08.07.2021

Transportowa rzeczywistość w kryzysie i po nim

Sytuacja w branży 2020 – 2021 wg danych GUS i TIMOCOM

Sytuacja w branży TSL wróciła już do poziomu sprzed kryzysu

U progu zeszłorocznego wiosennego lockdownu pojawiło się wiele prognoz dotyczących branży transportowej – zarówno w czasie szczytu pandemii, jak i podczas wychodzenia z koronakryzysu. Które z nich okazały się trafione?

Trochę światła na tę kwestię rzuca opublikowany pod koniec maja br. raport GUS dotyczący przewozów ładunków i pasażerów w 2020 r. Porównaliśmy zawarte w nim informacje z danymi Systemu Smart Logistics firmy TIMOCOM, a wyniki tej analizy prezentujemy poniżej.

Wyraźny wzrost ofert ładunków daje przewoźnikom nadzieję na utrzymanie lub odzyskanie płynności finansowej. Rośnie także zapotrzebowanie na przestrzeń ładunkową, co oznacza dla firm transportowych łatwiejszy dostęp do nowych zleceń.

W 2020 r. ciężarówki przewiozły mniej ton ładunków niż w 2019

W 2020 r. transportem samochodowym przewieziono o 12.163 tys. ton towaru mniej niż w 2019, czyli mniej o 0,84%. Spadek ten był odczuwalny w udziale procentowym transportu krajowego (z 82,3 na 81,7%) oraz eksportu (z 6,2 na 6,1%). W imporcie wskaźnik ten pozostał bez zmian (5,2%), wzrósł natomiast w tranzycie (z 0,2 do 0,3%) oraz w transporcie pomiędzy obcymi krajami (z 6,2 do 6,8%).

Warto jednak zauważyć, że wspomniany spadek dotyczył głównie pierwszej połowy 2020 r., natomiast w III i IV kwartale transport zaczął notować odbicie i liczba ładunków stale rosła. Jak pokazały zeszłoroczne raporty Barometru transportowego TIMOCOM, trzeci kwartał 2020 r. przyniósł aż o 17% więcej ofert frachtów niż analogiczne 3 miesiące 2019 r., a czwarty aż o 53% więcej niż rok wcześniej, a więc w okresie poprzedzającym pandemię.

Liczba tonokilometrów w transporcie drogowym w 2020 wyższa niż rok wcześniej

Mimo mniejszej liczby przewiezionych ton, w przeliczeniu na tonokilometry transport samochodowy w 2020 roku odnotował widoczny wzrost – z 332.995 mln do 337.797 tonokolimetrów (+ 1,44%). Procentowy udział poszczególnych kierunków transportu wyglądał następująco: transport krajowy 36,7% (wzrost o 0,9 p. proc.), międzynarodowy 73,3%, w tym: eksport – wzrost o 1,8 p. proc., import – spadek o 1 p. proc., tranzyt – wzrost o 0,3%, transport pomiędzy obcymi krajami wzrost o 0,6 p. proc.

Efekty pandemii w transporcie krajowym

Szczególne miejsce w raporcie GUS zajmuje transport krajowy. Jak wynika z analizy, w 2020 przewieziono po polskich drogach o 18.462 tys. ton ładunków mniej niż w 2019 (-1,55%). Niemal połowę z nich (47,1%) przetransportowano na krótkich odcinkach (49 km lub mniej, przy czym odsetek ten spadł o 2,7 p. proc. w stosunku do zeszłego roku). Najmniej, bo zaledwie 2,1% towarów przetransportowano na odległość 500 km i więcej (w 2019 r. było to 2,2%).

Co wozili polscy przewoźnicy w pandemicznym roku 2020?

Lockdown, który dotknął wiele firm produkcyjnych, spowodował zmniejszenie udziału niektórych grup produktów przemysłowych w ogólnej liczbie przewożonych towarów. Widać to m.in. na przykładzie rud metali i wyrobów metalowych. Mniejsza mobilność przyczyniła się także do zmniejszenia udziału transportu paliw i surowców do ich wytwarzania. Najsilniej wzrósł za to udział transportowanych produktów spożywczych, napojów oraz produktów rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa. Struktura przewożonych towarów w 2020 r. wg grup ładunków przedstawiała się następująco:

  1. rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa; torf, uran i fosfor: 23,9% (- 2,2 p.proc. w stosunku do 2019);
  2. inne niemetaliczne wyroby mineralne: 10,6% (- 0,8 p. proc.);
  3. produkty spożywcze, napoje i tytoń: 10,4% (+ 1,4 p. proc.);
  4. węgiel kamienny i brunatny; ropa naftowa i gaz ziemny: 6,1% (- 1,1 p. proc.);
  5. produkty rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa; ryby i pozostałe produkty rybołówstwa i rybactwa: 6,4% (+ 0,9 p. proc.);
  6. surowce wtórne; odpady miejskie i inne odpady: 6,9% (+ 0,7 p. proc.);
  7. metale podstawowe; wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i wyposażenia: 4,9% (- 0,7 p. proc.);
  8. drewno i wyroby z drewna oraz korka (z wyłączeniem mebli): 5,5% (+ 0,3 p. proc.);
  9. chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne: 5,1% (+ 0,3 p. proc.);
  10. pozostałe: 20,2% (+ 1,2 p. proc.).

Rok 2021 w branży TSL: dane GUS, KRD i TIMOCOM

Jak podaje KRD, zadłużenie branży transportowej od marca 2020 do maja 2021 wzrosło o ponad 20% (z 978,8 mln do 1,18 mld zł). Większość tej kwoty stanowią długi małych przewoźników, zaś ich wierzycielami są przede wszystkim banki, firmy faktoringowe i leasingowe.

Wyraźny wzrost ofert ładunków daje jednak przewoźnikom nadzieję na utrzymanie lub odzyskanie płynności finansowej. Warto zaznaczyć, że – jak pokazuje raport Barometru transportowego TIMOCOM – w pierwszym kwartale 2021 r. na giełdzie było dostępnych aż o ponad 10 milionów (58%) więcej frachtów niż w analogicznym okresie 2020. Ta tendencja jest również widoczna w danych GUS, zgodnie z którymi produkcja przemysłowa w maju 2021 wzrosła o 29,8% w porównaniu z majem 2020. Powyższe dane znajdują odzwierciedlenie w widocznym wzroście zapotrzebowania na przestrzeń ładunkową, co oznacza dla firm transportowych łatwiejszy dostęp do nowych zleceń.Źródła:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/przewozy-ladunkow-i-pasazerow-w-2019-roku,11,8.html

Wyliczenia własne na podstawie danych GUS

https://www.timocom.pl/newsroom/informacje-prasowe/barometr-transportowy-q3-2020

https://www.timocom.pl/newsroom/informacje-prasowe/barometr-transportowy-timocom-boom-w-ostatnim-kwartale-2020

https://www.timocom.pl/newsroom/informacje-prasowe/barometr-transportowy-timocom-wiecej-ofert-niz-przed-kryzysem

https://www.pb.pl/gus-produkcja-przemyslowa-w-maju-rdr-wzrosla-o-298-proc-1120002

https://www.pb.pl/dlug-branzy-transportowej-w-trakcie-pandemii-wzrosl-do-12-mld-zl-1120647

grafika: ©Kara – stock.adobe.com

Pobierz informację prasową
Do góry