17.09.2020

Rośnie liczba frachtów na rynku transportowym

Mimo optymistycznych danych wciąż warto dmuchać na zimne

Wzrost liczby ładunków od czerwca do sierpnia 2020

Wskaźniki makroekonomiczne opracowane przez Eurostat, GUS oraz prywatne podmioty pokazują, że gospodarka wszelkimi siłami próbuje podnieść się z kryzysu i odrobić straty spowodowane wiosennym lockdownem. Wygląda na to, że skutecznie: niemal wszystkie indeksy wskazują odbicie, które widoczne jest także w branży transportowej.

Po wiosennych spadkach i dramatycznym dla branży TSL drugim kwartale widoczny jest wyraźny wzrost liczby ofert frachtów na rynku transportowym.

Produkcja i handel w Europie

Interesująco prezentują się dane Eurostatu. W lipcu, mimo poluzowania w wielu państwach UE obostrzeń związanych z pandemią, wolumen handlu detalicznego spadł o 0,8% w porównaniu do czerwca. Wskaźnik ten jednak nadal jest wyższy o 0,4% niż w analogicznym okresie 2019 r.

W stosunku miesięcznym rośnie natomiast produkcja przemysłowa w całej Unii Europejskiej: od maja do czerwca zwiększyła się o 9,1%, choć wynik ten jest gorszy od zeszłorocznego o 11,6%.

Sytuacja gospodarcza w Polsce

Dane GUS pokazują, że po wiosennym załamaniu wyraźnie wzrasta wskaźnik ufności konsumenckiej (z -36,40 w kwietniu do -13,40 w lipcu). Tę tendencję odzwierciedla także indeks PMI, opracowywany przez Markit Group. Kwiecień br., ze wskaźnikiem na poziomie 31,9, był dla Polski najgorszym miesiącem od połowy 1998 r.  W lipcu PMI wyniósł już 52,8, w sierpniu 50,06 – przy czym każdy wynik powyżej 50 oznacza wzrost gospodarczy.

Jak reaguje branża TSL w Europie?

Jak zwykle – dynamicznie. Po wiosennych spadkach i dramatycznym dla branży drugim kwartale widoczny jest wyraźny wzrost liczby ofert frachtów. Znaczący skok odnotowały relacje Niemcy – Wielka Brytania (w lipcu i sierpniu 2020 o 89% w stosunku do tych samych miesięcy poprzedniego roku – i to pomimo trwającego brexitu) oraz Słowacja – Niemcy (również 89% w analogicznym okresie).

W tym samym czasie spadły natomiast przewozy z Niemiec na Łotwę (-42%), do Serbii oraz Bośni i Hercegowiny (odpowiednio o 48 i 43%). Dwa ostatnie przypadki mogą mieć związek z koronawirusem, ponieważ oba państwa mierzą się w obecnym kwartale ze wzrostem zachorowań, który powoduje przywrócenie części obostrzeń.

Polska: eksport w górę, import w dół

Jak wynika z analizy TIMOCOM, liczba ofert frachtów z Polski do Niemiec latem br. była wyższa o 112% niż rok temu, natomiast w przeciwnym kierunku o 10,5% niższa. Podobna zależność dotyczy także relacji Polska – Belgia: w lipcu i sierpniu ofert do Belgii było o 139% więcej niż rok temu, natomiast w drugą stronę o 41% mniej.

Ciekawie kształtują się także inne relacje międzynarodowe. Liczba ofert frachtów do Niderlandów w lipcu i sierpniu 2020 była wyższa niż rok wcześniej o 154%, a do Danii aż o 210%. Spadła natomiast liczba ofert do Serbii (-40%) oraz ze Szwecji (-45%).

W lepszej kondycji niż wiosną znajduje się też transport krajowy, o czym świadczy zwiększona w lipcu i sierpniu o 49% liczba ofert frachtów w stosunku do poprzedniego kwartału, a o 35% w porównaniu z lipcem i sierpniem 2019.

Jak podaje GDDKiA, rośnie także ruch samochodów ciężarowych na polskich drogach. Czy to zwiastuje koniec kryzysu w branży TSL? Pokażą to najbliższe miesiące.

 

Źródła:

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10569176/4-03092020-AP-EN.pdf/f1fee90e-0407-870d-e5cd-9d40631ddf69

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/poland/economic-forecast-poland_en

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10545423/4-12082020-AP-EN.pdf/7c638d68-3e54-d560-73f4-a6aeb6ced59c

https://dashboard.stat.gov.pl/

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/39092/Ruch-na-drogach-krajowych-w-czasie-epidemii-Podsumowujemy-miniony-tydzien-oraz-ostatni-miesiac-wakacji

https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/c723561fc34d475286c21aca6dd628d9

Pobierz informację prasową
Do góry