15.05.2018

Barometr transportowy TimoCom: zapotrzebowanie na pojazdy ciężarowe w Europie po raz pierwszy przekroczyło istniejące moce przerobowe

Zapotrzebowanie na pojazdy ciężarowe w Europie po raz pierwszy przekroczyło istniejące moce przerobowe

(1)

Erkrath, 15.05.2018 – wzrasta zapotrzebowanie na dostępne pojemności załadunkowe na europejskich drogach. W pierwszym kwartale 2018 r. liczba ofert frachtów na rynku transportowym w UE przekroczyła liczbę ofert wolnych przestrzeni ładunkowych, w stosunku 54:46. Wynik ten pokazuje aktualną ocenę rynku za pomocą barometru transportowego TimoCom, branżowego wskaźnika rozwoju drogowego transportu towarowego w Europie.

"Sytuacja na rynku transportowym uległa zmianie w ciągu ostatnich trzech lat", mówi rzecznik firmy TimoCom, Gunnar Gburek. "Jeszcze do niedawna usługodawcy transportowi musieli obniżać swoje marże, dziś z powodu nadwyżki popytu na transport mogą wybierać najbardziej opłacalne trasy".

W pierwszym kwartale ubiegłego roku stosunek frachtów do powierzchni ładunkowych wyniósł 43:57. Jeszcze w 2016 r. stosunek ten w okresie porównawczym wynosił 30:70, z wyraźną przewagą ofert wolnych przestrzeni ładunkowych.

Sytuacja na rynku uległa zmianie

"Sytuacja na rynku transportowym uległa zmianie w ciągu ostatnich trzech lat", mówi rzecznik firmy TIMOCOM, Gunnar Gburek. "Jeszcze do niedawna usługodawcy transportowi musieli obniżać swoje marże, dziś z powodu nadwyżki popytu na transport mogą wybierać najbardziej opłacalne trasy".

Ten trend odpowiada dynamicznie rosnącej gospodarce w Europie. Agencja statystyczna Eurostat odnotowała w 2017 r. w EU a także w strefie Euro 2,5 procentowy wzrost produkcji gospodarczej, co stanowi najwyższy poziom od dziesięciu lat. Również podgląd na rozwój niemieckiej gospodarki ukazuje utrzymującą się dobrą sytuację. Według informacji Federalnego Urzędu Statystycznego niemiecki eksport w styczniu 2018 r. wzrósł o 8,6 procent w porównaniu z poprzednim rokiem; import wzrósł w porównaniu z tym samym miesiącem z minionego roku o 6,7 procent.

Nieustający wzrost popytu

"Nie widać końca wzrostu popytu", mówi Gburek spoglądając na perspektywę dalszego rozwoju rynku. "Oprócz wysiłków zmierzających do rozwiązania problemów strukturalnych, wszyscy uczestnicy rynku transportowego są bardziej niż kiedykolwiek świadomi konieczności unikania pustych przebiegów oraz optymalnego wykorzystania istniejących mocy przerobowych. Hasła kooperacji w ramach unijnego projektu NexTrust są tego dobrym przykładem". Celem NexTrust jest kształtowanie transportu w sensowny i tym samym bardziej przyjazny dla środowiska sposób poprzez kooperację między przedsiębiorstwami.

Pobierz informację prasową
Do góry