przejazdy tranzytowe nie są objęte tymi regulacjami. Jeśli na terenie Francji nie odbywa się załadunek lub rozładunek towarów, warunki zastosowania prawa oddelegowania nie są spełnione i tym samym nie jest konieczne stosowanie płacy minimalnej.

3. Zaświadczenie

Prawne uregulowania stanowią dodatkowo, że kierowcy powinni wozić w kabinie zaświadczenie o delegowaniu oraz kopię umowy o pracę (tłumaczenie nie jest wymagane).
Gotowy do pobrania formularz o delegowaniu w wersji francusko - angielskiej znajduje się pod następującym linkiem.

Przetłumaczona przez ZMPD wersja w języku polskim dostępna jest tutaj.

4. Przedstawicielstwo

Pracodawcy muszą ponadto podać jako osobę kontaktową swojego przedstawiciela na terenie Francji. Wiele źródeł (np. DSLV, portal Verkehrsrundschau) poleca firmę GU-RETRUCK - ogólnoeuropejski serwis dla przedsiębiorstw transportowych, z licznymi lokalizacjami na terenie Europy. W Polsce m.in. ZMPD za pośrednictwem swojej strony internetowej i artykułu o płacy minimalnej we Francji również wymienia różne firmy.

5. Kara

Nie tylko pracodawcom, którzy nie przestrzegają płacy minimalnej, grożą wysokie kary (minimum 1500 Euro). Również zleceniodawcy przy niedotrzymaniu płacy minimalnej będą wzywani do zapłaty.

6. Pierwsze doświadczenia

Grad protestów posypał się nie tylko ze strony zrzeszeń transportowych i związków zawodowych z wielu krajów. Ministrowie transportu z 11 państw członkowskich UE we wspólnym oświadczeniu skarżyli się, że uregulowania dotyczące płacy minimalnej dotyczą również ich kierowców. Brukselskie władze na skutek tego wszczęły postępowanie w sprawie naruszenia przepisów UE i Francja - jak wcześniej Niemcy - została poproszona o zajęcie stanowiska w sprawie tych regulacji. Według oceny Komisji ustawa o minimalnym wynagrodzeniu oznacza wyraźne ograniczenie swobodnego transportu towarów. 

 

 

Pobierz informację prasową
Do góry