17.04.2013

Po zimowym chaosie branża transportowa powoli się rozgrzewa

Barometr transportowy TimoCom pod koniec pierwszego kwartału znów pokazuje wzrost ilości frachtów

(2)

Düsseldorf, 2013-04-17. Ruch powoli się rozkręca, przybywa ładunków. Wydaje się, że zarówno handel wielkanocny, jak i rosnące temperatury ożywiły europejski rynek transportowy pod koniec I kwartału. Po ostrożnym starcie, kiedy to w dwóch pierwszych miesiącach roku udział pustych przestrzeni ładunkowych wzrastał, wskazówka barometru transportowego TimoCom przesunęła się w marcu wyraźnie w stronę frachtów.

Pozytywne tendencje w gospodarce zobserwowane w końcowym kwartałe 2012 roku, kiedy to stosunek ładunków do wolnych pojazdów wynosił 48:52, nie utrzymały się. Styczeń wystartował ociążale z udziałem frachtów wynoszącym 36%, czyli o całe 12 punktów procentowych mniej niż jeszcze miesiąc wcześniej. Jest to wynikiem mroźnej zimy, ponieważ rynek usług transportowych długo nie mógł wybudzić się z zimowego letargu. Na początku ubiegłego roku część frachtowa kształtowała się na poziomie 31%, a wynik ten był o 5 punktów gorszy niż w bieżącym, 2013 roku.

Jeszcze bardziej spadał udział frachtów w lutym bieżącego roku. Miesiąc ten był zdominowany przez długotrwały chaos spowodowany śniegiem. Udział frachtów malał w szybkim tempie, zatrzymując się na średnim poziomie 29%. Był to wynik słabszy o 3 punkty procentowe w porównaniu do tego samego okresu 2012 roku, kiedy to stosunek frachtów do powierzchni ładunkowych wynosił 32:68. Na europejskim rynku transportowym mieliśmy zatem do czynienia z większym zasobem pojazdów niż towarów do przewiezienia.

Ta stagnacja trwała do połowy lutego. Na skutek handlu wielkanocnego i powoli poprawiających się warunków pogodowych na południu Europy, barometr transportowy pod koniec pierwszego kwartału 2013 roku ponownie wskazywał już stosunek 35 : 65. Mimo wzrostu, nadal nie udało się osiągnąć poziomu z poprzedniego roku, w którym to w tym samym czasie stosunek frachtów do powierzchni ładunkowej plasował się na poziomie od 44 do 56. Analizując sytuację frachtową początkowych kwartałów z ostatnich trzech lat, można zauważyć pewną tendencję. Styczeń zawsze odnotowywał typowy dla siebie spadek. Również w lutym sytuacja nie ulegała wyraźnej poprawie. Więcej ładunków pojawiało się zazwyczaj wraz z wiosennym ożywieniem..


Tendencje na przyszłe miesiące
Marcel Frings, Chief Representative firmy TimoCom, optymistycznie przewiduje: „Kiedy spoglądam na poprzednie lata, zakładam podobnie błyskawiczny wzrost, przynajmniej w następnych tygodniach. Barometr transportowy pokazuje obecnie udział frachtów wynoszący 49%. Bieżący rok zaczął się w miarę dobrze w porównaniu z ubiegłym. Niestety wyraźnie obniżył wartości w stosunku do 2011. Przypuszczam, że wiosenne ożywienie wraz z rosnącymi temperaturami, a także koniec zimowej przerwy w budownictwie wywrą pozytywny wpływ na rynek transportowy. Wiele przedsiębiorców chciałoby po długim przestoju znów zacząć aktywnie działać.“

Pobierz informację prasową
Do góry